Spaniens nye abortlov kan blive lagt definitivt på hylden

Manifestación contra la ley Gallardón del aborto, febrero de 2014. Foto subida a Twitter por Javier López

Demonstration mod Gallardóns abortlov, februar 2014. Billede lagt ud på Twitter af Javier López

Den utvivlsomt mest kontroversielle lov udformet af Mariano Rajoys regering – som kom til magten i 2011 med absolut flertal – har været abortloven, eller som dens initiativtager Alberto Ruiz Gallardón har døbt den: ”Organisk lov om beskyttelse af den ufødtes liv og den gravide kvindes rettigheder”. Og kontroversiel har den været, ikke kun fordi den har mødt modstand fra de øvrige partier i det spanske politiske landskab, men også, på grund af den stærke kritik fra Partido Popular’s (PP) egne rækker. Nu kan dette lovforslag dog blive endegyldigt lagt på hylden.

Dette skriver en række af Spaniens nationale aviser d. 13. september 2014. I en artikel med titlen “Abortloven kommer ikke til at se dagens lys” forklarer avisen El Mundo, at årsagen til denne udvikling skal findes i de nært forestående valg:

la ley del aborto ha sido muy perjudicial para los intereses electorales del PP, ya que una sólida mayoría de sus votantes se han sentido sumamente incómodos con el tema. Ni querían ni esperaban que el Gobierno legislara de forma tan restrictiva sobre una cuestión que afecta de lleno a las mujeres, por lo que la conclusión de los expertos es clara: hay que reconducir la situación y pasar la página para no abrir otra vez una controversia que haga daño al PP en un año clave con dos convocatorias electorales: las municipales y las generales.

”Abortloven har været meget skadelig for PP’s interesser i forhold til valget, da en solid størstedel af partiets vælgere har følt sig yderst utilpasse omkring sagen. De hverken ønskede eller forventede, at regeringen på en så restriktiv måde ville lovgive om et tema, der fuldt ud berører kvinder, hvorfor eksperternes konklusion er klar: situationen må afhjælpes og et nyt blad vendes for ikke på ny at lukke op for en kontrovers til skade for PP i et nøgleår med udskrivning af to valg: kommunal- og parlamentsvalg.”

Avisen El Diario bekræfter at de to sidste valgs massive stemmetab må have fremprovokeret en voldsom afvisning af denne lov i PP’s politiske bagland.

Según fuentes de la cúpula del PP citadas por el medio, “no existe consenso en torno a este proyecto, y si no se logra un acuerdo, cosa que parece muy difícil, la ley no se aprueba y en paz”. Otros interlocutores son incluso más contundentes: “Esa ley nunca llegará al Parlamento”.

Ifølge af avisen citerede kilder fra PP’s ledelse: ”er der ikke konsensus omkring dette projekt, og lykkedes det ikke at indgå en aftale, hvilket forekommer højst sandsynligt – bliver loven ikke vedtaget og det er så det”. Andre kilder er til og med endnu mere sikre i deres udtalelser: ”Den lov vil aldrig nå til Parlamentet”.

Spaniens første abortlov går tilbage til 1985 og blev vedtaget under demokratiets første socialistiske regering. Denne lov afkriminaliserede afbrydelsen af en graviditet i tre tilfælde: voldtægt, misdannelse af fosteret eller ved fare for moderens liv. I 2010 trådte den nuværende lov i kraft – denne har udvidet de spanske kvinders reproduktive rettigheder ved at tillade fri abort til og med 14. uge, afbrydelse af graviditeten til og med 22. uge, hvis moderens liv er i fare og på et hvilket som helst tidspunkt i tilfælde af alvorlige misdannelser hos fosteret.

Med Gallardóns reform ville loven – som kan sammenlignes med lovgivningen i størstedelen af de europæiske lande – have indskrænket sig drastisk, endda til et niveau fra før loven fra 1985. Ikke alene eliminerer loven retten til abort i tilfælde af misdannelse hos fosteret og fratager umyndige kvinder retten til at få en abort uden deres værges tilladelse. Den nye lov kræver tilmed, at kvinden kan bevise den formodede fare for sit mentale eller fysiske helbred i form af rapporter udarbejdet af to læger fra forskellige sektorer af sundhedsvæsenet – således forvandles denne følelsesmæssigt stressfulde situation til et sandt forhindringsløb og oveni lægges tilmed en syv dages påtvungen refleksionsperiode.

Imagen subida a Twitter por Gonzalo Semprún

Billede lagt op på Twitter af Gonzalo Semprún

Flere anklager Gallardón for at have lovgivet på sekterisk og partisk vis – ved kun at have for øje ønskerne hos den mest reaktionære del af samfundet med den katolske kirke i spidsen, repræsenteret af Madrids tidligere ærkebiskop og nuværende formand for Bispekonferencen, Antonio María Rouco Varela – og dermed gå imod ønsket hos den overvældende størstedel af den spanske befolkning, som ikke ser nogen som helst grund til at ændre på den aktuelle lov.

I forsvar for sit projekt har minister Gallarón udtalt i Parlamentet: ”Det [moderskabet] er det, som gør kvinder til ægte kvinder” – hvilket fik det socialistiske kongresmedlem, Patricia Hernández, til at svare igen: “Ingen kvinde er mindre kvinde af ikke at være moder, ligesom en mand ikke er mere intelligent, fordi han er minister”.

Efter at den formodede suspendering af den nye lov er blevet kendt, har flere internetbrugere tillagt PP’s kursændring de nært forestående valg og flere tager endda for givet, at projektet vil blive genoptaget, skulle PP vinde de kommende kommunalvalg. Som ”Otrociudadano” kommenterer i El Diario:

#26 Otrociudadano
Lo hacen por el descalabro electoral que se avecina, no por ideas y conciencia social. Otra mayoría absoluta y lo encajan al día siguiente.

”De gør det på grund af det valgnederlag der nærmer sig, ikke på baggrund af opfattelser eller social bevidsthed. Endnu et absolut flertal og loven bliver indført dagen efter”.

Sciuro i “Público” og mason33 i El Mundo mener ligeledes, at det drejer sig om en simpel valgmanøvre:

#35 Sciuro
Ya se sabe, la postura oficial del PP respecto del aborto es “radicalmente en contra en los dos años siguientes a unas elecciones y respeto democrático el resto del tiempo”. 

#35 Sciuro
”Man ved jo, at PP’s officielle indstilling i forhold til abort er en radikal modstand i de første to år efter et valg og i resten af tiden en respekt for det demokratiske flertal”.

#4 mason33
Mas claro, el agua! La ley del aborto les ha perjudicado electoralmente y la retiran por ahora. Hasta despues de las elecciones. Habra algun ingenuo que pique? Lo que importa es el poder. No tienen ni espina dorsal!

”Det er åbenlyst. Abortloven har skadet dem valgmæssigt og de trækker den tilbage for nu. Indtil valget er overstået. Mon der er nogen der bider på krogen? Det som betyder noget, er magt. De har ikke engang en fisks rygrad!

Rouco y varios ministros del PP en Londres, ciudad en la que abortaron miles de españolas antes de la ley de 1985. Imagen subida a Twitter por no_pasaran#

Rouco og flere af PP's ministre i London, byen hvor tusinder af spanske kvinder fik foretaget abort før loven fra 1985. Billede lagt op på Twitter af No_pasaran#

Også på Twitter tager man det for givet, at tilbagetrækningen af lov har valgrelaterede bevæggrunde. Men måske er de nært forestående valg ikke den eneste årsag, som Javier Lezaola påpeger på Twitter:

— Borja Ventura (@borjaventura) September 12, 2014

 PP afstår fra valgreformen i kommuner og reformen af abortloven, og alt dette på blot få dage. De udviser tilsyneladende ingen frygt.

— Els quatre gats (@Els_quatre_gats) September 13, 2014

At de har sat en stopper for abortloven er valgagitatorisk og ikke ideologisk. Så nu ved vi jo allerede, hvad der er i vente, hvis de vinder igen.

Men det at valget nærmer sig, er muligvis ikke den eneste årsag, påpeger Javier Lezaola på Twitter:

Altså, det ser efterhånden ud til, at den formodede lov om abort var mere end blot en afledningsmanøvre for at få sneget IMF's politik ind. 

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.