Israelske demonstranter mødt med politivold i Jerusalem

(Alle links i dette indlæg er på hebraisk)

Lørdag d. 8 juni afholdtes der om aftenen en demonstration organiseret af tre grupper med tilknytning til den israelske retfærdighedsbevægelse (#j14). Demonstranterne krævede en tilbageførsel af beslutningen om at eksportere det meste af Israels naturgasreserver med kun 12.5% af værdien givet til staten i skat. Demonstranterne protesterede også imod den nye regerings budget, der forventes at hæve skatterne betydeligt for Israels arbejder- og middelklasse, samt afskaffe statsydelser som disse samfundsklasser er afhængige af. Demonstrationen blev, på trods af at den var fredelig og forholdsvis lille (få hundrede demonstranter), mødt med usædvanligt meget politivold.

Aktivisten Ben Marmara tweetede under hele demonstrationen:

Policemen are beating up women, they should be jailed.
There are a number of female and male detainees in Jerusalem. #j14 Police keep arresting people and piling them into police vans.
Just like the protest in Ramat Gan [against the export of natural gas], once again, the police broke the law and forcefully prevented a protest. Then they arrested protesters.

Politifolk tæver kvinder. De burde fængsles. Der er nogle kvinder og mænd, som er blevet tilbageholdt. #j14 Politiet fortsætter med at arrestere folk og slæbe dem ind i politivogne.
Ligesom demonstrationen i Ramat Gan [imod eksporten af naturgas], bryder politiet endnu engang loven og forhindrer en demonstration med magt. Og så arresterede de demonstranter.

#j14 -aktivisten fra Jerusalem, Yishai Oltchik, postede denne opdatering på Facebook:

So today I can mark the first time when a cop kicked me. Attacked me, I mean. Why? Simply because I stood with a sign calling the Knesset [Israeli Parliament] to hold hearings regarding the export of natural gas…. I did not talk to the cop… did not look at him directly. I did not even film him, which is legal but usually ends in assault [by the cops]. I just stood there and then he arrived, forcefully pushed the girl who held the sign with me (throwing her on her back), and on the way, kicked me…. I went to a nearby police officer and told him that the cop kicked me for no reason; he just smiled and kept walking.

The thing that makes me so angry is knowing that this is not something out of the ordinary. It was just my turn this time, and I was lucky that the policemen thought that one kick was enough — because usually it doesn't end after one blow. I saw at least 10 other people being pushed and kicked by policemen, and one or two violent arrests.

I dag kan jeg så huske som den første dag en betjent sparkede mig. Angreb mig, mener jeg. Hvorfor? Simpelthen fordi jeg stod med et skilt der opfordrede Knesset [det israelske parlament] til at afholde høringer angående eksporten af naturgas… Jeg talte ikke med betjenten… Kiggede ikke direkte på ham. Jeg filmede ham ikke engang, hvilket ellers er lovligt, men sædvanligvis ender i overfald [af politiet]. Jeg stod der bare og så kom han, skubbede kraftigt til pigen der holdt skiltet sammen med mig (så hun landede på ryggen) og derefter sparkede han mig… Jeg henvendte mig til en politibetjent i nærheden og fortalte, at betjenten havde sparket mig uden grund; han smilede bare og gik videre.

Det der gør mig så vred, er at vide, at dette ikke er usædvanlig hændelse. Det var bare min tur denne gang, og jeg var heldig, at betjenten mente, at det ene spark var nok — for normalt slutter det ikke efter et slag. Jeg så mindst 10 andre mennesker blive skubbet og sparket af politifolk, samt en eller to anholdelser.

#j14 aktivisten Orly Bar-Lev fra Tel Aviv, postede dette billede på Facebook og skrev:

Right to left: "Bibi [nickname for Netanyahu] - stop the economic terrorism!  Orly with a sign in the center: "Export of gas = suicide for the state" and "No to the cut in child stipends" [one of the proposed austerity measures that will greatly harm the lower class]

Fra venstre mod højre: “Bibi [kælenavn for Netanyahu] – stop den økonomiske terrorisme!”
Orly i midten: “Eksport af gas = statens selvmord” og “Nej til skæring i børneydelser” [en af de forslåede besparelser, der vil skade arbejderklassen]

Hundreds of law-abiding and peaceful concerned citizens who came to protest against the austerity measures, the economic situation and the export of gas were met with violent and completely disproportional police treatment. Policemen on horses??? Beating up women??? A protester who was run over by a cop on a motorcycle??? What is wrong with you?
Who gave the order to stop this protest violently and repress the right to protest? Who gave the order to stop a democratic rally from reaching the home of the Prime Minister? Who is responsible for this madness?

De hundredvis af lovlydige og fredelige, men bekymrede borgere der kom for at demonstrere imod besparelserne, den økonomiske situation og eksporten af gas blev mødt med voldelig og uforholdsmæssig behandling af politiet. Politifolk på heste??? Der tæver kvinder??? En demonstrant som blev kørt over af en betjent på motorcykel??? Hvad er der galt med jer?
Hvem gav ordren til at stoppe denne demonstration med vold og undertrykke retten til at demonstrere? Hvem gav ordren til at forhindre en demokratisk forsamling i at nå premierministerens hjem? Hvem er ansvarlig for dette vanvid?

Andrea Radu delte Orlys opdatering og tilføjede:

In the only democracy in the Middle east, peaceful protesters get run over, beaten and arrested because they attempted to exercise their democratic right to protest.

I det eneste demokrati i Mellemøsten bliver fredelige demonstranter kørt over, tævet og arresteret, fordi de forsøgte at udøve deres demokratiske ret til at demonstrere.
Policemen riding horses surround #j14 protesters near the Prime Minister's residence in Jerusalem Photo: #j14 activist Gali Fialkow

Politifolk til hest omringer #j14 demonstranter nær premierministerens bolig i Jerusalem.
Billede: #j14 aktivisten Gali Fialkow

Demonstrationen og politiets brutalitet modtog ikke meget dækning i de israelske medier og aktivister beklagede sig over partisk rapportering.  Naminag, der var til stede under demonstrationen, tweetede:

Ynet [major Israeli news site, owned by Yedhioth Aharonot, close to Finance Minister, Yair Lapid] says that policemen used “reasonable force”. Really? Because I saw a protester being pushed down a flight of stairs and rolling down, a policemen who ran over a protester with his motorcycle and a policemen wearing a helmet who headbutted a protester. And all of this before we even marched 100 meters.

Ynet [en stor israelsk nyhedsside, ejet af Yedhioth Aharonot, der er tæt med finansministeren, Yair Lapid] siger at politiet anvendte “rimelig magt”. Virkelig? For jeg så demonstranter blive skubbet ned af trapper, en politimand der kørte en demonstrant over med hans motorcykel og en politimand med hjelm nikke en demonstrant en skalle. Og alt dette inden vi havde gået 100 meter.

På Facebook deler Barak Cohen, ofte kaldt “#14 advokaten”, denne video, der viser politiet slæbe en demonstrant af sted:

https://www.facebook.com/photo.php?v=4934478168292&set=vb.1488709887&type=2&theater

 

Han deler endnu en video på Youtube, der viser politiet arrestere ham for at stå på fortovet:

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.