Lange fængselsdomme til “systemkritiske” vietnamesiske bloggere

(Alle links er på engelsk medmindre andet er angivet)

Efter at have deltaget i et træningskursus organiseret af Vietnams Reform Parti eller Viet Tan, blev 14 mennesker arresteret af vietnamesiske myndigheder for angiveligt at deltage i “aktiviteter til formål at styrte folkets administration”. De arresterede var hovedsagligt katolske studerende, bloggere og menneskerettighedsaktivister. Den 9. januar sidste år fandt en domstol dem skyldige i undergravende virksomhed i henhold til paragraf 79 i straffeloven. De dømte modtog lange fængselsdomme:

1. Ho Duc Hoa (13 years in prison, 5 years house arrest)
2. Dang Xuan Dieu (13 years in prison, 5 years house arrest)
3. Paulus Le Son (13 years in prison, 5 years house arrest)
4. Nguyen Van Duyet (6 years in prison, 4 years house arrest)
5. Nguyen Van Oai (3 years in prison, 2 years house arrest)
6. Ho Van Oanh (3 years in prison, 2 years house arrest)
7. Nguyen Dinh Cuong (4 years in prison, 3 years house arrest)
8. Nguyen Xuan Anh (5 years in prison, 3 years house arrest)
9. Thai Van Dung (5 years in prison, 3 years house arrest)
10. Tran Minh Nhat (4 years in prison, 3 years house arrest)
11. Nong Hung Anh (5 years in prison, 3 years house arrest)
12. Nguyen Dang Vinh Phuc (probation)
13. Nguyen Dang Minh Man (9 years in prison, 3 years house arrest)
14. Dang Ngoc Minh (3 years in prison, 2 years house arrest)

1. Ho Duc Hoa (13 års fængsel, 5 års husarrest)
2. Dang Xuan Dieu (13 års fængsel, 5 års husarrest)
3. Paulus Le Son (13 års fængsel, 5 års husarrest)
4. Nguyen Van Duyet (6 års fængsel, 4 års husarrest)
5. Nguyen Van Oai (3 års fængsel, 2 års husarrest)
6. Ho Van Oanh (3 års fængsel, 2 års husarrest)
7. Nguyen Dinh Cuong (4 års fængsel, 3 års husarrest)
8. Nguyen Xuan Anh (5 års fængsel, 3 års husarrest)
9. Thai Van Dung (5 års fængsel, 3 års husarrest)
10. Tran Minh Nhat (4 års fængsel, 3 års husarrest)
11. Nong Hung Anh (5 års fængsel, 3 års husarrest)
12. Nguyen Dang Vinh Phuc (prøvetid)
13. Nguyen Dang Minh Man (9 års fængsel, 3 års husarrest)
14. Dang Ngoc Minh (3 års fængsel, 2 års husarrest)

“Systemkritiske” bloggere på anklagebænken. Fra Viet Tans Facebookside

Viet Tan er en politisk oppositionsgruppe med base i USA. Den er udvist af den vietnamesiske regering. Gruppen udgav denne erklæring på dagen for retssagen:

These activists, most of whom are in their 20s and early 30s, have tirelessly advocated for social justice, engaged in citizen journalism and participated in peaceful demonstrations against Chinese territorial encroachment. By persecuting these individuals for their peaceful expression and political advocacy, the Hanoi regime has shown once again its fear of civil society.

Disse aktivister, hvoraf de fleste er i 20'erne og først i 30'erne, har utrætteligt været fortalere for social retfærdighed, været involveret i borgerjournalistik, og deltaget i fredelige demonstrationer mod kinesisk territorial overgreb. Ved at retsforfølge disse mennesker for deres fredelige udtryk og politiske fortalervirksomhed viser Hanoi regimet endnu engang dets frygt for civilsamfundet.

Menneskerettighedsgrupper reagerede omgående på nyheden og forlangte de dømte bloggeres frihed. Shawn Crispin fra Committee to Protect Journalists [da] beskrev den “hårde dom” som en undertrykkelse af uafhængig rapportering:

These harsh sentences demonstrate the outrageous lengths that Vietnamese authorities are willing to go to suppress independent reporting. We call on the authorities to reverse these convictions and release all journalists currently held behind bars on spurious national security-related charges.

Disse hårde domme demonstrerer de uhyrlige foranstaltninger de vietnamesiske myndigheder er villige til at bruge for at undertrykke uafhængig rapportering. Vi opfordrer myndighederne til at omstøde disse domme og løslade alle journalister, der i øjeblikket bliver holdt bag tremmer på falske nationalt sikkerhedsrelaterede tiltaler.

Brad Adams fra Human Right Watch foreslår, at Vietnam ærer aktivisterne og ikke fængsler dem:

The conviction of yet more peaceful activists is another example of a government that is increasingly afraid of the opinions of its own people. Instead of imprisoning critics, the Vietnamese government should be honoring them for their efforts to address the myriad problems facing the country that the government itself has also identified.

Whatever the reason, the government appears despotic to its own people and the world when it says that someone who tries to uphold the rights of others is a threat to the state.

Domfældelsen af endnu flere fredelige aktivister er endnu et eksempel på en regering, der i stigende grad er bange for folkets meninger, I stedet for at fængsle kritikere, burde den vietnamesiske regering ære dem for deres indsats for at adressere de utallige problemer, landet står over for, som regeringen selv også har identificeret.Uanset grunden fremstår regeringen som despotisk mod folket og verden, når den siger, at de der prøver at opretholde andres rettigheder, er en trussel mod staten.

Venner og pårørende til de “systemkritiske” bloggere udenfor retsbygningen. Foto fra Viet Tan

Rupert Colville fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder opfordrer kraftigt til en revision af Vietnams straffelov:

We urge the Government of Vietnam to review its use of the Criminal Code to imprison people who are critical of its policies, and to review all such cases violating freedom of expression and association in the country

Vi opfordrer den vietnamesiske regering til at revidere dens brug af straffeloven til at fængsle mennesker, der stiller sig kritisk over for dens politik, og til at genoverveje alle sager der krænker ytringsfriheden og forsamlingsfriheden i landet.

Amnesty International mener, at anklagerne mod aktivisterne er grundløse:

To misconstrue the activities of the activists as trying to overthrow the government is baseless – they have been imprisoned only for exercising their right to freedom of expression.

At misfortolke aktivisternes aktiviteter som værende forsøg på at styrte regeringen er grundløs – de er blevet fængslet kun for at udøve deres ytringsfrihed.

I mellemtiden fortæller bloggeren Nguyen Hoang Vi om, hvordan hun blev udsat for sexchikane af politimyndigheder, mens hun dækkede de fængslede bloggeres retssag den 28 december:

Today I'm very happy for claiming two victories against you. The first is despite the fact that you did mobilize a lot of people and efforts to stop me from leaving the house. But you failed, I did arrive at the court house where I wanted to go. The second, you used your vile and dirty acts wanting to hurt my soul to instill fear in me, causing me to give up my cause. But I want to let you know that while it is true that violence and your vile acts may cause people to surrender before you, but that only works for the weak. With people like me those acts only strengthen my spirit and my determination. You should convey my words to those who ordered you to carry out these vile acts. And don’t forget to add that your skills are poor and inferior to a woman like me that you had to rely on those dirty tricks.

I dag er jeg glad for at kunne hævde to sejre over jer. Den første er, at trods jeres mobilisering af en del mennesker og indsatser for at forhindre mig i at forlade huset, fejlede I, og jeg ankom til retsbygningen, hvor jeg ville hen. Den anden, at I ville skade min sjæl og plante frygt i mig ved at bruge afskyelige og beskidte handlinger og derved få mig til at opgive min sag. Men jeg vil lade jer vide, at selvom det er sandt, at vold og afskyelige handlinger kan få folk til at overgive sig, virker det kun på de svage. Hos folk som jeg styrker de handlinger kun min ånd og min beslutsomhed. I bør viderebringe mine ord til de, der beordrede jer til at udføre disse afskyelige handlinger. Og glem ikke at tilføje, at jeres evner er ringe og underlegne i forhold til en kvinde som jeg, siden I var nødt til at tage de beskidte tricks i brug.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.