Hongkong undertrykker politisk uenighed ved at indefryse bankkonti

Billedet for kampagnen for boycott HSBC cirkulerer på de sociale medier

Hongkongs for nyligt vedtagne lov om national sikkerhed har givet sikkerhedspolitiet bemyndigelse til at indefryse mistænktes bankkonti under en efterforskning, hvilket har nedbrudt befolkningens tillid til bankerne.

I de seneste måneder har der været flere sager, der indikerer, at bankerne bliver brugt som våben af det nationale sikkerhedspoliti til at slå ned på aktivister og prodemokratiske NGOer.

Den mest kontroversielle sag involverer indefrysningen af bankkonti der tilhører den landflygtige Hongkong politiker Ted Hui og hans familiemedlemmer.

Hui, en tidligere prodemokratisk parlamentsmedlem, bekendtgjorde, at han gik i eksil under et besøg i Danmark for en konference den 3. december, efter hans familie også havde forladt Hongkong. To dage senere den 5. december fortalte Hui, at hans bankkonto og mindst fem af hans familiemedlemmers konti er blevet indefrosset uden nogen forklaring af flere banker, heriblandt HSBC.

HSBC har indefrosset bankkonti, der tilhører Ted, den landflygtige tidligere politiker, og hans familiemedlemmer. HSBC hjælper Kinas kommunistiske parti med politiske forfølgelse, hvilket bringer politiske afvigere og, chokerende nok, også deres familier i fare. Den britiske revering burde gøre noget for at vise, der er ingen tolerance for at samarbejde med et diktatur.

Bankgigantens handlinger udløste røre i befolkningen, da Huis familiemedlemmer ikke var kendt for at have brudt nogen nationale sikkerhedslove. Kritikere sagde, bankerne handlede på et politisk, og ikke et juridisk, grundlag. Banken frigav Huis og hans families konti kortvarigt den næste dag og indefrøs dem igen den 7. december efter politiet i Hongkong udsendte en meddelse, der anklagede Hui for at samarbejde med udenlandske magter og for at bruge sin families bankkonti til hvidvask.

Den uafhængige journalist Timothy McLaughlin opsummerede politiet i Hongkongs beskyldninger således:

Li [politikommisæren for politiets afdeling for national sikkerhed] hævder, at nogle personers appel om støtte fra det internationale samfund svarer til samarbejde med udenlandske magter, hvilket er en forbrydelse ifølge loven om national sikkerhed, der blev pålagt Hongkong af Beijing den 30. juni.

Ted Hui var oprindeligt sigtet for ni lovovertrædelser blandt andet for at forstyrre møder i den lovgivende forsamling, deltaget i ulovlige protester og slettet billeder fra mobiltelefoner der tilhører ansatte i den lovgivende forsamling. Ingen af disse anklager var forbundet med de lovovertrædelser der er at finde i loven om national sikkerhed og hvidvask, før Hui annoncerede, han gik i eksil.

Politiets nye beskyldninger var rettet mod en crowdfunding-kampagne der rejste penge for at føre retssag mod en taxachauffør der kørte ind i en flok demonstranter og en politbetjent der skød på en demonstrant på klods hold under sidste års antiudleveringsprotester. Crowdfunding-kampagnen blev faktisk håndteret af et advokatfirma der ingen forbindelser har til Hui eller hans familiemedlemmer. Hui kritiserede politiet på Facebook:

This is clearly the regime’s attempt to take political revenge via economic oppression, and to use collective punishment to oppress my family to persecute dissenting voices.

Dette er tydeligvis regimets forsøg på at tage politisk hævn via økonomisk undertrykkelse og bruge kollektiv afstraffelse ved at undertrykke min familie for at forfølge uenige stemmer.

Under hensyn til den nationale sikkerhed har sikkerhedspolitiet bemyndigelse til at indefryse bankkonti under en efterforskning uden en retskendelse, og der er ingen kanaler hvor berørte personer kan appellere disse handlinger.

På trods af offentlighedens bekymring for denne vilkårlige udøvelse af magt af sikkerhedspolitiet, har Hongkongs regering nægtet at svare på spørgsmål, om hvorvidt politiets mulighed for at kræve spærring af bankkonti vil underminere folkets tro på bankerne i Hongkong, et globalt finanscenter.

Den seneste sag handler om spærringen af bankkonti tilhørende Good Neighbour North District kirken og de private konti der tilhører kirkens præst, Roy Chan, og hans kone. Twitterbruger, Karen, Tse bragte nyheden, efter den blev bragt:

Good Neighbour North District-kirkens HSBC bankkonto blev indefrosset uden nogen forudgående underretning eller begrundelse. Præst Roy Chans og hans kones private konti er også blevet indefrosset. Roy Chan er organisator for Protect the Children gruppen [beskyt børnene].

Kirken blev oprettet i 2014 og opnåede velgørenhedsstatus i 2016. Siden dens oprettelse har kirken givet husly til hjemløse. Kirken har kaldt spærringen af kirkens eneste konto for en politisk hævnakt.

This is no doubt an act of political retaliation. In the past year, our group “Safeguard Our Generation” mainly comprised of middle-aged and elderly volunteers was determined to offer humanitarian aid to protestors at the frontline…

Dette er uden tvivl en politisk hævnakt. I det seneste år har vores gruppe “Safeguard our Generation” [beskyt vores generation], der primært består af midaldrende og ældre frivillige, været fastbesluttet på at give humanitær bistand til demonstranter ved frontlinjen…

Kirken har indtrængende anmodet HSBC om at frigive deres eneste bankkonto, da det ellers vil føre til øjeblikkelig ophør af deres hjælp til de hjemløse.

Et voksende antal stemmer på de sociale medier i Hongkong har brugt hashtagget #boycottHSBC for at vise deres mistillid til virksomhedsgiganten.

Når pengegriskhed overmander basale menneskelige værdier. #BoycottHSBC

Spred #boycottHSBC #sanctionHSBC

I august indefrøs HSBC private bankkonti der tilhører Jimmy Lai, grundlægger af Apple Daily, og andre i ledelsen af den populære avis’ moderselskab, Next Digital, efter deres anholdelse for brud på den nationale sikkerhed, bedrageri og andre påståede lovovertrædelser.

I juni 2020, inden vedtagelsen af loven om national sikkerhed, udsendte sammenslutningen af banker i Hongkong en udtalelse til støtte for lovgivningen og hævdede, at loven ville fremme et stabilt forretningsmiljø. De globale bankgiganter HSBC og Standard Charter udsendte ligeledes deres egen udtalelse om støtte.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.