Ungarns nye sundhedslov kan lave om på kommende mødres fødselsplaner

En graviditetsundersøgelse. Foto af Doktor24 Medicina Zrt., brugt med tilladelse.

En ny sundhedslov i Ungarn, der skal forhøje lønningerne til medicinske fagfolk og begrænse korruption i sektoren, kan ende med at begrænse kommende mødres frihed til selv at vælge deres fødselslæger.

Den nye lov, som Ungarns parlament godkendte i oktober 2020, giver en længe ventet lønforhøjelse til offentligt ansatte i sundhedssektoren, samtidig med at den fastlægger nye regler for dem, der arbejder i både den private og den offentlige sektor.

Mest bemærkelsesværdigt forbyder loven den udbredte procedure, hvor patienter giver læger og sygeplejersker drikkepenge. I Ungarn går proceduren under navnet paraszolvencia og betragtes som en form for korruption. Patienter forventes at give sundhedspersonale ekstra penge eller dyre gaver til gengæld for at kunne springe ventelister over eller at kunne få en bedre behandling i det statsfinansierede sundhedssystem.

Den nye lov straffer arbejdstagere, der accepterer penge eller gaver fra patienter med 5 til 10 års fængsel. Lønstigningen er også rettet mod at afskrække denne praksis.

Den nye vedtægt forbyder også læger, der arbejder i den offentlige sektor, i at have et andet job i private klinikker, medmindre myndighederne giver tilladelse til det. Samtidig forbyder den patienter, der konsulterer en læge i den private sektor, i at se den samme læge på et offentligt hospital for behandling af det samme problem.

En utilsigtet konsekvens af de nye ordninger er, at kommende mødre ikke har mulighed for at vælge deres egen fødselslæge. I Ungarn er det almindeligt, at kvinder går til lægen i en privatklinik under graviditeten, og at samme læge er med ved fødslen på hans eller hendes statsfinansierede arbejdsplads for at omgå de høje omkostninger ved en privat fødsel. På trods af dette giver patienter stadigvæk disse læger gaver eller ekstra penge.

Med den nye lov vil mødre, der ønsker at fødslen skal foregå i den offentlige sektor, blive passet af den vagthavende læge, uanset om de kender til lægen eller ej.

I de europæiske lande, der har offentlige sundhedssystemer, såsom StorbritannienHolland og Sverige, er det kun muligt at få en tid hos en specialist, hvis patienten er blevet henvist af en praktiserende læge, mens gravide kan gå til den fødselslæge, de ønsker.

I en samtale med den statsejede radiostation, Kossuth Radio, indrømmede sundhedsministeren, Miklós Kásler, at “opdelingen af den offentlige og private sfære kræver en mere detaljeret regulering”. Samtidig forsikrede han lytterne om, at ministeriet har været i tæt konsultation med den ungarske lægeforening Magyar Orvosi Kamara (MOK) samt sundhedsfagforeninger.

Ikke desto mindre har MOK allerede givet udtryk for, at de er uenige i, at der skal være undtagelser i loven, da de mener, at det ville gøre det muligt at finde et smuthul, hvorigennem paraszolvencia ville fortsætte. I mellemtiden har fagforeninger i sundhedssektoren udstedt en erklæring, der beskriver lovforslaget som “forfatningsstridigt”, fordi det begrænser arbejdstagernes frihed til at arbejde.

Mens lønforhøjelsen trådte i kraft den 1. januar, træder resten af reglerne i loven først i kraft omkring marts.

Dr Agnes Ruzsovics. Foto er brugt med tilladelse.

I et personligt interview med Global Voices, forklarede læge og medicinsk-juridisk specialist og juridisk rådgiver for en af Ungarns største private sundhedsudbydere, Dr. Agnes Ruzsovics, hvad den nye ordning betyder for patienter:

Fighting against the practice of parasolvency is a great initiative, even from a doctor’s perspective, but this arrangement is making it practically impossible to choose the obstetrician you want to deliver your baby.

While the initial text claimed there might be some exceptions, government officials have yet to elaborate [on them], even though the statute enters into force in a month. As it currently stands, expectant mothers will likely not be able to have the obstetrician they chose and trust to deliver their babies after March 1, but they don’t know for sure. Doctors cannot answer their questions as they have no information either. The fact that they went through the journey of pre-natal care with a doctor and then can’t have them deliver their child, combined with mood swings resulting from pregnancy, and the added pressure of the pandemic situation, can be extremely hard on expectant women.

Selv fra en læges synspunkt er det et godt initiativ at bekæmpe paraszolvencia, men den nye ordning gør det praktisk talt umuligt at vælge den fødselslæge som ønskes ved fødslen.

Selvom der tidligere var tale om, at der muligvis ville være undtagelser [i loven], har embedsmænd endnu ikke givet detaljer [herom] på trods af, at loven træder i kraft inden for en måned. Som det ser ud nu, har kommende mødre ikke mulighed for at få tildelt den fødselslæge som de havde valgt, og som de har tillid til ved deres fødsel efter den 1. marts, men de kan endnu ikke vide sig sikre. Læger kan ikke besvare deres spørgsmål omkring dette, da de heller ikke har adgang til information herom. Det kan være ekstremt hårdt for en gravid at gennemgå undersøgelser før fødslen med en læge som ikke skal være der ved fødslen kombineret med humørsvingninger fra graviditeten og det store pres fra pandimisituationen.

I forbindelse med den manglende juridiske klarhed har et hospital forsøgt at udfylde hullerne ved at udstede deres egen retningslinjer og dermed forbyde gravide i at vælge deres egen fødselslæge frem til den 1. marts.

Hospitalets beslutning skabte forvirring og raseri blandt patienterne, som startede en underskriftsindsamling, hvor de krævede, at de nye regler blev ophævet.

Som reaktion på hospitalets nye retningslinjer udtalte det ungarske Ministerium for Menneskelige Ressourcer at “begrænse valgfriheden ved at bruge kampen mod paraszolvencia som en undskyldning er uacceptabelt“. Paradoksalt nok kan de bestemmelser, som lovgivere har vedtaget i den nye lov, muligvis medføre de samme resultater.

Da dekreter, der regulerer den nye lov, stadig er under udførelse, er mange læger usikre på, om de vil underskrive dette års ansættelseskontrakter.

Den 21. januar sendte MOK et brev til Rigshospitalets direktør, Zoltán Jenei, med en liste over adskillige anmodninger fra sundhedspersonale, der blandt andet ønskede at vide mere om reglerne for betalt overarbejde, om afspadsering samt hvordan man får tilladelse til at arbejde uden for det offentlige sundhedssystem.

De nye regler begynder d. 28 februar, og idet datoen nærmer sig, mangler regeringsembedsmænd stadigvæk at besvare brevet, komme med en udtalelse og definere særlige regler for fødselshjælp og fødsel.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.