Iran vil give almen offentlig sundhedspleje til flygtninge

Pictures of Afghan children at a school run by a local mosque for Afghan orphans & refugees in Shiraz, Iran. Photo by Simon Monk (CC BY-NC-ND 2.0).

Billede af afghanske børn på en skole under ledelse af en lokal moske til afghanske forældreløse børn og flygtninge i Shiraz, Iran. Foto af Simon Monk (CC BY-NC-ND 2.0).

Alle links er på engelsk, medmindre andet er angivet.

I en bekendtgørelse fra FN-Missionen i Iran, vil den iranske regering omfatte alle dets registrerede flygtninge i sin Salamat sygesikringsordning. Dette er et samarbejde mellem indenrigsministeriet, der er ansvarlig for anliggender vedrørende immigranter, den iranske Sygesikringsorganisation og De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR). Denne plan er rettet mod Irans afghanske og irakiske flygtninge.

Irans engelske dagblad, Tehran Times, som er en del af Mehr News Agency, og ejet af den Islamiske Ideologi Formidlingsorganisation, beskrev Sivanka Dhanapalas (UNHCR repræsentant i Iran) “taknemmelighed” for programmet:

UNHCR’s Representative in Iran acknowledged the Iranian Government’s contribution, expressed UNHCR’s gratitude towards the Government of the Islamic Republic of Iran for all the services it has rendered to the largest protracted urban refugee population in the world for over three decades, and inclusion of the refugees in this Universal Insurance Scheme which is exemplary not only regionally but also globally, and added that such a services haven’t been provided before and I sincerely hope other countries will follow this example.

UNHCR's repræsentant i Iran anerkendte den iranske regerings bidrag, udtrykte UNHCR's taknemmelighed over for regeringen for Den Islamiske Republik Iran for alle de tjenester, den har ydet til den største langvarige flygtning bybefolkning i verden i mere end tre årtier, og inddragelse af flygtningene i denne universelle forsikringsordning, som er eksemplarisk, ikke kun regionalt, men også globalt, og tilføjede, at sådan tjenester ikke er blevet tilvejebragt før, og jeg håber inderligt, at andre lande vil følge dette eksempel.

Halvdelen af ​​dækningen til programmet vil komme fra den iranske regering, mens UNHCR vil bidrage med 8,3 millioner amerikanske dollar. Programmet vil være tilgængeligt for alle registrerede flygtninge, som vil få adgang til en sygeforsikringspakke til ” indlæggelse og midlertidig indlæggelse “, som også står til rådighed for iranske statsborgere.

Ifølge UNHCR's hjemmeside er Iran hjemsted til en af ​​” verdens største og mest langvarige flygtningebefolkninger.” Irans afghanske flygtningebefolkning nærmer sig 1 million med et yderligere antal anslået til at ligge mellem 1,4 til 2 millioner uregistrerede flygtninge, som bor og arbejder i landet.

Irans behandling af denne demografiske [situation] har været genstand for tidligere kritik, dog mest bemærkelsesværdige i 2013 Human Rights Watch-rapporten, der i detaljer beskrev den mishandling og til tider det misbrug, som afghanerne var udsat for af både det iranske samfund og regeringen.

UNHCR beskrev i detaljer for deres 2015 projektion, deres forventninger til Irans indtag af hovedsageligt afghanske, irakiske og pakistanske flygtninge, som skitseret i billedet nedenfor.

Screenshot from UNHCR country operations profile.

Diagram fra UNHCR lands operations profil.

Iran er blevet kritiseret for ikke at have taget nogle syriske flygtninge ind under hele borgerkrigen. Denne bebrejdelse kommer midt i den kensgerning, at Iran er stærkt involveret i den syriske konflikt som en allieret og tilhænger af den syriske præsident Bashar Al- Assad. Rent faktisk er denne udvikling, som består af almene offentlige sundhedsydelser for flygtninge, en bemærkelsesværdig milepæl for både Iran og dets omegn. Iran kan dog stadig forbedre sit image ved at styrke sin rolle ved at lindre det syriske nabolands flygtningekrise.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.