Etiopien: Kristnes budskab om solidaritet med muslimer bliver viral

(Alle links er på engelsk, medmindre andet er angivet.)

Mens etiopiske muslimer fortsætter deres fredelige demonstrationer i et forsøg på at stoppe den etiopiske regering i at blande sig i deres religiøse anliggender, er et budskab om sammenhold fra deres kristne landsmænd gået viralt i det etiopiske digitale rum.

Mange etiopiske kristne har ændret deres status på Facebook for at erklære deres troskab med etiopiske muslimer.

Der findes intet bedre resumé end Abiye Teklemariams budskab om sammenhold:

I don't like when you trample upon my basic right to worship. I don't like when you shove your version of my religion down my throat. I don't like when you intimidate, arrest and jail my leaders without any legitimate reason or due process. I don't like when you defile my place of worship. I don't like when you stoke the flames of suspicion and fear between Christians and Muslims in this beautiful country of mine. You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. I am Abiye Teklemariam. And today I AM A MUSLIM!

Jeg kan ikke lide, når du tramper på min grundlæggende ret til at tilbede. Jeg kan ikke lide det, når du stopper din version af min religion ned i halsen på mig. Jeg kan ikke lide det, når du intimiderer, arresterer og fængsler mine ledere uden nogen legitim grund eller retfærdig rettergang. Jeg kan ikke lide det, når du tilsmudser mit tilbedelsessted.  Jeg kan ikke lide det, når du fyrer op under flammerne af mistro og frygt mellem kristne og muslimer i mit smukke land. Du kan narre nogle af folkene hele tiden og alle folk noget af tiden, men du kan ikke narre alle folk hele tiden. Jeg er Abiye Teklemariam. Og i dag ER JEG MUSLIM.

Budskab om solidaritet: [amh] Vi vil ikke blive delt af syg regeringspropaganda! Billede uploadet af Getu Nigussie på dennes offentlige Facebookside.

Jawar Mohammed skrev:

“Muslims in Ethiopia respect our Christian brothers and sisters and are hopeful that the recent fights and violence will not lead to a larger conflict between Muslims and Christians. We have other more important issues to deal with now in Ethiopia,”

I may add that despite ill wishes by some ‘international’ actors and deliberate provocation by our evil dictators, we, citizens of that country will never allow conflict between our Muslim and Christian communities. Indeed we have better things to do such as getting rid of dictators and pulling our country out of poverty, rather than fight among ourselves.

Muslimer i Etiopien respekterer vore kristne brødre og søstre og håber, at de nylige kampe og vold ikke vil lede til en større konflikt mellem muslimer og kristne. Vi har andre, mere vigtige problemstillinger at beskæftige os med i Etiopien nu.”

Jeg må tilføje, at til trods for nogle ‘internationale’ aktørers ugunstige ønsker og bevidste provokationer fra vores onde diktatorer vil vi, borgere i dette land, aldrig tillade konflikt mellem vores muslimske og kristne samfund. Vi vil endog have bedre ting at tage os til, såsom at slippe af med diktatorer og at trække vores land ud af fattigdom, end at kæmpe iblandt os selv.

Obang Metho's budskab om sammenhold inkluderede et vers fra koranen:

Meles and his TPLF are trying to steal the real Ethiopia from us and make us to be divided. How can we stop him from breaking up our families and keeping future generations in bondage? We can stop him by loving our neighbor as ourselves. We can do it by refusing to tolerate hate, corruption, injustice, genocide, greed, lies or doing nothing. As it says in the Qur’an, [2:263] “Kind speech and forgiveness is better than charity followed by injury; and Allah is Self-sufficient, Forbearing.”

Meles og hans TPLF prøver at stjæle det rigtige Etiopien fra os og at dele os. Hvordan kan vi forhindre ham i at splitte vores familier ad og at holde kommende generationer i lænker? Vi kan stoppe ham ved at elske vores naboer, som vi elsker os selv. Vi kan gøre det ved at nægte at tolerere had, korruption, uretfærdighed, folkedrab, begærlighed, løgne eller at gøre intet. Som det siges i koranen [2:264] “Sømmelig tale og tilgivelse er bedre end en almisse, som følges op med dadel. Og Allah er Uafhængig (af gaver), Langmodig.”

På Twitter rådede Welansa Asrat hendes muslimske landsmænd til at fortsætte deres demonstrationer. Hun tweetede:

@Dr_Asrat: Ethiopia #EthioMuslims Keep up the Protests & Know That Christians around the World Support You – Centuries Of Love & Respect Between Us.

@Dr_Asrat: Etiopien #Etiopiskemuslimer Fortsæt demonstrationerne og vid, at kristne i hele verden støtter jer – århundreder af kærlighed og respekt mellem os.

Mohammed Ademo brugte HashTracking til at måle virkningen af tweets med hashtagget Ethio-Muslims [etiopiske muslimer]:

@OPride: 323 tweets tagged #EthioMuslims generated 140K + impressions, reaching 50,671 followers in 24 hrs via @hashtracking

@OPride: 323 tweets med tagget #EthioMuslims genererede over 140K + indtryk, nåede 50.671 følgere på 24 timer via @hashtracking

Etiopiske muslimers fredelige demonstrationer har nu varet i over et halvt år og fortsætter.

Islam er den næstmest udbredte praktiserede religion i Etiopien efter Kristendommen. Ifølge islamisk historie og tradition er Etiopien kendt som “Det første indvandrings-paradis eller Hijra

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.