Peru: Politiet afspærrer markedet “La Parada”

(Alle links er på spansk, medmindre andet er angivet)

Efter de voldelige hændelser [en] der fandt sted torsdag d. 25. oktober i Lima på markedet “La Parada” under en gadeblokade, der havde til formål at lukke grossistmarkedet, fortsatte den anspændte ro til den efterfølgende dag, hvor den blev afbrudt, og endelig blev blokaden gennemført som planlagt lørdag d. 27. Alligevel resulterede det i to døde [en] mere, 100 anholdte [en] og et ubestemt antal sårede.

Omkring kl. 11 lørdag morgen ankom et stort antal politifolk til “La Parada”. Det fik sat en reaktion i gang hos områdets beboere, erhvervsdrivende og andre, hvilket resulterede i en af de første konfrontationer med politiet. Politiet svarede igen med tåregasbomber og begyndte at lægge cementblokkene.

Kl. 13 om eftermiddagen blev der rapporteret, at der havde været omkring 5000 politifolk på “La Parada”, og kl. 14 havde de allerede fået lagt de fleste cementblokke. Hen imod kl. 15 var operationen stort set fuldført, men af sikkerhedsgrunde lod man 1000 politifolk blive fordelt i områderne omkring “La Parada” og “Gamarra” til den efterfølgende dag.

Borgmesterfruen Susana Villarán fastslog, at de overholdt loven ved at bringe ro og orden i et usikkert område. Derudover sagde hun, at det nye grossistmarked er noget folk fra Lima fortjener at have og roste politiets arbejde. Chefen for den syvende regions politistyrke udtalte, at operationen endte fejlfrit.

La Parada, Lima, Perú.

“La Parada”, Lima, Perú. Billede af fokus Lima på Flickr      (CC BY-NC-ND 2.0)

Selvsamme dag gik der i Lima alligevel rygter om plyndring, som kom fra forskellige distrikter. Mange af dem var falske, men nogen blev dog bekræftet, dog ikke med stor succes.

Perus nationale politistyrkes general Raúl Salazar erklærede, at “Der er en sociopat på nettet, som har misinformeret samfundet.” Det er ikke klart, hvorvidt det var noget koordineret eller ej, men selv traditionelle medier gjorde opmærksom på rygterne. På Twitter sås de hele tiden komme fra alle sider. Sociologen Gonzalo Portocarrero blev spurgt om netværkets betydning for denne sag, hvortil han svarede:

Parece ser que en las redes sale un poco el inconsciente social. Se revela una verdad que de otra manera, se esconde. No es decente sostener públicamente que hay que matar a todos los delincuentes, pero en las redes sí se puede circular esto entre amigos…

Det virker som om, at det socialt ubevidste kommer frem på nettet. Der afsløres en skjult sandhed. Det er ikke anstændigt offentligt at udtale, at man bør dræbe alle kriminelle, men disse tanker kan være i omløb blandt venner på nettet…

Men rygterne er ikke kun i omløb på de sociale netværk. Den elendige følelse som den første fejlslagne operation efterlod folk med, er endnu ikke slettet fra manges hukommelse. Martín Soto reflekterer kort i sin blog:

Ahora, en qué país, unos vándalos manejan mejor información y van mejor organizados [y armados] que las fuerzas del orden.

No me da la cabeza para más. Igual, la semana que viene, esos vándalos que hoy jugaron al Mortal Kombat, seguirán cargando tu fruta.

Nu er nogle vandaler bedre informeret og organiseret [og bevæbnet] end politistyrker.                                                                                                                                                                                         Jeg kan ikke overskue at tænke mere over det. De vandaler som i dag legede Mortal Kombat, vil den kommende uge alligevel fortsætte med at læsse din frugt.

Folk af forskellig politisk overbevisning har meget at sige om de forrige dages hændelser. Holdningerne er typisk ikke positive. Økonomen César Vásquez Bazán, tidligere minister i den første aprista [en] regering, skriver:

Los vergonzosos sucesos del jueves […] pintan un auténtico cuadro de lo que es el Perú de la actualidad. Una sociedad desorganizada, atrasada, desmañadamente dirigida, con un amplio sector de la población viviendo en estado de pobreza. Gente desheredada que ante la posibilidad de perder los pocos cobres que obtiene en empleos precarios en el comercio mayorista, defiende lo que considera suyo y expresa con violencia su rechazo al Estado expoliador y a sus representantes, sean éstos el Municipio de Lima o la policía.

Torsdagens skamfulde hændelser […] giver et billede af dagens Peru. Et uorganiseret, gammeldags og dårligt ledet samfund, hvor en stor del af befolkningen lever i fattigdom. Folk er dårligt stillet og ser måske frem til at miste de få penge, de har tjent på det usikre arbejde på grossistmarkedet. De forsvarer det, de mener er deres og udøver voldelig modstand mod staten og dets repræsentativer, hvad enten det er Limas kommune eller politi.

I bloggen Voz liberal del Perú (Perus liberale stemme), forsøger han at stille forholdene op mod hinanden:

Por un lado está el tema mismo de La Parada como mercado mayorista, y por otro lado está el problema de la marginalidad social que existe en esa zona. […] No deberían mezclarlos y acabar llamando delincuentes a los comerciantes. No se trata de apoyar la delincuencia sino de reconocer los hechos con objetividad y condenar la ineptitud de nuestras autoridades. […] en el tema del mercado mayorista hemos asistido al fracaso anunciado y previsto luego de una larga lista de torpezas cometidas por la gestión de Villarán, […] es obvio que la alcaldesa Villarán no tiene un plan para La Parada ni mucho menos para toda esa zona.

På den ene side ser vi “La Parada” som et grossistmarked, og på den anden side problemet med den sociale marginalisering, som eksisterer i dette område. […] Man burde ikke blande dem sammen og ende med at kalde forretningsmændene for kriminelle. Det handler ikke om at støtte kriminaliteten, men at se mere objektivt på hændelserne og protestere mod vores autoriteters uduelighed. […] men hensyn til grossistmarkedet, har vi været vidner til den bebudede og forudsete fiasko, efter en lang række dumheder begået af Villaráns ledelse, […] Det er tydeligt, at borgmesterfruen Villarán ikke har en plan for “La Parada” og især ikke for dette område.

På den anden side nævner Eduardo Gonzáles fujimorismo [en] og senderismo [en] som de ansvarlige aktører for det, der er sket, da “begge er projekter, der styrkes af ekstrem marginalitet”:

El fujimorismo, porque el capitalismo sin reglas de lugares como La Parada o negocios como el transporte urbano, genera riquezas extraordinarias y una burguesía lumpen con líderes y redes clientelares. El senderismo, porque lugares como La Parada generan riquezas sólo a condición de la explotación y embrutecimiento atroz de sectores populares de pobre experiencia organizativa. Ni unos ni otros buscan soluciones, sino, por el contrario, el mantenimiento de un statu quo de ilegalidad y violencia. […]

El fujirismo, fordi kapitalismen uden regler i steder som “La Parada” eller erhverv som bytransport skaber ekstraordinær velstand og en underklasse med ledere og nepotistisk netværk. El senderismo, fordi steder som “La Parada” kun skaber velstand ved udnyttelse og grusom forråelse af populære sektorer med dårlig erfaring indenfor organisation. Ingen af dem forsøger at foreslå løsninger, i stedet det modsatte, en bevarelse af status quo hvad angår ulovlighed og vold. […]

I bloggen Kausa Justa fra Equipo de Incidencia en Derechos de IPRODES offentliggør de en kommuniké “Se La Paradas sørgelige begivenheder i øjnene,” hvor de viser, at hvor “ansvarligheden ligger er tydeligt” og retter sig i første omgang mod de handlende i “La Parada”, men også mod Limas hovedstadskommune og dens borgmesterfrue Susana Villarán. Hvor ansvarligheden hos de handlende er strafbar, er kommunens på sin plads og forbedrer Lima.

Det peruanske hold indenfor retsantropologi fortæller til nogle forelæsninger i detaljer, hvad der skete i “La Parada,” hvortil de erklærer:

Consideramos que esta situación no se solucionará con políticas meramente represivas o de “profilaxis social”, sino con un enfoque integral que contemple la prestación de servicios básicos de seguridad, educación, salud y transporte, aspectos sistemáticamente negligidos por muchas administraciones del Gobierno Central.

Vi mener, at denne situation ikke udelukkende kan løses med undertrykkende politik eller social forebyggelse, men derimod med et helhedsfokus som sikrer basale sociale ydelser, uddannelse, sundhed og transport, aspekter der normalt er forsømt af mange centraladministrationer.

Derudover afviser de nogle udlægninger af sagen, om at NGOerne burde være ansvarlige for de voldelige hændelser som dem på “La Parada.”

Endelig tilbyder Dante Castro, journalist og forfatter, en venstreorienterets refleksion:

La alcaldesa Susana Villarán ahora enfrenta la insurgencia de diversos sectores e intereses unidos que se resisten al ordenamiento y la reubicación. El descontento ha sido capitalizado por la derecha que pide su revocatoria. […] Queda demostrado hoy que Susana Villarán no tenía una estrategia social para la reubicación de La Parada.

La reubicación de La Parada implica la desarticulación económica de dos distritos que han vivido gracias a ella. Cerrar el paso de camiones con grandes bloques de concreto, implica que cientos de personas no trabajarán los siguientes días. Pero más allá del reordenamiento necesario, esto nos obliga a meditar acerca del caos que trae el crecimiento capitalista en Lima.

La Parada sale, victoria del municipio, pero esto deja sin ocupación a una multitud que vive en los alrededores. Los delincuentes, entre quienes se alzaron, no fueron tantos. Eran más los sub-ocupados, estibadores, ambulantes, vendedores de alimentos, recicladores, etc., que se quedan en la calle. La mafia se traslada a Santa Anita: solamente es un cambio de lugar. Los que amasan fortunas siempre ganan, aquí o allá.

Borgmesterfruen Susana Villarán står nu overfor forskellige sektorers opstand og fælles interesser med deres modstand mod reguleringen og flytningen. Utilfredsheden er blevet udnyttet af højrefløjen, der gør krav på en ophævelse af denne. […] Det er i dag påvist, at Susana Villarán ikke havde lagt nogen social strategi for flytningen af “La Parada.”                                                                                                                                                                                                                                                                               Forflytningen af “La Parada” medfører et økonomisk tab for de to distrikter, som har levet af markedet. At afspærre indkørelsen med store betonblokke vil påvirke omkring 100 mennesker, der ikke ville kunne arbejde de efterfølgende dage. På trods af den nødvendige omorganisering, vil dette forpligte os til at tænke over det kaos som kapitalismens vækst fører med sig i Lima. At forflytte “La Parada” er kun en sejr for kommunen, da det efterlader folk i området uden arbejde. Kriminelle, som gjorde oprør, var få i antal. Det var deltidsarbejdere, havnearbejdere, gadehandlere, grønthandlere, genbrugshandlere osv., som blev efterladt på gaden. Mafiaen forflyttes til Santa Anita, men forsvinder ikke. De som går efter formuen, vinder altid, her eller der.
Originalt indlæg er offentliggjort i Juan Arellanos personlige blog.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.