Antallet af udenlandske hjemløse i Thailand stiger

En hjemløs person i Bangkok. Billede taget fra Flickr brugeren mikecogh (CC BY-SA 2.0)

En hjemløs person i Bangkok. Foto fra Flickr-brugeren mikecogh (CC BY-SA 2.0)

Ifølge velgørenhedsgruppen Issarachon Foundation er antallet af udenlandske hjemløse støt stigende i Thailand. Gruppen vurderede, at der kunne være 200 udenlandske hjemløse i landet. Natee Saravari fra Issarachon Foundation observerede at:

In Pattaya we see them sorting through the trash in front of McDonald's for something to eat, and hanging out in front of restaurants asking customers for money

I Pattaya ser vi dem sortere affaldet foran McDonald's for at finde noget at spise og hænge ud foran restauranter, hvor de spørger gæsterne om penge

Paul Garrigan, en udlænding bosat i Thailand, gav sin version af grundene til, hvorfor nogle udlændinge ender som hjemløse i Thailand:

Like lots of others before me, I mistakenly believed that my problems were due to my surroundings so living in an exotic place like Thailand would fix me. It didn’t. My life went into free-fall, and I’d almost certainly be dead now if it wasn’t for the help from Thai people and Thamrkabok Temple in 2006. I could easily have been one of the homeless foreigners in Thailand.

When we step off the plane it can feel like the normal standards do not apply. The fact that we don’t understand the rules of Thai culture gives us the false impression that there are no rules.

Jeg troede fejlagtigt, ligesom mange andre før mig, at mine problemer skyldtes mine omgivelser, og at det at leve et eksotisk sted som Thailand ville forbedre situationen for mig. Det gjorde det ikke. Mit liv begyndte at smuldre, og jeg ville næsten med sikkerhed have været død nu, havde det ikke været for det thailandske folk og Thamrkabok-templet i 2006. Jeg kunne sagtens være blevet en af de udenlandske hjemløse i Thailand.

Når vi stiger af flyet, kan det se ud som om, at de normale standarder ikke fungerer. Det faktum, at vi ikke forstår reglerne omkring den thailandske kultur, giver os det falske indtryk, at der ikke er nogle.

Han opfordrede de udenlandske ambassader til at udvide deres assistance for at hjælpe deres borgere:

Homeless foreigners are human beings who are struggling in life. They should be treated with compassion and offered help. Foreign embassies and consulates should step in to provide safe accommodation and food until these people can be helped back on their feet or repatriated to their home country– they should definitely not end up in jail waiting for deportation.

Udenlandske hjemløse er folk som kæmper med deres liv. De bør blive behandlet med medfølelse og få tilbudt hjælp. Udenlandske ambassader og konsulater bør gribe ind og sørge for, at de har et sikkert sted at bo og mad at spise, indtil disse mennesker er tilbage på rette spor eller er blevet hjemsendt til deres hjemland – de burde i hvert fald ikke ryge i fængsel for at vente på deportering.

Men chefen for turistpolitiet i Pattaya, Pol Lt Col Aroon Promphan, rapporterede, at de udenlandske ambassader ofte er modvillige til at hjælpe udenlandske hjemløse:

I sometimes tell [embassy staff] that their citizen has some mental problem and they have no money left. I ask them what do they want us to do with the citizen. The answer I hear back is, ‘You don't have to do anything. We are not responsible for this kind of person.”

Jeg fortæller nogle gange [ambassadepersonalet], at deres medborgere har et mentalt problem, og at de ikke har flere penge tilbage. Jeg spørger dem, hvad vi skal gøre for deres medborgere. Det svar jeg hører er, ‘I behøver ikke at gøre noget som helst. Vi er ikke ansvarlige for sådan et menneske”.

Ifølge velgørenhedsgruppen var mange af de udenlandske hjemløse enten blevet forladt af deres thailandske partnere eller stødt ind i visa- og pasproblemer. Men Casey Hynes gjorde de udenlandske borgere opmærksomme på, at de kunne have taget nogle afgørende skridt for at undgå at miste deres ressourcer:

Though the plight of homeless foreigners is unfortunate, one wonders why they didn’t take steps to mitigate these circumstances in the first place. It is possible for foreigners to buy condos themselves in Thailand, or lease land long-term, which would allow them to avoid relying on a wife or girlfriend for the proper documentation. And while visa applications and runs can be a hassle, it’s far less of a hassle than to let both visa and passport expire, leaving them with few options in their home and adopted countries.

Selvom de udenlandske hjemløses situation er beklagelig, undrer man sig over, hvorfor de ikke foretog sig nogle valg, der sørgede for, at de ikke røg ind i disse tilstande. Det er muligt for udlændinge at købe lejligheder i Thailand eller at leje et stykke jord i længere tid, hvilket vil sørge for, at de ikke var afhængige af en kone eller kæreste for at få ordentlig dokumentation. Og selvom det er et værre bøvl at få visa, er det endnu værre at lade både visa og pas udløbe, da det vil efterlade dem med meget få muligheder i både deres hjemland og deres nye lande.

Bangkok Blogger håbede, at myndighederne ville gennemgå de lokale lovgivninger for at kunne sørge for, at udlændingene var mere beskyttede:

No doubt these homeless foreigners were driven to drink by their circumstances, all of which were totally avoidable.

The article went on to say that foreigners receive little protection from the law in Thailand and a Professor at a University in the North East of the country is saying that laws need updating with respect to protecting foreigners rights.

Hopefully, the powers to be will also agree.

Der hersker ingen tvivl om, at disse udenlandske hjemløse blev tvunget til at drikke på grund af deres omstændigheder, som alle kunne være undgået.

Artiklen fortsatte med at sige, at de udenlandske hjemløse ikke får meget beskyttelse fra den thailandske lovgivning, og at en universitetsprofessor i den nordøstlige del af landet siger, at lovgivningen skal opdateres med henblik på at beskytte udlændinges rettigheder.

Forhåbentlig vil de fremtidige magthavere være enige i dette.

Bangkok-indlægget genererede nogle interessante kommentarer omkring sagen. For eksempel pointerede juggernaut, at der er en “lovgyldig apartheid mod udenlandske ægtefæller” i Thailand:

Foreign residents (not tourists/ diplomats/ business visitors) are not well protected. Unlike US, etc, married spouses of Thai nationals have little freedom & rights. The few rights are unfairly conditional; cannot re-enter Thailand without prior, expensive pass-stamps. Stay is illegal if balance is below 40,000 THB per year. Permission must be requested each year, which is revokable any time for no good reason. Not the environment to start family as married couple. There's legal apartheid against foreign spouses. Permanent residence cards are highly elusive, expensive, conditional & easily revoked for no good reasons. Good luck all.

Udenlandske borgere (ikke turister/diplomater/forretningsrejsende) bliver ikke beskyttet særligt godt. I modsætning til USA og lignende har ægtefæller gift med thailandske borgere kun meget lidt frihed og få rettigheder. De få rettigheder der er, er uretfærdigt betingede; man kan ikke komme ind i landet igen uden dyre passtempler. At blive er ulovligt, hvis ens årlige indkomst er under 40.000 THB om året. Man skal søge tilladelse hvert år, som kan tilbagekaldes når som helst uden nogen særlig grund. Ikke gode vilkår for et ægtepar at starte en ny familie på. Der bliver opretholdt en lovgyldig apartheid mod udenlandske ægtefæller. Permanente opholdstilladelser er meget flygtige, dyre, betingede og kan nemt tilbagetages uden nogen speciel grund. Held og lykke til alle.

Banmebkk hævdede, at den thailandske regering har behandlet de udenlandske hjemløse med venlighed og retfærdighed:

Thais are actually pretty kind with these homeless people, most police just ignore them. In most first world countries, the police would have detained and arrested the homeless with expired passports and start the process of sending them home.

Thailændere er faktisk ganske venligt stemte over for disse hjemløse, hvor størstedelen af politiet bare ignorerer dem. I de fleste første verdenslande ville politiet bare have tilbageholdt og arresteret de hjemløse med udløbet pas og påbegyndt udsendelsesprocessen.

onlyasking bemærkede de forskellige tilstande hos de udenlandske hjemløse:

To view the problem in one dimension is wrong. There are people staying in Thailand from Europe that fled here to survive and which don't have any incomes. You have people that came to Thailand with money and have lost it or sqaundered it. You have people here that have very small incomes and can't survive back home but can survive here. You have people that have overstayed their visa with 15 years. All of them are however the responsibility of their home countries, not Thailand's.

Det er forkert at tro, at der kun er en dimension af problemet. Der er folk, der bor i Thailand, der kommer fra Europa, som er flygtet hertil for at kunne overleve og som ikke har nogen indkomst. Der er folk, som er kommet til Thailand med penge og som har mistet dem eller ødslet dem væk. Der er folk her, som har meget lav indkomst og ikke vil kunne overleve hjemme, men kan overleve her. Der er folk som er blevet boende selvom deres visa udløb for 15 år siden. De er dog allesammen deres hjemlands ansvar og ikke Thailands.

upena mener ikke, at det er den thailandske regerings pligt at hjælpe alle de udenlandske hjemløse:

Sorry folks, as an expat living in Thailand for the past three years, and visiting Thailand and working here since 1973, I have absolutely no sympathy for those that cannot support themselves. They knew the rules before they got here and it is not up to the Thai Government to support/help them. They need to contact family of seek assistance from their embassy/consulate.

Jeg er ked af at sige det folkens, men som flygtning, der har boet i Thailand de sidste 3 år og besøgt har Thailand og arbejdet her siden 1973, har jeg ingen sympati for dem, der ikke kan klare sig selv. De kendte reglerne, inden de kom, og det er ikke op til den thailandske regering at hjælpe dem. De er nødt til at kontakte deres familier eller søge hjælp fra deres ambassade/konsulat.

Chem-Zam opfordrede alle til ikke at vente på, at regeringen eller en velgørenhedsgruppe skal yde assistance, når de mødte en udenlandsk hjemløs:

As a foreigner in Thailand, I understand how difficult survive without resources and close relative in time of trouble financially. I think anyone can help homeless foreigners without waiting for any chairty workds or government to assist them

Som udlænding i Thailand forstår jeg godt, hvor svært det er at overleve uden midler og nære slægtninge, når man er i økonomiske vanskeligheder. Jeg tror, at alle kan hjælpe udenlandske hjemløse uden at skulle vente på velgørenhed eller regeringens assistance.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.