Pakistans Islamiske Råd: Ingen vidner? Ingen voldtægt.

(Alle links er på engelsk, medmindre andet er angivet)

En afgørelse truffet af Pakistans islamiske råd (CII), der afviser DNA som primært bevismateriale i voldtægtssager, har modtaget meget kritik fra aktivister i landet. Men afgørelsen får også en del støtte, hvoraf nogle er glade for, at der er en legitim institution, der overvejer religiøse spørgsmål i Pakistan.

Rådet har ikke nogen lovgivende magt i landet. Det er et rådgivende organ for den pakistanske regering og parlamentet for alle sager med relation til islam. Voldtægt bliver i øjeblikket dømt i henhold til civilretten i Pakistan, der tillader DNA som bevis. Efter afgørelsen vedtog Sindh-forsamlingen enstemmigt en beslutning d. 11. juni 2013, der gør DNA-bevis obligatorisk i alle voldtægtssager i provinsen

Den kontroversielle bekendtgørelse [ur], offentliggjort på rådets hjemmeside, stipulerer, at islam har givet klare anvisninger for, hvordan voldtægtsmænd skal dømmes og straffes, ved at afhænge af vidnesudsagn fra fire vidner, og at DNA kun kan bruges som supplement til disse primære vidnesbyrd.

Pakistans Menneskerettighedskommission (HRCP), en af landets ledende rettighedsorganisationer, kaldte rådets bekendtgørelse ‘regressiv, ualmindeligt ufølsom og hårdhjertet over for voldtægtsofre':

Poor investigation methods and reluctance of witnesses to come forward out of fear mean that the balance is titled in the favour of the rapist as it is. In these circumstances, it would be foolish to not depend on all the evidence that is available, especially something as incontrovertible as DNA test results.

Dårlige efterforskningsmetoder og vidners tøven om at træde frem på grund af frygt er i voldtægtsmandens favør. Under disse omstændigheder ville det være tåbeligt ikke at benytte alle de beviser, der er tilgængelige, specielt noget så uomtvisteligt som DNA-prøveresultater.

Victims of rape along with relatives, hold a protest against their alleged culprits to demand their arrest. They also want to bring to light alleged rape by police officers caused by none payment of bribes. Hyderabad, Pakistan. Image by Rajput Yasir. Copyright Demotix. 14th November 2011.

Voldtægtsofre afholdte sammen med familie en demonstration mod deres påståede overfaldsmænd og krævede, at de blev anholdt.  Hyderabad, Pakistan. Billede af Rajput Yasir. Copyright Demotix. D. 14. november 2011.

Voldtægt blev i Pakistan førhen dømt under islamisk sharia- eller den kontroversielle hudood-lov, der i praksis sidestillede utroskab med voldtægt – hvis et voldtægtsoffer ikke kunne fremskaffe fire mandlige øjenvidner til forbrydelsen, skulle hun sigtes for utroskab. Ifølge Pakistans Nationale Kommission om kvinders status sad 80 % af de fængslede kvinder i 2003 inde, fordi de “ikke havde været i stand til at bevise voldtægt og derfor efterfølgende blev dømt for utroskab”.

Men i 2006 blev lovforslaget om kvinders beskyttelse vedtaget og ændrede Hudood-lovene, som har ført til, at voldtægtssager kom under civilretten, hvilket muliggør retsmedicinske beviser. Ayesha Tammy Haq (@tammyhaq), en journalist i Pakistan, kom med en sarkastisk kommentar på Twitter:

@tammyhaq: (Ayesha Tammy Haq) Padded bras are the devils cushions say Pakistan's #CouncilofIslamicIdeology good thing they don't have more important issues to deal with?

@tammyhaq:(Ayesha Tammy Haq) BH'er med indlæg er djævelens puder, siger Pakistans #rådforislamiskideologi. Godt de ikke har vigtigere problemer at tage stilling til.

Omvendt tweetede Umair Rasheed (@umairrasheed1):

@Umairrasheed1 (Umair Rasheed): Mullahs convene #Alam-e-IslamConference in #Peshawar. Say they'll start movement to implement #CouncilofIslamicIdeology proposals

@Umairrasheed1 (Umair Rasheed): Mullahs indkalder til #Alam-e-IslamKonference i #Peshawar. Siger de vil starte en bevægelse for at implementere #RådetforIslamiskIdeologis forslag.

På bloggen ‘lad os bygge Pakistan’ skrev bloggeren Asif Zaidi;

..no amount of evidence in the world can negate the possibility that a woman may be lying in claiming herself to be a rape victim. Hence certain fastidiousness must be summoned to impede justice’s way to doubtful decisions against innocent men.

..ingen mængde af beviser i verden kan bestride muligheden for, at en kvinde kan lyve om at være offer for en voldtægt. Dermed må der være en vis pertentlighed for at hindre retfærdighedens vej til tvivlsomme afgørelser mod uskyldige mænd.

I en kommentar til en artikel på Dawn.com sagde Muhammad Ilyas Haidri:

…the CII reservations are justified for not accepting the D N A results out rightly … It is correct that the results of un certified laboratories like Pakistanis and many others in third word, where bribe,fraud ,tempering the results ,and poor judicial system is practiced must not be relied upon…

…CIIs [Pakistans islamiske råd] forbehold i forhold til at acceptere DNA-resultater er berettiget…. Det er rigtigt, at resultaterne fra ucertificerede laboratorier i Pakistan og mange andre lande i den tredje verden, hvor bestikkelse, forfalskning, modificering af resultaterne og et ringe juridisk system er praktiseret, ikke kan regnes med…

Rana Gulabi sagde på samme hjemmeside:

There is a scientific reasoning behind this because DNA can be extracted from common daily use items such as combs, clothes, etc. with the help of commonly available laboratory equipment and then could be planted anywhere to mislead the medical staff doing the medical report. A woman who wants to seek revenge from an ex-husband could do this to ruin a man’s life.

Der er en videnskabelig begrundelse bag dette, da DNA kan udtrækkes af dagligdags genstande såsom kamme, tøj, mv. ved hjælp fra almindeligt tilgængeligt laboratorieudstyr og derefter kunne plantes alle vegne for at mislede det lægelige personale, der laver lægeerklæringen. En kvinde der søger hævn over en eksmand kunne gøre dette for at ødelægge en mands liv.

For at fremhæve det faktum, at CII har over to dusin mandlige gejstlige, fremlagde HWG unik vinkel i kommentarerne:

The CII should have independently thinking women members to start with. How can a body that entirely consists of male members take decisions affecting women even without listening to their representatives?

CII burde til at begynde med have uafhængigt tænkende kvindelige medlemmer. Hvordan kan en institution der udelukkende består af mandlige medlemmer træffe afgørelser, der påvirker kvinder uden at lytte til deres repræsentanter?

Bloggeren Tazeen Javed, citerede en kendt islamisk lærd, Hr. Tahir Ashrafi:

DNA should be considered – at best – a circumstantial evidence on the basis of which arrests can be made and further investigations should be carried out. However, a suspect must not be punished on the basis of DNA evidence alone, for that evidence of four Muslim male adults is necessary.

DNA skal – i bedste fald – behandles som indicier, som kan danne grundlag for anholdelse og yderligere efterforskning. Men en mistænkt må ikke dømmes på baggrund af DNA-beviser alene. For dette er beviser fra fire mandlige, voksne muslimer nødvendig.

På den samme blog kommenterede Tazeen Javed:

If I was a legislator, I would call for making a law that would hand out the harshest punishment for those 4 adult, supposedly pious Muslims men who were silently witnessing a crime as horrible as rape.

Hvis jeg var en lovgiver, ville jeg opfordre til en lov, der ville give den hårdeste straf til de 4 voksne, angiveligt gudsfrygtende muslimske mænd, der var tavse vidner til en så forfærdelig forbrydelse som voldtægt.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.