Video-bommert i EU-kommissionen for udvidelse af EU

(Alle links i dette indlæg er på fransk, medmindre andet er angivet)

En video, lagt på internettet d. 2. marts 2012 af EU-kommissionen for at fremme udvidelsen af EU, gik kloden rundt, inden den blev trukket tilbage fire dage senere fra EU-kommissionens internetsite. Efter hårde beskyldninger om racisme fjernede de klodsede kommunikationsmedarbejdere i kommissionen hastigt deres video, men for sent. Polemikken flammede op på blogs og sociale kommunikationsflader. Videoklippet kan stadig ses på Daily Motion og YouTube:

http://youtu.be/ErJHJDURubc

Nyhedssitet 24heures.ch beskriver scenariet i detaljer:

Une jeune femme blanche de peau dans une combinaison qui fait penser à celle d’Uma Turman dans le film Kill Bill de Tarantino, fait face à chaque adversaire mâle arrivant dans l’entrepôt où elle se trouve. L’un est visiblement originaire d’Asie, l’autre d’Inde et le dernier, du Brésil. L’Europe face aux puissances émergentes? Leur attitude est agressive quand la jeune femme ferme les yeux et se dédouble plusieurs fois pour former un cercle autour des combattants, tout à coup doux comme des agneaux.
La symbolique lourdingue du clip se termine par un slogan affirmant: «Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts». Juste avant, le cercle de femmes vu d’en haut s’est transformé en un drapeau étoilé de l’UE.

En ung kvinde, med lys hud, klædt i en heldragt à la den, som Uma Turman har på i filmen Kill Bill af Tarantino gør front mod hver af de mandlige modstandere, som kommer mod hende i den lagerbygning, hvor hun befinder sig. En af mændene er tydeligvis af asiatisk ophav, den anden fra Indien og den sidste fra Brasilien. Er det Europa overfor de opkommende verdensmagter? Modstandernes attitude er først aggressiv, men da hun lukker øjnene og multiplicerer sig selv for til sidst at danne en cirkel omkring modstanderne bliver de med ét blide som lam.

Den tunge symbolik i filmen slutter med et bekræftende slogan: ”Jo flere vi er, jo stærkere er vi”. Kort før dette ser vi cirklen af kvinder fra oven mens de hver i sær forvandles til stjernerne i EU-flaget

Inden der kommenteres:

L’incroyable de cette histoire, c’est qu’il y a eu probablement plusieurs hauts-fonctionnaires bruxellois qui n’ont simplement rien vu d’offensant dans ces images. En ligne hier sur quelques sites d’information, ce clip-vidéo a été retiré en début d’après-midi et la campagne annulée.

Det ufattelige ved denne historie er, at der sandsynligvis er flere højfunktionærer i Bruxelles, der ikke har set noget som helst anstødeligt ved disse billeder. På flere online nyhedssites blev klippet fjernet i går [den 6. marts] i starten af eftermiddagen og kampagnen annulleret.

På Facebooksiden for Parti des indigènes de la République (Partiet for Republikkens indfødte) citeres artiklen ”mensuel anticapitaliste” (den månedlige antikapitalist) fra Regards.fr:

Ce stupéfiant petit film, bourré de stéréotypes racistes et essentialistes a été pensé, réalisé puis mis en ligne le vendredi 2 mars par les communicants de la délégation générale de l’élargissement de l’Union européenne de la Commission de Bruxelles. Face au tollé soulevé, il en a été retiré le mardi suivant, 6 mars. Le temps de faire un petit buzz sur Internet mais sans que la presse, en tout cas française, n’en fasse vraiment ses choux gras.

Denne forbløffende, lille film, proppet med racistiske og eksistentialistiske stereotyper blev udtænkt, udført og derefter offentliggjort online fredag d. 2. marts af kommunikationsmedarbejderne af Kommissionen i Bruxelles’ generaludvalg for udvidelsen af den Europæiske Union. Efter ramaskriget, som dette medførte, blev den trukket tilbage tirsdagen efter, d. 6. marts. Tid nok til at skabe et buzz på internettet, men uden at pressen, i hvert fald den franske presse, drog nogen fordel af miseren.

I den modsatte ende af det politiske spektrum er tolkningen noget anderledes. Jean-Patrick Grumberg kommenterer i dreuz.info:

Je trouve cette vidéo mensongère, mais pas raciste. Mensongère car je ne vois pas ce que l’Europe fait pour se protéger de l’invasion islamiste, mais je vois, au contraire, ce qu’elle fait pour la favoriser. Je ne vois pas ce que l’Europe fait pour se protéger contre l’immigration d’Africains, mais je vois ce qu’elle fait pour la favoriser, et je ne vois pas en quoi la Chine, que les dirigeants Européens ne cessent d’appeler au secours pour renflouer leurs caisses, représente un danger.

Jeg finder denne video løgnagtig, men ikke racistisk. Løgnagtig, fordi jeg ikke kan se, hvad Europa gør for at beskytte sig mod den islamistiske invasion, men derimod ser jeg, hvad der gøres for at favorisere den. Jeg kan ikke se, hvad Europa gør for at beskytte sig mod immigrationen af afrikanere, men jeg ser, hvad der gøres for at favorisere den; jeg kan ikke se, på hvilken måde Kina, som de europæiske ledere ustandseligt råber på om hjælp for at redde deres kassebeholdning, skulle udgøre nogen fare.

Et snapshot fra EU-kommissionens kontroversielle video.

På Twitter er reaktionerne forskellige og ofte meget lidenskabelige:

@LauraLardy: L'UE fait la promotion de la guerre des civilisations et du racisme…

@LauraLardy: EU promoverer krig mellem civilisationerne og racisme…

@sergiomarx: La video de la Commission est-elle vraiment raciste ? Ou est-ce que le racisme ne serait pas plutôt dans l'oeil du spectateur ?

@sergiomarx: Er kommissionens video virkelig racistisk? Er racismen ikke snarere at finde i beskuerens øje?

Kan miseren blive et skoleeksempel for kommende kommunikationsmedarbejdere? På bloggen Décrypter la communication européenne, læses pressens artikler om affæren og de tekniske aspekter ved en ”fortolkningskonflikt ” forklares:

Le communiqué officiel signé par le Directeur général de la DG Élargissement [en] justifie la diffusion de la vidéo en expliquant que la cible a laquelle la vidéo était destinée avait réagi positivement lors des tests de pré-lancement:
C’était un clip viral, ciblant à travers les réseaux sociaux, un public jeune (16-24) qui comprend l’intrigue et les thèmes des films d’arts martiaux et de jeux vidéo. Les réactions de ces publics ciblés ont en effet été positives, tout comme celles des focus groupes sur lesquels le concept avait été testé.

Pressemeddelsen underskrevet af generaldirektøren i GD Udvidelse retfærdiggør lanceringen af videoen og forklarer at den målgruppe, som videoen var møntet på, reagerede positivt under prøverne af for-lanceringen: » Det var et viralt videoklip, der sigtede mod et ungt publikum (de 16-24-årige) på tværs af sociale netværk. Et publikum, som forstår intrigen og tematikken i kampsportsfilm og videospil. Reaktionerne fra dette tilsigtede publikum var faktisk positive, fuldstændig i tråd med reaktionen fra fokusgrupperne på hvilke konceptet blev testet «.

Bloggen konkluderer ligesom de almindelige internetsurfere:

Quoique la Commission européenne ait reconnu qu’il y avait un problème avec la vidéo controversée en choisissant de la retirer ; la divergence d’interprétation avec les médias sur la raison du retrait montre que la Commission reste sourde à l’accusation d’absence de clairvoyance quant à la potentielle lecture raciste de la vidéo.

Selvom den europæiske Kommission ved at trække filmklippet tilbage, må have anerkendt, at der skulle være et problem ved den kontroversielle video, så viser pressens divergerende tolkninger og grundlaget for tilbagetrækningen at Kommissionen forbliver døv overfor anklagen om mangel på klarsyn med hensyn til den potentielle racistiske tolkning af videoen.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.