Mexico: Regeringen vedtog ACTA mens mexicanerne sov

(Links i dette indlæg er på spansk, medmindre andet er angivet)

Den mexicanske regering skrev onsdag d. 11. juli 2012 under på deres del af ACTA-aftalen [en] (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) i Japan, mens det var nat i Mexico. Det er målet med ACTA at dæmme op for problemet med falsificering og piratkopiering af intellektuelle og kunstneriske produkter, mærker, opfindelser og værker.

Denne multinationale aftale foregiver at beskytte den intellektuelle ejendom (værker med ophavsret, patenteret medicin, osv.) ved hjælp af en række restriktioner på brugen af informationsteknologi, med det for øje at begrænse piratkoperingen af licensbeskyttede værker.

Således omfatter aftalen også restriktioner på filudveksling, retfærdig brug af værker med ophavsret, samt en bred samling aktiviteter med forbindelse til ytringsfriheden og retten til information. Den deraf følgende lovgivning påvirker også privatlivet, i den forstand at den indbefatter tiltag til identifikation af brugere i tilfælde, hvor disse kan have skaffet sig adgang til et værk som regnes for intellektuel ejendom, på ulovlig vis.

Aftalen har affødt stor polemik og harme inden for den Europæiske Union. Talrige demonstrationer imod ACTA har haft en kraftfuld indvirken på de europæiske lovgivere; blot få dage forud for Mexicos vedtagelse af ACTA stemte Europaparlamentet således imod denne. Det synes nu utænkeligt at en europæisk stat kan finde på at ratificere aftalen.

Bloggen Derecho informático (Informationsret) gengiver følgende resumé af den officielle pressemeddelelse fra Mexicos Institut for Industriel Ejendom i forbindelse med vedtagelsen:

Este Acuerdo, firmado por el Embajador de México en Japón […] pretende una mejor protección internacional de los derechos de propiedad intelectual de los mexicanos, atraer nuevas inversiones, asegurar las fuentes de trabajo ya existentes e incrementar la creación de empleos formales, así como fomentar la creatividad, la innovación y la competitividad de nuestras empresas.

Denne aftale, underskrevet af Mexicos ambassadør i Japan […] har til formål at skrive en bedre international beskyttelse af mexicanernes rettigheder til intellektuelt ejerskab, tiltrække nye investorer, sikre eksisterende arbejdspladser og udbygge skabelsen af formelle stillinger, foruden at understøtte kreativitet, innovation og vore virksomheders konkurrenceevne.

De mexicanske netbrugere viste deres harme over underskrivelsen af aftalen på de sociale netværk og i forskellige fora. Hashtag'et #ACTA blev til trending topic siden onsdag eftermiddag. Størstedelen af brugerne kritiserer, at den føderale regerings beslutning går stik imod såvel folkets som det mexicanske senats vilje, som det nævnes af Pepe Flores på bloggen Alt1040:

No ha importado la oposición del Senado ni la abrumadora respuesta pública. No importó el grupo de trabajo, ni las sesiones, ni el trabajo de cientos de personas. El gobierno federal lo ha mandado al diablo, sin miramientos. ACTA está de vuelta.

Hverken Senatets modvillighed eller offentlighedens overvældende modstand har betydet noget. Arbejdsgruppen betød intet, ej heller høringerne eller hundredvis af menneskers arbejde. Den føderale regering har sendt det ad helvede til, uden at vise hensyn. ACTA er tilbage.

På bloggen Sopitas finder man en fortegnelse over de konsekvenser, som udførelsen af aftalen kan have for borgernes frihed:

1. Se creará un aparato internacional que persiga la violación de los derechos de autor, sea cual sea la naturaleza del producto falsificado.

2. Este aparato compartirá información internacional y comprometerá a cada país, aún pese a sus leyes internas, a seguir los protocolos de ACTA. También permitirá la creación de asistencia técnica que internacionalmente vigilará al mundo digital.

3. Destruirá toda producción que viole los derechos del autor y no permitirá su paso, aun cuando sea de forma individual, entre aduanas.

4. Solicitará a los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) que vigilen las comunicaciones de sus usuarios. Los ISP no tendrán alternativa.

5. Cada país deberá fijar las penas de sus infractores, estas pueden ir desde la cárcel hasta multas ejemplares.

6. Modificará la noción de “uso justo” de material protegido por copyright (regularizará los materiales que se distribuyen con fines informativos, como demos, fragmentos de libros o artículos académicos, videos, etc.).

7. Criminalizará el uso compartido de archivos en línea a través de protocolos Peer to Peer.

8. Limitará el acceso a medicamentos de bajo costo en países en vías de desarrollo.

9. Limitará el uso para los agricultores de semillas patentadas.

1. Der bliver oprettet et internationalt apparat til forfølgelse af overtrædelser af ophavsretsloven, uanset det falsificerede produkts beskaffenhed.
2. Dette apparat vil dele informationen på internationalt plan og tvinge hvert land, uanset dets nationale lovgivning, til at følge ACTA-protokollen. Det vil også blive tilladt at opbygge en afdeling for teknisk assistance som internationalt vil overvåge den digitale verden.
3. Al produktion som strider imod ophavsretten vil blive destrueret, og man vil ikke tillade udvekslingen af den, end ikke på et individuelt plan mellem toldmyndigheder.
4. Der vil blive åbnet for forespørgsler til internetudbyderne om vågning af deres brugere. Internetudbyderne vil ikke have noget alternativ.
5. Hvert enkelt land skal fastsætte straffen for lovovertrædelserne, som varierer fra fængselsdom til symbolske bøder.
6. Begrebet “retfærdig brug” vil blive modificeret hvad angår copyright-beskyttet materiale (dvs. regulering af materialer som udveksles med oplysningsmæssige hensigter, såsom demoer, uddrag af bøger og akademiske artikler, videoer osv.).
7. Brugen af online fildeling via Peer-to-Peer-protokoller vil blive kriminaliseret.
8. Adgangen til billig medicin i udviklingslande vil blive begrænset.
9. Landmændenes brug af patenterede frø vil blive begrænset.

Alt imens udveksles der information, kritik og gætterier om aftalen på Twitter.

“ACTA: En trussel mod den offentlige verdensorden”. Billede fra Geoffrey Dorne, under licensen
Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår 2.0 Generisk (CC BY-NC-SA 2.0)

Netavisen Sin Embargo (@SinEmbargoMX) påpeger:

@SinEmbargoMX: El Senado le dijo NO; la misma Cofetel dijo NO; Europa dijo NO; y al gobierno federal le vale: firmó #ACTA‬ http://goo.gl/bK41H 

(@SinEmbargoMX): Senatet sagde NEJ; selvsamme Cofetel sagde NEJ; Europa sagde NEJ; og den føderale regering er fløjtende ligeglad: Den underskrev #ACTA‬ http://goo.gl/bK41H 

Senator Javier Castellón Fonseca skriver på sin profil (@CastellonNay):

@CastellonNay: En secreto lo negociaron, en secreto lo firmaron con la oposicion del senado. No al ACTA, nuevamente

@CastellonNay: I hemmelighed blev den forhandlet på plads, i hemmelighed blev den underskrevet med senatet i opposition. Nej til ACTA, igen

Twitter-brugeren Stop-ACTA (@PostActa) [en] afklarer:

@PostActa: Mexican Senate will need to ratify #ACTA‬ still. Alas, they'd instructed a year ago (july 20th,2011) to NOT even sign it

@PostActa: Det mexicanske Senat skal endnu ratificere #ACTA. Ak, for et år siden (20. juli 2011) lovede de ellers IKKE at ville underskrive den

Imens taler advokaten @Durden om det som bør give anledning til bekymring hos mexicanerne i forbindelse med ACTA:

@Durden: La discusión de #ACTA‬ no es el pago de regalías a los autores, es el ilegal rastreo de las IP's y la posibilidad de fincar responsabilidades

@Durden: Diskussionen om #ACTA‬ handler ikke om betaling af afgifter til ophavsmændene, men om den ulovlige sporen af IP-adresser og muligheden for at opbygge ansvar

Brugeren @AnaPatricia_C forsvarer:

@AnaPatricia_C: Los derechos de autor deben ser protegidos, pero así mismo deben ser protegidos los derechos de privacidad de los ciudadanos #ACTA‬

@AnaPatricia_C: Ophavsretten bør beskyttes, men på samme måde bør også borgernes ret til privatliv beskyttes #ACTA‬

Modsat forudsiger bloggeren El Menos Peor (@ElMenosPeor2012):

@ElMenosPeor2012: Dicen que lo de #ACTA‬ es una treta para que se nos olvide el cochinero de las elecciones. Aquí les vamos a informar de las dos NO OLVIDAMOS.

@ElMenosPeor2012: Det siges at #ACTA‬ er et trick så vi kan glemme den beskidte opførsel ved valget. Her skal vi lære dem om de to VI GLEMMER IKKE

Og sådan slutter brugeren iSkywalker (@Geekyland):

@Geekyland: Aunque no se mucho de política, siento que este gobierno se esta ganando una pinche revolución. #ACTA‬ / Error 404 democracy not found

@Geekyland: Selvom jeg ikke forstår mig meget på politik, føler jeg at denne regering er ved at redde sig en skide revolution. #ACTA‬ / Error 202 democracy not found

En gruppe netbrugere har allerede kaldt til demonstration mod vedtagelsen af ACTA  lørdag den 14. juli i flere forskellige byer. Vil I læse mere om reaktionerne kan I følge hashtag'ene #ACTA‬ eller #IMPI.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.