Iranske kvinder: nej til obligatorisk hijabs siden 1979

(Alle links er på engelsk, medmindre andet er angivet)

Det islamiske regime begyndte kravet om, at kvinder skulle bære slør (hijab) i offentligheden, efter det tog magten i Iran i 1979. Tre årtier senere udfører iransk politi stadig sløraktioner hver sommer for at holde et fast greb om måden folk går klædt på.

Den 10. juli 2012 startede “Iranske Liberale Studerende og Færdiguddannede” en kampagne om at sige ‘nej’ til obligatoriske hijabs.

Facebook-siden “Unveil women's right to unveil” [“Løft sløret for kvinders ret til at løfte sløret”] har indtil videre modtaget mere end 26.000 “likes”. Hundredvis af mænd og kvinder har delt deres egne fotos, oplevelser og kommentarer og tilføjet sidens logo.  Nogle kan lide at bære sløret, andre kan ikke. Men alle er enige om, at det bør være deres ret at vælge, om de vil bære det eller ej.

På Facebook-siden kan man læse:

The state enforcement of veil has deprived women of their fundamental rights. By placing special police forces in every corner, street and alley, the government spared no expense in trying to adapt women to the regime's narrow minded measures and standards and making women feel harassed and objectified. Although Iranian women have always resisted and disobeyed this inhumane law and treatment, those enforcing it have never learned their lesson and each year in the summer we witness a new wave of severe crackdown on women.
“Iranian Liberal Students and graduates” announces its “no to mandatory hijab” campaign in solidarity with Iranian women and to emphasize on freedom of attire. We warmly welcome any group or persons who are willing to collaborate and help in this campaign.

Statens håndhævelse af sløret har berøvet kvinder deres grundlæggende rettigheder. Ved at placere politistyrker på hvert hjørne, gade og gyde, sparede regeringen ikke på noget i forsøget på at tilpasse kvinder til regimets snævertsynede mål og standarder og fik kvinder til at føle sig chikaneret og objektiviseret. Selvom iranske kvinder altid har modsat sig og ikke har adlydt denne inhumane lov og behandling, har de der håndhæver den aldrig lært deres lektie og hvert år i sommertiden er vi vidner til en ny bølge af alvorlige aktioner mod kvinder.
“Iranske Liberale Studerende og Færdiguddannede” annoncerer dens kampagne, “Nej til obligatorisk hijab” i solidaritet med iranske kvinder og for at understrege påklædningsfriheden. Vi byder varmt velkommen til grupper eller personer, der er villige til at samarbejde og hjælpe med denne kampagne.

Nane Sarma deler [fa] hendes nylige oplevelser i Laleh Park i Tehran, Irans hovedstad:

I was there with friends and we were laughing, and then the wind blew and my headscarf fell off. The law enforcement officers came over to me. I do not want to speak of their behavior, their threats and so forth… but here's what I observed as I was escorted to exit the park. I saw teenage boys, 13-14 years old smoking cigarettes and bothering people, but they did not get any warning or scolding from security forces. The same ones who previously kicked us out of the park for playing football with both boys and girls. It seems they think we should just find some empty houses, go there to smoke and channel our energies by having sex.

Jeg var der med nogle venner, og vi grinede, og så blæste der en vind og mit tørklæde faldt af. Retshåndhæverne kom over til mig. Jeg vil ikke tale om deres opførsel, deres trusler og så videre……men her er, hvad jeg observerede, mens jeg blev eskorteret ud af parken. Jeg så teenagedrenge, 13-14 år, der røg cigaretter og generede folk, men de fik ingen advarsel eller blev skældt ud fra sikkerhedsstyrkerne. De samme som tidligere havde smidt os ud af parken for at spille fodbold med både drenge og piger. De virker, som om de synes, vi bare burde finde nogle tomme huse, tage derhen for at ryge og kanalisere vores energier ved at have sex.

Kamal, en ung iransk mand, skriver [fa]:

I am a Muslim, and I say that according to religious teachings nobody can impose the veil on women.

Jeg er muslim, og jeg siger at ifølge religiøse lærdomme kan ingen påtvinge kvinder sløret.

Nafiseh skriver [fa], at hun postede et billede af hende selv bærende et slør for at sige, “Selv hvis jeg bærer sløret har jeg ikke ret til at pålægge andre det”.

Afsaneh siger:

I wish Iran to be a country where the hejab is not compulsory. Those for or against the hejab should be free to choose their way of dressing. Everybody has to respect and accept the other form of living. It is not the problem of women, when (maybe only some) gentlemen get erected by looking at unveiled women. The gentlemen should not be humiliated or offended by such arguments.

Jeg ønsker Iran skal være et land hvor hejab [sic] ikke er obligatorisk. De der er for eller imod hejab burde have friheden til at vælge deres påklædning. Alle er nødt til at respektere og acceptere andre former for levemåder. Det er ikke kvinders problem, når  (måske kun nogle) mænd får rejsning ved at se på kvinder uden slør. Mændene burde ikke blive fornærmede eller ydmygede af sådanne argumenter.

Amir Lohrasbi mindes en tid, i den iranske revolutions tidlige dage, hvor den iranske avis “Ettelat” citerede Ayatollah [stillingsbetegnelse af prominente Shīʿa lærde] Mahmoud Taleghani, en ledende revolutionær, der afviste obligatorisk hijab, og en revolutionær anklager, der sagde, at folk der generer kvinder uden slør er kontrarevolutionære.

Kampen mod obligatoriske slør begyndte for 33 år siden i marts, 1979,  da modige iranske kvinder demonstrerede i trods i Teheran og blev stukket ned af regimets styrker. Volden triumferede, det obligatoriske slør blev pålagt, men trods undertrykkelsen hersker kvinders ønske om frit valg.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.