Ukraine: “Vi er europæere”

I september 2008 tyede alt på, at Ukraine ville underskrive [en] en associeringsaftale med EU i 2009. Tre år efter, i 2011, er aftalen endnu ikke vedtaget. Den seneste forhindring for en aftale er domsafsigelsen mod tidligere premierminister Julia Timosjenko [en] den 11. oktober 2011. I en resolution fremsat af Europa-Parlamentet d. 27. oktober kaldes Timosjenkos straf på syv års fængsel for “en forbrydelse mod menneskerettighederne og misbrug af retssystemet til at skaffe Ukraines ledende oppositionspolitiker af vejen “. Resolutionen advarer også mod eventuelle potentielle konsekvenser for forholdet mellem EU og Ukraine:

[…] a failure to review Yulia Tymoshenko's conviction will jeopardise the conclusion of the Association Agreement and its ratification, while pushing the country further away from the realisation of its European perspective […]

[…] hvis ikke domfældelsen af Julia Timosjenko tages op til genovervejelse, vil det sætte indgåelsen og ratificeringen af associeringsaftalen i fare og skubbe Ukraine længere væk fra gennemførelsen af sit europæiske perspektiv […]

Man ønsker, at de ukrainske myndigheder indser, hvordan deres indenrigspolitiske beslutninger også påvirker de bredere, geopolitiske anliggender . Imens er ukrainerne begyndt at tage sagen i egen hånd. På græsrodsniveau forsøger de over for ukrainske og europæiske politikere at udtrykke et ønske om demokratiske forhold i landet og en opfordring til deres medborgere om at medvirke i kampen for at gøre Ukraine et bedre land at leve i.
Den 20. oktober mødtes en gruppe på omkring 200 mennesker, deriblandt en del journalister, foran det ukrainske parlament i Kiev for at viderebringe budskabet: “Vi er europæere”.

Den afgørende begivenhed for mange af dem var tilsyneladende EU's beslutning den 18. oktober om at udsætte Victor Yanukovychs besøg [en] i Bruxelles, hvor planen ellers var at diskutere emner relateret til den tidligere nævnte associationsaftale samt konsekvensen af [en], at Ukraine slutter sig sammen med Rusland, Hviderusland og Kasakhstan i den såkaldte Eurasiske Union [en]. Den ukrainske leder besluttede for øvrigt at rejse til Cuba [en] i stedet for besøget i Bruxelles.

The logo of the "We are Europeans" Facebook group (features the EU flag and the Ukrainian coat of arms)

Logoet på "Vi er europæere"-Facebookgruppen (bestående af EU's flag og Ukraines våbenskjold)

Yevgeniy Ikhelzon [uk, ru], en af de organiserende kræfter bag “Vi er europæere”-bevægelsen skrev [ru], at det blot havde taget to dage at samle folk sammen – “uden et eneste telefonopkald”: I stedet blev sociale onlinemedier og blogs brugt til at sprede budskabet.

Som opfølgningen på demonstrationen den 20. oktober blev en Facebookgruppe [uk, ru, 1.691 medlemmer] og et Facebookforum [uk, ru, 664 “likes”] oprettet. Efterfølgende blev en række mindre, og regionalt orienterede Facebookfora oprettet (uk, ru: Lviv, Crimea, Zaporizhzhya, Volyn, Kherson, Kharkiv, Ternopil, Dnipropetrovsk).

Ikhelzon gav på sin “Ukrainska Pravda”-blog følgende forklaring [ru] på “Vi er europæere”-initiativet:

Oct. 19, 2011:
[…] We want to live by the European laws, we don't need a new Iron Curtain. […] Even though Europe is indeed facing a crisis now, it is just an economic crisis, not a crisis of values. […]

***

Oct. 20, 2011:

[…] – European values do resemble what free people call common sense. […]

- The Association Agreement with the EU includes a number of legislative requirements, which [if implemented] may really change the situation in Ukraine. […]

- There is nothing that prevents Ukraine from fitting the criteria. Serbia, which had a war a very short time ago, will soon get an EU candidate status. We didn't have a war, we didn't have ethnic cleansing. All that needs to be done is replacing the occupation-style governing system with a human and humane one, turning the state around so it faces the citizens. […]
– Joining [Vladimir Putin's] Eurasian Union will not bring about any changes for deregulation of the economy, human rights and civil liberties. […] That is, [the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbaev] is not going to mind accepting Ukraine into this organization because Tymoshenko is still in jail. Basically, this gathering of former communists and KGB people do not care about such “trifles” – for them, [gaining profit] is the main thing. […]

19. oktober 2011:
[…] Vi vil leve efter europæiske love, vi har ikke brug for et nyt Jerntæppe […] Selvom om Europa i høj grad står over for en ny krise, er dette kun en økonomisk krise, ikke en krise omhandlende menneskelige værdier[…] 

20. oktober 2011:

[…] – Europæiske værdier omfatter også, hvad frie mennesker kalder almindelig sund fornuft. […]

- Associationsaftalen med EU inkluderer en række juridiske krav, der [hvis aftalen underskrives] virkeligt ville kunne ændre situationen i Ukraine. […]

- Der burde ikke stå noget i vejen for at Ukraine opfylder kravene. Serbien, der for ikke længe siden var hærget af krig, vil snart få status af EU-kandidatland. Vi har ikke haft nogen krig, vi har ikke haft etnisk udrensning. Det, vi behøver, er, at udskifte det besættelseslignende styre med et humant, der kan tage imod folkets ønsker med åbne arme . […]

- At vi tilslutter os [Vladimir Putins] Eurasiske Union vil ikke ændre den deroute økonomien, menneskerettighederne og den civile frihed lider under […] Kasakhstans præsident Nursultan Nazarbaev vil næppe overveje Ukraines indtræden i sin organisation af den grund, at Timosjenko er fængslet. I bund og grund er denne sammenslutning af tidligere kommunister og KGB-medarbejdere ligeglade med sådanne banaliteter – for dem er [profit] det altoverskyggende mål […]

Følgende er, hvad nogle medlemmer af “Vi er europæere”-Facebookgruppen skriver om Ukraine og EU:

Oleksandr Oleks [uk]:

Ukraine's EU aspirations mean very little on their own. If this happened tomorrow and we got a chance to move freely and work in Europe, perhaps half of Ukraine's population would [re-settle there] the day after tomorrow. As for the middle class, all 100 percent would probably move [out of Ukraine]. It has to be emphasized that the most important thing isn't joining the EU, but adopting the European values in Ukraine: first of all, the ability to defend one's property rights, the right to vote in fair elections, to control the work of the authorities, of the police and others. This is when the issue of joining the EU would not be that urgent anymore, and Europe would be more interested in us than we are in it.

***

Adriana Bubnovska [uk]:

[…] I don't want to join anything, neither the United States, nor Russia. I want to live in a normal country with normal values and normal civil rights and liberties. The EU happens to personify this value-based choice. For me personally, it is absolutely not important whether we join the EU or not. What matters to me is that the Ukrainian society grows to understand that it's bad to steal, impossible to falsify the elections, nonsense to jail political opponents – instead of arguing with them during the elections, and that a democracy [cannot select certain convenient rules to play by, while refusing to observe the inconvenient ones].

Oleksandr Oleks. [uk]:

Et ukrainsk EU-medlemskab betyder i sig selv ikke det store. Hvis det skete i morgen, og vi fik muligheden for frit at bevæge os rundt og arbejde i Europa, ville måske halvdelen af Ukraine flytte væk. For middelklassens vedkommende ville samtlige 100 % sandsynligvis flytte væk. Det skal forstås sådan, at den væsentligste ting ikke er at blive optaget i EU, men at indføre de europæiske værdier i Ukranie – først og fremmet retten til ikke at blive frataget sig ejendom og besiddelser, retten til frie valg og retten til gennemsigtighed i myndighedernes og politiets gøren og laden. Hvis Ukraine blot havde disse værdier, ville optagelse i EU ikke være det altafgørende, og Europa ville måske være mere interesserede i os, end vi er i Europa.

***

Adriana Bubnovska [uk]:

[…] Jeg har ikke lyst til at tilslutte mig noget, hverken USA eller Rusland. Jeg vil leve i et normalt land med basale værdier, menneskerettigheder og frihed. EU er tilsyneladende personificeringen af denne værdiladede vision. Men for mig er det helt ligegyldigt om det lige præcis er EU eller ej. Det, der betyder noget for mig er, at det ukrainske samfund indser, at det er dumt at stjæle og fuske med valgresultater, at det ikke giver mening at arrestere politiske opponenter – i stedet for at diskutere med dem ved valgene – og at man ikke kan lave sine egne spilleregler for demokratiet [ved kun at spille efter de lette regler og udelade de besværlige og problematiske].

Nogle af gruppens medlemmer debatterer nødvendigheden af et samarbejde med ukrainske politikere for at kunne gennemføre de Europa-orienterede visioner. Journalist Vakhtang Kipiani skrev følgende [uk] på sin Facebookside:

[…] a single protest isn't going to change anything. We need to form a group of people that will delegate their pro-European value-based interests to another group of people. This is called politics. Without pro-European politics we will not become part of the environment where the law comes prior to the wishes of a particular official. […]

[…] en enlig protest vil ikke kunne ændre noget. Vi er nødt til at danne en gruppe af mennesker, der vil uddelegere udførelsen af deres pro-europæiske værdibaserede interesser til en anden gruppe mennesker. Dette kaldes politik. Uden pro-europæisk politik, bliver vi aldrig en del af det miljø, hvor loven vægtes højere end en embedsmands vilje […]

Visse ukrainske politikere er tilsyneladende også interesserede i et samarbejde med “Vi er europæere”-bevægelsen. Iryna Gerashchenko, parlamentsmedlem for den orange Blok For Vort Ukrainske Folks Forsvar (Nasha Ukraina-Narodna Samooborona), foreslog [uk] at gruppens mest aktive medlemmer tager del i de kommende møder hos det ukrainske parlaments komite for europæisk integration, som Gerashchenko er medlem af, og her “udtrykke deres standpunkt og bekymring over de tilbageskridt, forholdet til EU lider under”.

Indtil videre er der ikke konsensus i gruppen for, om det er en god idé at invitere politikere med i denne græsrodsbevægelse. I en kommentar til Gerashchenko's forslag, takker Ostap Kryvdyk hende for initiativet, som han anser for værdifuldt og som et “vindue, der åbnes til en lovgivende proces og et link til vestlige politikere”. Oleg Zavada har en anden mening, og hører til dem, der ikke føler, at de har noget som helst til fælles med de ukrainske parlamentsmedlemmer:

[…] I'm afraid of catching the [virus] of conformism, narcissism, [euro-loserism] from them, and losing whatever remains of the European prospects, because some of them have as much to do with the European standards as I have with Sharia law.

[…] Jeg er bange for at blive smittet af dem med den virus, der hedder konformitet, narcissisme og “euro-loserism”, og dermed miste mine europæiske drømme, bare fordi nogle af [parlamentsmedlemmerne] har lige så lidt forståelse for europæiske basisværdier som jeg har for sharia-lovgivning.
'We are Europeans!' rally in Kyiv, Ukraine. Photo by Sergei Svetlitsky, copyright © Demotix (26/10/2011).

'We are Europeans!'-forsamlingen i Kiev, Ukraine. Photo by Sergei Svetlitsky, copyright © Demotix (26/10/2011).

Det andet “Vi er europæere”-optog blev afholdt d. 26. oktober i Kiev. Selvom russiske medier [ru] beretter, at der var færre deltagere end i det første optog, lykkedes det aktivisterne at gøre nogle af de europæiske diplomater opmærksomme på sagen gennem overdragelsen af et åbent brev angående situationen mellem Ukraine og den Europæiske Union [en] til Miroslav Lajčák [en], EU's External Action Service's Managing Director for Rusland, de østlige nabostater og Vestbalkan, som befandt sig i Kiev på dette tidspunkt.

Yevgeniy Ikhelzon postede et link [uk, ru] til artiklen [uk] i Ukrainska Pravda, der citerede Lajčák for at sige, at “de fleste ukraineres ønske om at rykke tættere på EU er meget vigtigt, og at ethvert udtryk for dette ønske er meget vigtigt og signifikant”.

Ikhelzon konkludere følgende [ru]:

This is the message that we need to get out into the streets and that this is what is expected from us.

Dette er det budskab, vi skal have spredt. Det forventes af os!

1 Kommentar

Deltag i debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.