USA: Latinitas – styrkelse af unge piger via teknologi

Heldigvis er det ikke alle de gode idéer der bliver diskuteret i klasseværelserne, som forbliver i disse. I 2002 begyndte Laura Donnelly og Alicia Rascón, i forbindelse med deres fag på University of Texas i Austin, at udvikle idéen til et blad, hvis tema skulle dreje sig om unge latinas‘ erfaringer og oplevelser. Efter at være færdiguddannede fortsatte de arbejdet med at etablere de nødvendige netværk og forbindelser indtil de havde opnået at starte organisationen, som i dag er Latinitas, den eneste nonprofit-organisation i USA, som beskæftiger sig med at styrke og støtte latina-piger i alderen 9-18 år ved at undervise dem i brugen af kommunikationsmedier og nyere teknologi (den følgende video viser et af deres projekter).

Og selvfølgelig blev bladet ved med at udgive, primært digitalt, under samme navn som organisationen, Latinitas Magazine, hvori de selvsamme medlemmer af organisationen skriver størstedelen af indholdet. Blandt de sektioner, som de unge skriver om, kan nævnes de følgende:

Den 6. oktober 2012 afholdt Latinitas deres første årlige TECHchica-konference, hvilket gik forrygende. Hanne Vang Hansen, Oversættelsesredaktør og Programassistent for Latinitas, samt Redaktør og Oversætter for Global Voices, fortæller at mere end 60 piger i alderen 9-15 år deltog i de tre workshops, som blev udbudt til TECHchica: Sociale Medier og netværk, Blogging og Podcasts/Oplysningskampagnevideoer.

Latinitascelebró su Primera Conferencia Anual en Austin, Texas. Foto usada con autorización.

Latinitas afholdt deres første årlige TECHchica-konference i Austin, Texas. Billede benyttet med tilladese.

Hanne forklarer:

A través de estos diferentes medios las niñas crearon campañas sobre problemas sociales en su comunidad  con el fin de crear cambios sociales. Entre los temas que eligieron están embarazos de adolescentes, la intimidación (bullying) y la discriminación de los discapacitados.  El resultado al final fueron videos con anuncios públicos de servicio social (PSA's) que fueron exhibidos. Durante la conferencia nos dimos cuenta de la conciencia que las niñas tienen sobre cuestiones sociales.

Ved brug af disse forskellige medier kreerede pigerne kampagner vedrørende sociale problematikker i deres lokalsamfund med det formål at skabe social forandring. Blandt de udvalgte temaer kan nævnes teenagegraviditet, mobning og diskrimination af handikappede. Resultatet var en række oplysningskampagnevideoer, som blev vist for alle sidst på dagen. I løbet af denne konference gik det op for os, hvor bevidste de her unge piger er omkring mange sociale problematikker.

Journalist Juan González fastholder, at:

El censo proyecta que antes del 2050 una de cada tres personas que viven en Estados Unidos serán de descendientes de latinos y si esta tendencia continúa es muy posible que para fin del siglo XXI la mitad de la población del país trazará no sus orígenes a Europa sino a Latinoamérica.

Ifølge det amerikanske folkeregister ser det ud til at før vi når 2050 vil hver tredje person, der bor i USA, være af latinamerikansk afstamning, og hvis denne tendens fortsætter, er det meget muligt, at når vi når til slutningen af det 21. århundrede, så vil halvdelen af befolkningen ikke længere være fra Europa, men fra Latinamerika.

Det er således forhåbningsfuldt, at Latinitas arbejder på at styrke og give stemme til de unge latinas, som står til at være vores fremtidige ledere.  Og denne gruppe af kreative og fremragende unge piger er godt klar over, at for at opnå succes må de fortsat kæmpe for deres drømme og trodse de negative fordomme.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.