Kenya: ‘Do Milk!’-kampagne henvender sig til fastfood-generationen

Den Kenyanske Mejeriforening (Kenya Dairy Board) og de kenyanske mælkeproducenter har besluttet sig for at lancere en landsdækkende kampagne for at fremme forbruget af mælk. Dette er i tråd med ændrede livsstilsattituder i landet, hvor mange af de unge har opgivet sunde madvaner til fordel for fastfood.

Ved at bruge titlen ‘Do Milk’ har kampagnen givet anledning til samtaler mellem landets bloggere og kommentarer på de sociale mediesider. Herunder er der et link til reklamen på YouTube:

I et opslag med titlen ‘Badvertising Vol.2 – Five Reasons to Do Milk‘, på bloggen Diasporadical, har iCon en mærkværdig opfattelse af kampagnen:

Some would say they were guided by the insight that everybody loves babies as fun, cute, bundles of joy. I say Evian are cowards. There are large demographics of people(in and out of prison) who would love to see babies in adult clothing doing sexy dances and buying each other drinks and be told to “do milk”. That’s not perverted at all. It’s edgy. It has sex appeal. Milk is sexy. End of story.

Speaking of inspirational, this ad is necessary. The whole idea, as I’m meant to understand, is that it’s a campaign by the Kenya Dairy Products Association to get people to drink more milk. An unofficial Diasporadical survey revealed that when people were asked what came to mind when they heard “Do Milk”, drinking milk came a staggering third (behind ‘boobs’ and ‘bestiality’). This is a crisis. People really need to start drinking milk and not associating the phrase “do milk” with any form of fetishist coitus. Best way to do that: babies. Why? Because research, that’s why. Research that was so indepth and focused it did not uncover a very similar ad. That’s how focused these guys are to get you to drink milk. How noble.

Nogen vil sige, at de lod sig lede af, at alle elsker sjove, søde og glade babyer. Jeg siger, at Evian er kujoner. Der er store demografiske grupper (både i og uden for fængslet), som vil elske at se babyer i voksentøj, mens de danser sexet og køber drinks til hinanden og får besked på at “Do Milk”. Det er slet ikke perverst. Det er skarpt. Det har sex appeal. Mælk er sexet. Så er den ikke længere.

Når man taler om inspirerende, så er denne reklame nødvendig. Hele ideen, som jeg har forstået den, er at det en kampagne fra Kenya Dairy Product Association for at få folk til drikke mere mælk. En uofficiel Diasporadical undersøgelse har afsløret, at når folk bliver spurgt, hvad de tænker på, når de hører udtrykket “Do Milk”, kommer at drikke mælk på en tredje plads (efter bryster og bestialitet). Dette er en krise. Folk er virkelig nødt til at begynde at drikke mælk og ikke associere udtrykket “Do Milk” med nogen former for fetichist sex. Den bedste måde at gøre det på: Babyer. Hvorfor? På grund af research, derfor. Research der var så dybtgående og fokuseret, at den ikke afdækkede en lignende reklame. Så fokuseret er disse folk på at få dig til at drikke mælk. Hvor nobelt.

BornReadyEK.blog, der skildrer en ung landmands aktiviteter, sagde:

Most farmers will applaud this but the tough job will be how to sustain the consumption amidst changing feeding patterns in and around the region. According to an article appearing The East African title ‘Got Milk? Kenya's Dairy firms in joint publicity campaigns‘ Kenyans remain the highest consumers of milk in the East African region ….this is a fact usually seen in simple practice as tea-making and taking which is easily Kenya's ‘social drink’. In some countries such as Tanzania, black tea or coffee is more common,a trait replicated in countries such as Ethiopia and shattered Somalia.

Another element which the KDB would have ‘milked’ is the sportsmen and women from this country.That they have been able to make their exploits across the world thanks to regular consumption of milk is without a doubt. Maybe someone should even look at patenting and packaging the famous mursik from the Rift Valley region (some sports science researchers have tried to link its consumption to Kenya's prowess on the track but no conclusive findings have been ever been made). Imagine would impact this would have when our world-beaters at the Olympics hold up a gourd/glass of this drink at every public event and aggresively engage in its consumption?

All in all, it is a good start and it is our hope that the renewed interest in milk consumption will not just benefit the milk processors who are more commercially driven but also work to promote a healthy feeding culture in the country and region. It should also benefit the farmers with increased earnings from their labour in dairy farming.

De fleste bønder vil bifalde dette, men det hårde arbejde bliver at finde ud af, hvordan man bibeholder forbruget, mens madvaner bliver ændret i og omkring regionen. Ifølge en artikel med titlen ‘Got Milk? Kenya's Dairy firms in joint publicity campaigns‘ har Kenya det højeste forbrug af mælk i den Østafrikanske region…. dette faktum kan ses i den simple praksis i at lave te, der er Kenyas sociale drik. I nogle lande, såsom Tanzania, er sort te eller kaffe mere normalt, et træk, der er gentaget i lande så som Etiopien og knuste Somalia.

Et andet element, som KDB [Den Kenyanske Mejeriforening] ville have ‘malket’, er dette lands sportsmænd og kvinder. At de har været i stand til at bedrive deres bedrifter over hele verden, takket været regelmæssigt forbrug af mælk, er der ingen tvivl om. Måske burde nogen kikke på patenteringen og emballagen af den berømte mursik fra Rift Valley regionen (nogle sportsforskere har prøvet at finde et link mellem forbruget og Kenyas overlegenhed på løbebanen, men der er aldrig fundet nogen endegyldige resultater). Forstil dig hvilken effekt det ville have, hvis vores overlegne deltager ved OL holder et glas med denne drik op ved enhver offentlig event og aggressivt engagerer sig i dens indtagelse?

Alt i alt er det en god start, og det er vores håb, at den fornyet interesse i mælkeforbruget ikke kun vil komme mælkeproducenterne til gode, som er mere kommercielt drevet, men også vil hjælpe med at promovere en sund madkultur i dette land og i denne region. Det skal også komme bønderne til gode med en øget indtjening fra deres arbejde i mejeribrug.

Sci-Afrique blog skriver i et opslag med titlen ‘Milk-drinking media campaign in Kenya, is the message accurately framed?‘:

While I’m all for a campaign to get Kenyans to drink more milk, I wonder as to the effectiveness of using an image of toddlers drinking milk (which is what toddlers do anyway) to encourage teenagers/the youth to drink milk because it’s something “cool” to do. Another issue I have with the whole campaign is that it seems to be encouraging the consumption of processed, packaged milk (considering who the sponsors of the campaign are) yet it is well known that in sub-Saharan Africa, the prevalence of lactose intolerance in the adult population is as high as 80%. That being the case, why not instead encourage the consumption of our traditional fermented milk products? After all, studies have shown them to have probiotic properties, and the fermentation of lactose to lactic acid helps to minimize the gastric distress experienced by lactose intolerant persons when they drink fresh milk.

Mens jeg er for en kampagne for at få kenyanere til at drikke mælk, spekulerer jeg på effektiviteten af billeder med småbørn, der drikker mælk (hvilket småbørn gør alligevel) for at opfordre teenagere/unge til at drikke mælk, fordi det er cool. Et andet problem, som jeg har med kampagnen er, at det virker, som om den opfordrer til at indtage forarbejdet, pakket mælk (når man tænker på, hvem der er kampagnens sponsor), selvom det er velkendt, at i subsaharianske Afrika er forekomsten af laktose intolerance i den voksne befolkning 80%. Når det nu er tilfældet, hvorfor opfordrer man ikke i stedet til at indtage vores traditionelle gærede mælkeprodukter? Studier har trods alt vist, at de har probiotiske egenskaber og gæringen af laktose til mælkesyre hjælper med at minimere det gastriske besvær, som opleves af folk med laktose intolerance, når de drikker frisk mælk.

Ifehenia’s Blog har også en kontroversiel drejning:

I suppose the ‘Do Milk, Stay Young’ campaign hasn’t gone to waste. All that sexual objectification of infants wasn’t in vain. “Sexual objectification?” you ask. Yes, research has shown that a significant number of people, upon hearing the phrase ‘Do Milk’, thought not of milk, that rich, supposedly delicious and life-giving fluid. No, the first thing that came into their mind was bestiality, followed by boobs. Milk was a distant third. I know, even I was shocked to discover that the perverts I knew were actually formidable and surmountable. There are greater forces out there…. I was going to be able to ‘Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth’. Now I suppose I have to rethink my strategy. Osteoporosis will be hard to get when I have been taking a glass of milk every day… because taking that glass makes the sexual objectification of those babies a little less worse.

Jeg formoder, at ‘Do Milk, Stay Young’-kampagnen ikke er spildt. “Alt den seksuelle objektificering af spædbørn var ikke forgæves”, spørger du? research har vist, at et betydeligt antal personer ved at høre udtrykket “Do Milk” ikke tænkte på mælk, den rige, angiveligt lækker og livgivende væske. Nej, det første de tænkte på var bestialitet, efterfulgt af bryster. Mælk var på en fjern tredje plads. Selv jeg var chokeret over at opdage, at de perverse personer, jeg kendte, faktisk var formidable og uovervindelige. Der er større kræfter derude…  Jeg ville være i stand til at ‘Tag venligt imod årenes råd, overgiv yndefuldt det, der hører ungdommen til’ [Fra et digt af Max Erhmann]. Nu er jeg nødt til at genoverveje min strategi. Knogleskørhed vil være svær at få, da jeg har drukket et glas mælk hver dag… fordi ved at drikke det glas bliver den seksuelle objectificering af de babyer lidt mindre slem.

Hvis man skal gå efter samtalerne online, har denne kampagne forårsaget et interessant indblik i forbruget af (eller manglen deraf) mælk i Kenya. Lad os se hvor succesfuld kampagnen bliver.

 

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.