Awá-folket i Colombia er truet af andre gruppers bevæbnede miljø- og samfundskonflikter

Det oprindelige Awá-folks vagtkorps. Foto: Silvio Fernández. Brugt med tilladelse.

Denne artikel blev oprindeligt udgivet på Servindi og er redigeret af Global Voices.

Det colombianske Awá-folk og dets territorie er fanget i en bevæbnet samfunds- og miljømæssig konflikt mellem andre grupper, men med ofre fra deres eget folk. Mandag den 7. juni blev yderligere tre personer fra Awá-folket dræbt af en gruppe, som var ulovligt bevæbnet.

Selvom den colombianske forfatningsdomstol og styrelsen, som har ansvaret for at administrere overgangsretfærdigheden i den bevæbnede konflikt i Colombia, Justicia Especial para la Paz (JEP), anerkendte, at Awá-folket og dets beboelsesområde, som kaldes Katsa Su og betyder “Store Hus”, var ofre i denne konflikt, fortsætter stridighederne. Awá-folket er fordrevet og forsøger at finde en løsning, som kan sikre deres overlevelse.

Silvio Hernández, som er en del af Awá-folket og bor i Magüí i Ricaurte i Nariño-distriktet, forklarer:

Si bien es cierto que las instituciones y organismos de derechos humanos conocen la realidad de los actores armados en el territorio y cada uno de ellos cumplen su misión de vigilar la violencia, en este último año hemos tenido masacres.

Selvom det er sandt, at menneskerettighedsinstitutioner og -organisationer er opmærksomme på, at bevæbnede grupperinger befinder sig inden for territoriet, og at de opfylder deres krav om at overvåge volden, har vi haft massakrer de sidste år.

Awá-folket er ét af de omkring 115 oprindelige folkegrupper i Colombia og hører til i den sydvestlige del af Nariño-distriktet og den nordvestlige del af Ecuador i et område, som dækker omkring 610 tusind hektar. Der bor mere end 29.000 mennesker, hvoraf de fleste befinder sig i Colombia. Fra januar til april i år blev der registreret 41 drab på personer fra Awá-folket grundet sammenstød mellem bevæbnede grupperinger. Det nøjagtige tal for, hvor mange personer fra Awá-folket, som er blevet dræbt under massakrerne de seneste år, er ukendt.

I 2019 blev 32 byråd, som hører under organisationen, der repræsenterer Awá-folket, Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), og dets territorie, Katsa Su, anerkendt som ofre for den bevæbnede konflikt på grund af de voldelige handlinger, som er begået mellem 1990-2016. Handlingerne er angiveligt begået af FARC-guerillaer og den offentlige styrke.

På nuværende tidspunkt har Awá-folket ikke kun været ofre for fordrivelser og fået frarøvet deres territorier af ​​personer fra andre regioner i landet, også kaldet bosættere, men de har derimod også været ofre for bevæbnede grupperinger, som kæmper om territoriet for at udnytte det til ulovlig dyrkning af kokaplanten, minedrift, skovhugst, megaprojekter og kulbrinter og andre monokulturer såsom oliepalme. I øjeblikket oplever de også, at man på ny begynder at sprøjte med glyfosat, som er et ukrudtsmiddel, der bruges til at udrydde kokaplanten og kan medføre alvorlige konsekvenser for helbredet, heriblandt kræft.

Først dette år ytrede Awá-folket sig gennem adskillige offentlige kommunikationskanaler omkring de voldelige handlinger, som begås af de ulovlige og lovlige bevæbnede grupperinger, som bliver ved med at dukke op. Tvungne fordrivelser, drab, vilkårlige tilbageholdelser, personelminer, tvungen rekruttering, indespærring og manglende frihed til at kunne bevæge sig rundt, chikane og massakrer forhindrer dem i at skabe et forhold til Katsa Su på den måde, deres forfædre har lært dem.

Foto: Claudia Pai. Brugt med tilladelse.

“Katsa Su og Awá-folket er én enhed”

Awá-folket mener, at enhver handling imod deres miljø, Katsa Su, er en voldelig handling mod dem selv. Leidy Pai, en kvinde fra Awá-folket, forklarer:

Como familias Awá, creo que cualquier situación que afecte al territorio, al tejido social, cultural y espiritual de nuestro pueblo y nuestras familias Awá implica ser víctima directa.

Som en del af Awá-slægten, mener jeg, at enhver situation, som forvolder skade på vores territorie og Awá-slægtens sociale, kulturelle og spirituelle struktur, efterlader direkte ofre.

Vold mod det “Store Hus” påvirker alle. I samme forstand udtrykker Leidy:

En el territorio es un daño que no se puede entender ni explicar porque el hecho de que los pueblos indígenas creemos en espíritus que viven allí, que convivimos con ellos; al suceder esas masacres y derramamiento de sangre, que hayan torturado a familias enteras, que hayan sacado niños del vientre de dos mujeres, desarmoniza.

Skaden på vores territorie er både svær at forstå og forklare, fordi det oprindelige folk tror på ånderne, som bor her, og at vi lever med dem. Når disse massakrer og blodbad finder sted, som har tortureret familier, som har taget livet af to gravide kvinders ufødte børn, er det uharmonisk.

Foto: Leydi Pai. Brugt med tilladelse.

Konsekvenserne ved at blive fordrevet

Volden ødelægger drømme og projekter i livet. Fordrivelsen af folket gør, at de bliver nødt til at efterlade deres “Store Hus”, kulturen og markerne som de dyrker på. Nogle af de fordrevne ankommer til Pasto, som er hovedstaden i Nariño-distriktet. Her længes de efter at tage sig af deres dyr, dyrke jorden og lave mad på komfuret – aktiviteter som de ikke kan udføre i byen.

Claudia Pai, som er rådgiver for kvinder og familier hos UNIPA, reflekterer:

Es difícil para los niños en la ciudad y las mujeres son más vulnerables. El rol de transmitir el legado cultural a sus hijos y estar en familia se rompe porque deben trabajar afuera y se aprovechan de ellas, a veces, por su condición de víctimas y desplazadas. Falta que el gobierno ayude en la parte de reparación y ayudas humanitarias porque las que no saben leer y escribir lo pasan peor.

Det er svært for børnene i byen, og kvinderne er mere sårbare. De har ikke længere mulighed for at videregive den kulturelle arv til deres børn og være sammen med familien, fordi de er nødt til at arbejde i udlandet, og bliver sommetider udnyttet på grund af deres status som ofre og fordrevne. Det er nødvendigt, at regeringen hjælper med erstatning og humanitær hjælp, fordi de, som ikke kan læse og skrive, har det værre.

Indbyggerne er bange og bevæger sig begrænset rundt i Katsa Su. De lever i nød, uden mulighed for at dyrke på markerne, fordi de bevæbnede grupperinger bruger dem. Derudover er visse offentlige områder indskrænket, og der er afsat tidspunkter af til at kunne bevæge sig rundt på grund af farerne ved de bevæbnede grupperinger.

En anden negativ effekt har været militarisering. Leidy Pai mindes:

El ejército llega a unos sitios donde nosotros los Awá no habíamos caminado. Llegaron a unos sitios vírgenes, selvas vírgenes, ellos se ubicaron derribaron árboles para descender sus helicópteros.

Hæren har været steder, hvor ikke engang Awá-folket har befundet sig. De ankom til jomfruelige steder, jomfruelige skove, hvor de fældede træer for at kunne lande i deres helikopter.

Som 35-årig blev Aura López, som bor i Nunalbí Alto Ulbí i kommunen Barbacoas i Nariño-distriktet, verbalt truet og fordrevet adskillige gange til Pasto. Hun er modstander af, at de bevæbnede grupperinger rekrutterer mindreårige. I lydklippet nedenfor forklarer hun yderligere:

Awá-folket gør modstand og søger løsninger 

Ikke desto mindre står de imod. De handlinger, der igen og igen begås mod deres folk, medfører, at de organiserer sig, som Plan de Salvaguarda Ëtnica del Pueblo Awá forklarer. De har skabt organisationerne UNIPA, Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI) og Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP) for at kunne udføre fælles handlinger til fordel for deres samfund.

Silvio Fernández fastholder:

Una alternativa de resistencia es no cometer el error de desplazarnos de un lugar a otro, implementar la guardia indígena como control social y territorial y capacitarlos. En Ricaurte, tenemos sitios de concentración en planteles educativos, adecuados para el alojamiento, para que la gente pueda estar y fomentamos la alimentación propia para no depender tanto del pueblo porque en caso de bombardeos y combates, no se puede salir a comprar.

Et alternativ til at gøre modstand er, at man ikke begår den fejl at flytte fra det ene sted til det andet, at indsætte det oprindelige folks vagtkorps til social og territorial kontrol og at træne dem. I Ricaurte har vi koncentrationslejre på uddannelsesinstitutioner, som er velegnede til indkvartering, så folk har et sted at være. Derudover dyrker vi selv vores mad, således vi ikke skal være afhængige af andre, for kommer der bombeangreb og kamp, kan man ikke bare gå ud at handle ind.

Claudia Pai tilføjer:

Además, cumplir con los acuerdos de paz, la Ley 1448/11 de víctimas y el Decreto 4633 de 2011 de plan de reparación con enfoque étnico y de género. El sistema judicial es lento en atender las necesidades de los pueblos originarios.

Derudover skal du overholde fredsaftalerne, lov 1448/11 om ofre samt dekret 4633 fra 2011, som omhandler en erstatningsplan med fokus på etik og køn. I retssystemet er de langsomme til at imødekomme det oprindelige folks behov.

Advokaten Buitrago fra den colombianske juristkommission, Comisión Colombiana de Juristas, er enig:

Es indispensable la implementación del Acuerdo Final de Paz, principalmente la aplicación del apartado sobre sustitución de cultivos ilícitos, los cuales mantienen a estas comunidades en constantes enfrentas con los grupos armados en Nariño y Putumayo al negarse a las dinámicas del narcotráfico, desconfigurando a su vez el tejido social y la preservación cultural Awá.

Implementeringen af ​​den endelige fredsaftale er vigtig, især afsnittet om udskiftningen af de ulovlige afgrøder, som holder disse samfund i konstant konfrontation med de bevæbnede grupperinger i Nariño og Putumayo ved at benægte aktiviteten af narkohandel, så den sociale struktur og kulturelle bevarelse ødelægges.

Awá-folket står overfor en konflikt, som påvirker deres fysiske helbred, deres kultur, deres skikke og forfædrenes åndelige forhold til andre væsener, som bor i Katsa Su. De står overfor ødelæggelser, imens de dyrker afgrøder i et forsøg på at sikre deres overlevelse med egne fødevarer såvel som traditionel medicin, indtil retfærdigheden kommer og garantien for, at dette ikke gentager sig, bliver en realitet for dette folk.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.