Kina henretter burmesisk narkokonge på Live TV

(Alle links er på engelsk, medmindre andet er angivet)

D.1 Marts, 2013 blev Naw Kham, den burmesiske leder af en stor gruppe af narkosmuglere i det berygtede ‘Gyldne Trekants’-område i Sydøstasiens fastland, henrettet ved dødelig indsprøjtning i Kunming, Kina. Selvom han ikke var så kendt før sin død, blev hans liv omgående et populært emne i Myanmar efter hans henrettelse.

Flere burmesiske Facebook-brugere var frustrerede over at opdage, at de kinesiske mediestationer viste henrettelsen på Live TV.

Khin Khin Oo skriver[my]:

Broadcast the execution? What an inhumane thing!

At sende henrettelsen? Hvor inhumant!
Naw Kham Before Execution

Naw Kham før henrettelsen. Screenshot fra CCTV News video.

Than Thar Win, en kendt lokal sanger, kritiserede[my] også udsendelsen af henrettelsen:

It's acceptable to punish a criminal. But I think broadcasting the execution process live by some Chinese channels should not have happened.

Det er acceptabelt at straffe en kriminel. Men at nogle kinesiske kanaler udsender henrettelsen live, synes jeg ikke burde være sket.

Khin Zarny Htut tilføjede[my]:

Being guilty is being guilty. But as a human being.,I feel a bit sad for such lethal execution.

Er man skyldig, er man skyldig. Men som menneske..føler jeg mig lidt trist over sådan en henrettelse.

Der er også de, der giver Myanmars regering skylden for ikke at have bedt om fangeudveksling med Kina. La Yeik Cho sagde[my]:

 

Our government should ask for criminal transfer. Why did they leave Naw Kham's fate in China's hand?

Vores regering burde have bedt om fangeoverførsel. Hvorfor overlod de Naw Khams skæbne til Kina?

En anden Facebook-bruger, Nay Min Kha, sammenlignede[my] situationen med udenlandske kriminelle i Myanmar og burmesiske fanger i andre lande:

We have been releasing those (foreigners) who committed crimes in Myanmar easily. I do not hear any similar treatment for Myanmar citizens who are detained abroad. In fact, even if Naw Kham committed crimes, he should be sentenced to death only in Myanmar. […]

Vi har med lethed løsladt de (udlændinge) der har begået kriminalitet i Myanmar. Jeg hører ikke om lignende behandling af Myanmars borgere, der er tilbageholdt i udlandet. Faktisk, selv hvis Naw Kham begik kriminalitet, burde han kun blive dømt til døden i Myanmar. […]

Nat Tar Gay mener[my], at kinesiske statsborgere, der bliver fundet skyldige i stor kriminalitet i Myanmar, burde blive overført til Kina:

Regardless of the type of charges, the criminals should be transferred to mother nation and charged against law in one's own country. It is very sure that Myanmar government would transfer him (to China) if he were a Chinese national.

Uanset anklagernes art burde kriminelle blive overført til hjemlandet og sigtet i henhold til loven i deres eget land. Det er helt sikkert, at regeringen i Myanmar ville have overført ham (til Kina), hvis han var en kinesisk statsborger.

På den anden side påpegede andre internetbrugere, at der ingen forskel er på henrettelser i Myanmar og i Kina. Ei Maung postede en kort besked, der forklarede, hvorfor regeringen i Myanmar gjorde det rette ved ikke at bede om fangeoverførsel i sagen om Naw kham:

 

It's true that a nation must protect its citizens. And yes, Vienna convention suggested nations to transfer prisoners as showing respect.

But, it's crazy to say Myanmar government should request the transfer of a drug king. Are those people out of their mind? […] Not transferring a mass murderer or drug king is nowhere near disrespecting. They have their “national security” to concern over respect in those cases.[…]

“Don't make ridiculous conclusion” just because you don't like the government. Even if Myanmar government makes such request, China is unlikely to agree and, such rejection would “unnecessarily affect the relationship”. Government is doing the right thing…

Det er sandt, at en nation skal beskytte dens borgere. Og ja, Wienerkonventionen foreslog nationer at overføre fanger som et tegn på respekt.

Men det er skørt at sige, at regeringen i Myanmar burde bede om overførslen af en narkokonge. Er de mennesker sindssyge? […] Ikke at overføre en massemorder eller narkokonge er på ingen måde respektløst. De har deres ‘nationale sikkerhed’ at tage hensyn til over respekt i de sager. […]

“Nå ikke en latterlig konklusion”, bare fordi du ikke kan lide regeringen. Selv hvis regeringen i Myanmar kommer med en sådan forespørgsel, er det ikke sandsynligt, at Kina vil være enig, og en sådan afvisning ville unødvendigt skade forholdet [mellem landende]. Regeringen gør det rette…

Winston Compunuts nævnte at der ingen udleveringsaftale foreligger mellem regeringerne i Kina og Myanmar:

In order for prisoner exchange or extradition to take effect, there needs to have agreements for it between such nations. Geneva convention only guarantees humane treatment and access to fair representation (even that definition widely varies in different countries). Extradition treaties must first exist before the arrest occurred. As far as I know, there is no such agreement between China and Burma. I think the Burmese government was right NOT to pursue it since it's highly unlikely to be successful and why waste tax dollars on something unwarranted. There are cases when even a superpower like the United States couldn't even save their citizens or bring them home to serve their prison sentence.

For at udveksling eller udlevering af fanger kan finde sted, skal der være en sådan aftale mellem nationerne. Geneve-konventionen garanterer kun human behandling og adgang til retfærdig repræsentation (og selv den definition varierer stort fra land til land). Udleveringsaftaler skal have eksisteret, før arrestationen skete. Så vidt jeg ved findes der ikke en sådan aftale mellem Kina og Burma. Jeg mener, at den burmesiske regering gjorde det rette ved IKKE at forfølge det, siden det er højst usandsynligt, at det ville finde sted og hvorfor spilde skattepenge på noget uberettiget. Der er sager, hvor selv en supermagt som De Forenede Stater ikke engang ville kunne redde deres borgere eller bringe dem hjem for at afsone deres fængselsdomme.

Hkam Awngs korte afklaring [my] om Naw Khams situation blev viral:

He is someone who became a wanted person in Myanmar, Laos and Thailand after he implemented his drug route from Myanmar to Laos, then to Thailand, Vietnam, Hong Kong and China. […] Finally, it reached over the limit of patience of four countries (Myanmar, Laos, Thailand and China) after he hijacked a Chinese ship, killed the sailors and threw the dead bodies into the river. […] To be able to cooperate for drug trafficking, such countries signed the 1988 UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances but Myanmar did it with exception for the article of criminal exchange. That is why Myanmar government never transferred Khun Sa and other ‘Wa‘ leaders who had been charged by US. […] Anyway, I'm also against the capital punishment and death penalty. […]

Han blev en eftersøgt person i Myanmar, Laos og Thailand efter han startede sin narkorute fra Myanmar til Laos, herefter til Thailand, Vietnam, Hong Kong og Kina. […] Til sidst mistede fire lande tålmodigheden (Myanmar, Laos, Thailand og Kina) efter han kaprede et kinesisk skib, myrdede sømændene og kastede ligene i floden. […] For at kunne samarbejde i sager om narkosmugling, underskrev de lande i 1988 FN-konventionen om Ulovlig Handel med Narkotiske Stoffer og Psykoaktive Substanser, men Myanmar underskrev med forbehold mod artiklen om strafretslig udveksling. Det er grunden til, at regeringen i Myanmar aldrig overførte Khun Sa og andre ‘Wa’-ledere, der blev anklaget af USA. […] Ud over det er jeg også imod dødsstraffe.[…]

 

Den 2. marts, 2013, fyldte burmesiske netbrugere den kinesiske ambassades Facebook-side med R.I.P [hvil i fred] -beskeder til Naw Kham.

 

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.