Perus feministiske aktivistkunstner: María María Acha-Kutscher

[Alle links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet]

María María Acha-Kutscher, født i Peru i 1968, har en tredobbelt rolle som aktivist, feminist og visuel kunstner. Hendes aktive online tilstedeværelse på hjemmeside [es/en] tillader netbrugere at nyde og dele hendes arbejde. Endvidere er alle hendes billeder tilgængelige under en Creative Commons licens, hvilket også giver os mulighed for at dele hendes arbejde i dette indlæg.

I Acha-Kutschers biografi står der:

In her work there are two fundamental axes: a feminist proposal and the openness of creative process to society.  She generates projects on women[‘s] historical memory and raise[s] problems or situations related with the fact of being born [a] woman according to the political or cultural context. Her work plays a dual role: being an artistic product and also an instrument that covers a social need and also contributes to political transformations.

I hendes arbejde er der to fundamentale akser: dels et feministisk udspil og dels at åbne kreative processer op mod samfundet. Hun skaber projekter om kvinders historiske erindring og bringer problemer eller situationer på bane, der i en politisk eller kulturel kontekst er relateret til det at være født som kvinde. Hendes arbejde spiller en dobbeltrolle som et kunstnerisk produkt, og også et redskab, der omfatter et socialt behov og også bidrager til politiske forandringer.

I denne video (med engelske undertekster) præsenterer Acha-Kutscher sin serie ‘Les Spectaculaires‘ fra Womankind projektet, “en vidtspændende produktion af digitale fotografiske collager”:

På bloggen Mujeres Mundi dedikerer Xaviera Medina de Albrand et indlæg til Acha-Kutscher med titlen, ‘Twice María: An artist working for women.’ [To gange María: en kunstner, der arbejder for kvinder] Indlægget leverer en kort biografi:

María María takes her grandparents’ surnames Acha-Kutscher as her stage name. Born in Lima (Peru) where she studied at the Faculty of Arts of the Pontifical Catholic University. In 1991, left Peru fascinated by Mexico, where lived her grandfather – the renowned art critic Juan Acha – living there for 10 years. She worked as a graphic designer and publicist. Until 2000 when she created her own studio associated with her mother, the documentary filmmaker Maria Rodriguez.

María María tager sine bedsteforældres efternavne Acha-Kutscher som sit kunstnernavn. Hun blev født i Lima (Peru), hvor hun læste på det humanistiske fakultet ved det Pavelige Katolske Universitet. I 1991 forlod hun Peru, fordi hun var fascineret af Mexico, hvor hendes bedstefar – den berømte kunstkritiker Juan Acha – boede, og boede der selv i 10 år. Hun arbejdede som grafisk designer og skribent indtil 2000, hvor hun startede sit eget studio sammen med sin mor, dokummentar-filmmageren Maria Rodriguez.

Xaviera fortsætter:

At twelve years old María María was emerging as a causes defender but the idea of being an activist artist was still vague ”I said ‘I wanna be a feminist artist’ when I arrived in Spain. When you are so far from your country, it helps you to see things that do not have seen from your own land and so, it emerges emotions and interests that you were not aware. I think all women have had at least a bad personal experience of womanhood. Women are the population group most marginalized over the history of humanity and this encourages fighting, contributing and joining with other women to create consciences to give our girls a better future”.

Som 12-årig viste María María sig som en fortaler for forskellige sager, men ideen om at blive en aktivistisk kunstner var stadig vag “Jeg sagde, ‘jeg vil være en feministisk kunstner’, da jeg kom til Spanien. Når man er så langt væk hjemmefra, hjælper det til at se ting, som du ikke har set fra dit eget land eller sådan. Det fremkalder følelser og interesser, du ikke var opmærksom på. Jeg tror, at alle kvinder i hvert fald har haft én dårlig oplevelse med det at være kvinde. Kvinder er den mest marginaliserede befolkningsgruppe igennem menneskehedens historie, og det tilskynder til at kæmpe for, bidrage til, og slå sig sammen med andre kvinder for at skabe bevidsthed om at give vores piger en bedre fremtid”.
Important Dates, September 1, 1970, New York. Hundreds of women march through 5th Avenue reclaiming gender quality and women's rights on the 50th anniversary of the 19th Amendment to the United States Constitution. Drawing by María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0).

Vigtige datoer, September 1, 1970, New York. Hundredevis af kvinder marcherer på 5th Avenue for lighed mellem kønnene og kvinders rettigheder på 50-års-dagen for indførelsen af paragraf 19 i den amerikanske Grundlov. Tegning af María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0).

Xavieras indlæg fremhæver også nogle af Acha-Kutschers seneste projekter, såsom Women Working for Women [es/en]. Acha-Kutschers hjemmeside forklarer:

Women Working for Women is a project for public spaces that recovers the women's historic memory through portraits of female personalities who have forged change and fought to improve the situation for their gender. The project also includes visual registers based on press images of the female memory in public protests. Each image is the result of an investigation in various archives that tells us a story of struggle that has brought important changes to the way we perceive gender and, consequently, to the history of humankind. The elaboration of each portrait are made digitally and printed in large format tarp that refers to the language of political and commercial messages that abound in Latin American cities.

Women Working for Women er et projekt tilegnet det offentlige rum, der genfinder kvindens historiske erindring gennem portætter af kvindelige personligheder, som har skabt forandring og kæmpet for at forbedre situationen for deres køn. Projektet indeholder også visuelle registre baseret på pressefotos af kvindelig erindring i offentlig protest. Hvert billede er et resultat af granskning af forskellige arkiver, der fortæller os en historie om en kamp, der har bragt vigtige ændringer til den måde, hvorpå vi opfatter køn, og derfor til hele menneskehedens historie. Den nærmere udformning af hvert portræt er lavet digitalt og trykt på et stort lærred, der refererer til det politiske og kommercielle sprog, der findes i overflod i latinamerikanske byer.

Følgende portrætter fra serien ‘Visual Bios‘ er en del af Women Working for Women-projektet:

Guerrilla Girls, by María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Guerrilla Girls, af María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Mexican journalist Lindia Cacho, by María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Mexicansk journalist Lindia Cacho, af María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Russian feminist punk band Pussy Riot, by María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Russisk feminist punk bandet Pussy Riot, af María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

I en lignende serie kaldet ‘Behind Him‘, præsenterer Acha-Kutscher “Otte visuelle biografier af heterosexuelle kunstnerpar”, hvor hun lægger vægt på kvindernes liv og arbejde:

Behind Him- Frida [Kahlo] and Diego, by María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Behind Him- Frida [Kahlo] og Diego, af María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Behind Him - Dora and Picasso, by María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Behind Him – Dora and Pablo, af María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Acha-Kutscher dedikerer også en serie til de kvinder, der deltager i ‘Outraged’ (Indignados) protesterne i Spanien. Hun forklarer:

It consists of a visual memory of women in public protests in Spain in 2012-2013. The results are drawing[s] based on press photographs and other[s] taken by witness[es] of these events.

Den består af en visuel erindring af kvinder i offentlig protest i Spanien i 2012-2013. Resultatet er tegninger baseret på pressefotografier og andre, taget af vidner til disse begivenheder.

Outraged before being born, by María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Outraged before being born (Foragret inden fødsel), af María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Indignadas, by María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Indignadas (Forarget), af María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Indignadas, by María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Indignadas (Forarget), by María María Acha-Kutscher (CC BY-NC-ND 3.0)

Du kan følge ‘Indignadas’-serierne på Facebook. Besøg Acha-Kutschers hjemmeside for at se flere af hendes projekter og udgivelser.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.