Argentina og Malvinerne (Falklandsøerne): 30 år efter krigen

(Links i dette indlæg er på spansk, medmindre andet er angivet)

30 år efter argentinernes landgang på Malvinerne, den 2. april 1982, mindes de starten på en krig om herredømme over disse øer. En krig som indebar 649 argentineres dødsfald. Sitet Voces Escritas (Nedskrevne Stemmer) sammenfatter statistikkerne:

En total, fueron 649 argentinos los que dejaron la vida en Malvinas durante la guerra, y hubo 1188 heridos. Pero las consecuencias continuaron: más de 500 excombatientes se suicidaron en los años posteriores a la guerra, en medio de la indiferencia de la sociedad, y el abandono de los gobiernos democráticos.

Samlet var der 649 argentinerne som i forbindelse med krigen måtte lade livet samt 1188 sårede. Men konsekvenserne fortsatte: mere end 500 krigsveteraner begik selvmord i årene efter krigen — omgivet af samfundets ligegladhed og svigtet af de demokratiske regeringer.

Også England led tab i form af dødsofre. El Malvinense (Malvineren) har efterforsket sagen, jævnligt opdateret tallene og konkluderer nu med en statistik over engelske dødsfald og tabet af militærudstyr, som de undergik:

Total caidos: 1029 (estimados)

Total buques dañados o perdidos:  31

Total aeronaves perdidas:  45

Gran Bretaña nunca declaró el verdadero numero de bajas de sus tropas ni la pérdida de numeroso armamento.  Queda demostrado el gran daño sufrido, que supera ampliamente al que recibió Argentina.

Samlet antal faldne: 1029 (estimeret)

Samlet antal beskadigede eller mistede skibe: 31

Samlet antal mistede luftfartøjer: 45

Storbritannien bekendtgjorde aldrig det egentlige antal faldne fra deres tropper og heller ikke tabet af store mængder bevæbning. Det står klart, at de led et stort tab, som i høj grad overgår det tab, som Argentina undegik.

På den anden side udgiver bloggen Diálogos (Dialoger) Marcos Brinccis særlige data, som beretter om andre statistikker:

La guerra no se olvida, aquellos 74 días desde el 2 de abril de 1982 dejan la honra por los casi 650 argentinos unos 250 británicos muertos. Las Malvinas tienen vestigios de aquellos terribles días.

Denne krig glemmes ikke uden videre; de 74 dage fra den 2. april 1982 ærer de knapt 650 argentinere og 250 briter, som mistede livet. Der er sat fodspor på Malvinerne fra disse frygtelige dage.

Der blev den 2. april i år afholdt en mindehøjtidelighed i anledning af Malvinerkrigens (Falklandskrigens) 30 års-dag. Ceremonien blev anført af Argentinas præsident Christina Fernandez de Kirchner. Det offentlige nyhedsbureau Telam har udgivet en del af hendes tale:

“es una injusticia en pleno siglo XXI todavía subsistan enclaves coloniales como los que tenemos aquí, a pocos kilómetros de distancia”, en referencia a las Islas Malvinas.

“det er en uret, at der helt ind i det 21. århundrede stadig eksisterer koloniale enklaver, som dem vi har her, kun få kilometer væk”, med henvisning til Malvinerne.

Hun fremhæver senere:

 “de los 16 enclaves coloniales que existen en el mundo, diez de ellos son del Reino Unido” y afirmó que “resulta absurdo pretender el dominio” sobre las islas.

“af de 16 koloniale enklaver som stadig eksisterer på verdensplan, hører de ti af dem under Storbritannien”, og hun slog fast, at “det forekommer absurd at gøre krav på herredømmet” over øerne.

Monument for de faldne i Falklands-/Malvinerkrigen. Ushuaia, Argentina. Billede fra Flickr-bruger Jorge Andrade. Brugt under licens (CC BY 2.0)

Også det engelske nyhedsbureau BBC [en] omtaler præsident Kirchners tale og citerer desuden den engelske premierminister, David Camerons [en] tale.

“Britain remains staunchly committed to upholding the right of the Falkland Islanders, and of the Falkland Islanders alone, to determine their own future.

“Storbritannien agter fortsat at opretholde falklandsøboernes, og kun falklandsøboernes ret til at afgøre deres egen fremtid.

På det sociale netværk Twitter reflekterer Falklands Island Gov (@falklandsgov) [en] over årsdagen:

Today is a day for reflection rather than celebration. 30 years on, we are proud to see such strong support for the Islands across the world

I dag bør vi reflektere og ikke fejre. 30 år er gået, og vi er stolte over den omfattende støtte for øerne, som verden har udvist

I løbet af weekenden op til den 2. april blev hashtagget #MalvinasArgentinas til trending topic. Gwaa (@TheNorthGwaa) skriver:

Si no hubieran encontrado petróleo en#MalvinasArgentinas no estarían pidiendo la intervención de la ONU para renegociar las tierras.

Hvis der ikke var blevet fundet olie på #MalvinasArgentinas så ville de ikke have bedt FN om at gribe ind med henblik på at genforhandle om øerne.

Francisco Angulo (@fran_spg) tager til gengæld afstand fra de sange, som tilskuerne til weekendens fodboldkampe skrålede:

#MalvinasArgentinas Está bien recordar a los ex combatientes, pero todo un estadio cantando “El que no salta es un inglés” me da escalofríos

#MalvinasArgentinas Det er fint at mindes krigsveteranerne, men når et helt stadion synger “Alle dem som ikke hopper er englændere”, så får jeg altså kuldegysninger.

På den anden side kritiserer Marcelo P (@my_silver10), den nuværende regering:

Todo esto de #MalvinasArgentinas es un circo de Cristina para distraer de la #Inflacion, la#Inseguridad y las politicas Argenzuelisticas

Alt det her om #MalvinasArgentinas (Argentinske Malvinerne) er et cirkus skabt af Christina for at aflede opmærksomheden fra #Inflacion (inflationen), #Inseguridad (usikkerheden) og den argenzuelistiske politik [et lokalt opfundet udtryk for den politik ledet af den argentinske præsident Kirchner i samarbejde med hendes venezolanske mand, red.]

Også via Twitter transkriberer Natalia Rodriguez (@manatu15) en del af teksten fra en sang skrevet af Atahualpa Yupanqui, en kendt argentinsk sangskriver, med henvisning til Malvinerne:

Seguirán las mil banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavada. (A. Yupanqui) #MalvinasArgentinas

De tusind flag i havet vil fortsat være blå og hvide, men vi vil se et på din jord også

Sitet  Defonline transkriberer en dialog, som de havde med Martin Balza, ex-chef for det argentinske militær og krigsveteran fra krigen på Malvinerne, og som bestod under hele konflikten. Hvad angår den diplomatiske situation mellem Argentina og England, og til spørgsmålet “Bør ‘kelperne’ [øboerne] inkluderes i forhandlingerne?”, svarer Balza:

No estoy de acuerdo en absoluto cuando alguien dice que se deben respetar los deseos de los isleños. Sí se deben respetar sus intereses: forma de vida, propiedades, idioma, religión, etc. Los ingleses no respetaron los deseos de los argentinos en 1833. Además, por expresa disposición de las Naciones Unidas, sobre todo a partir de 1965 con el Comité de Descolonización, en el caso Malvinas no rige el Principio de Autodeterminación de los Pueblos, que atañe a los pueblos originarios. En Malvinas se echó a los que estaban y se implantó a los que están.

Jeg er på ingen måde enig i, når folk mener, at man bør respektere øboernes ønsker. Man bør respektere deres interesser: livsstil, egendomme, sprog, religion osv. Englænderne respekterede ikke argentinernes ønsker i 1833. Desuden, som det er udtrykkeligt bestemt af FN, især efter 1965 med Afkoloniseringskomitéen, så gælder Selvbestemmelsesretten for Indfødte Befolkninger ikke når det kommer til Malvinerne. På Malvinerne forviste man dem, som boede der før, og introducerede dem som bor der nu.

Dog giver Roger Edwards [en], beboer på Malvinerne og krigsveteran fra krigen i 1982, følgende kommentar i avisen The Guardian [en]:

The Falkland Islanders are a peaceful, hard-working and resilient people. Our society is thriving and forward-looking. All we ask is to be left in peace to choose our own future, and responsibly develop our home for our children and generations to come. We would ask, particularly of those who take it upon themselves to comment from a standpoint of ignorance on our future, that our rights, and our points of view, and above all our wishes are respected and considered as enshrined in the UN charter.

Falklandsøboerne er et fredsommeligt, hårdtarbejdende og ukueligt folk. Vores samfund trives og er fremadskuende. Alt hvad vi beder om er at at blive ladt i fred til at afgøre vores egen fremtid og anvarligt udvikle vores hjemsted for vores børn og efterkommere. Vi beder om, især fra dem, som kommenterer på vores fremtid fra et uvidenhedsstandpunkt, at vores rettigheder og vores synspunkter, og især vores ønsker bliver respekteret og sikret i FN's rettighedsbrev

Og mellem opråb, vidensbyrd, borgermedier og demonstrationer, fastslår Adrian Bono (@AdrianBono) gennem Twitter, at:

 Mientras en Argentina es trending topic#MalvinasArgentinas, en Twitter Gran Bretaña el tema ni aparece. ¿Queda claro, no?

Mens #MalvinasArgentinas er trending topic i Argentina, så hører man intet om dette tema på Twitter i Storbritannien.  Det står rimelig klart, ikke?

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.