Global Voices Manifest

Vi tror på ytringsfrihed og ønsker at forsvare retten til at ytre sig — og retten til at lytte. Vi er tilhængere af universel adgang til ytringsmidler.

For at opnå dette formål, forsøger vi at gøre det muligt for enhver, der ønsker at ytre sig, at have midlerne til dette — og enhver, som ønsker at lytte til denne ytring, at have midlerne til dette.

Takket være nye remedier behøver ytringer ikke længere at blive kontrolleret af dem, som er i besiddelse af publicerings- og distributionsmidlerne, eller af regeringer, som begrænser vores tænkemåder og kommunikationsmuligheder. Nu kan enhver udøve pressens magt. Enhver kan fortælle sin historie til omverdenen.

Vi ønsker at bygge broer over de kløfter, der splitter folk ad, for derved at forstå hinanden bedre. Vi ønsker at samarbejde på mere effektiv vis og agere på stærkere vis.

Vi tror på den direkte tilknytningsmagt. Den tætte forbindelse mellem individer fra forskellige verdener er personlig, politisk og magtfuld. Vi tror på, at samtalen henover grænser er essentiel for en fremtid, som er fri, retfærdig,  velstående og bæredygtig – for alle borgere på denne planet.

Alt imens vi fortsat arbejder og ytrer os som individer, så stræber vi også efter at identificere og promovere vores fælles interesser og mål. Vi forpligter os til at respektere, hjælpe, lære, lære fra og lytte til hinanden.

Vi er Global Voices — Globale Stemmer.