Kina: Forbud mod illegal elfenbenshandel støttes online

(Alle links er på engelsk, medmindre andet er angivet)

Forbuddet mod den globale illegale elfenbenshandel bakkes op af kinesiske netbrugere. Fra 2000 til 2011, mens Østafrika var centrum for illegal elfenbenshandel, var Kina og Thailand hoveddestinationerne for elfenbensprodukter.

Svag retshåndhævelse og korrupte embedsmænd i afrikanske lande, samt stigende kinesisk forbrugerefterspørgsel og tilladelse til lovlig, kontrolleret indenrigshandel holder stadig gang i handlen. I juli 2012 skabte nyheden om beslaglæggelse af elfenben i Thailand og Vietnam overskrifter i hele verden.

Handlen toppede i 2009 og forblev høj indtil 2011 ifølge en rapport udgivet i juni 2012 af Konventionen om International Handel med Udryddelsestruede Vilde Dyr og Planter (CITES), der har forbudt international elfenbenshandel siden 1989.

14 store beslaglæggelser (a 800 kg eller mere) blev rapporteret i 2011, hvilket svarer til de totale beslaglæggelser i 2009 og 2010; det højeste antal siden 1989. Otte afrikanske og fire asiatiske stater med elefantområder har aldrig indsendt en registrering over beslaglagte elfenbensprodukter. Salon.com rapporterer, at beslaglæggelser ikke forhindrer organiseret smugling af elfenben, da lederne af smuglerbanderne sjældent pågribes.

Kinesiske weibobrugere opfordrer indtrængende forbud

På det kinesiske microbloggingsite, Weibo, er forbuddet mod elfenbenshandel et varmt emne, specielt siden den populære taiwanske kunstner, Chan Chien-chou uploadede et billede [zh] af en alvorligt tilskadekommen elefant, liggende på jorden efter at dens elfenben er blevet fjernet af krybskytter:

@黑人建州:請別買象牙⋯沒有買賣、就沒有殺害!!!
Please don’t buy ivory…no trade, no killings!!!

Køb venligt ikke elfenben…ingen handel, ingen mord!!!
Taiwan artist Chan Chien-chou uploaded on Sina Weibo a picture of an injured elephant lying on the floor after its ivory was removed by poachers. Image source: Ronald Yick.

Den taiwanske kunstner, Chan Chien-chou, uploadede et billede på Sina Weibo af en såret elefant liggende på jorden, efter dens elfenben er blevet fjernet af krybskytter. Billedkilde: Ronald Yick.

Herunder følger nogle af kommentarer fra Weibobrugere:

把您的妖娆留给西门庆: Please don’t buy ivory…no trade, no killings…They are friends of human beings…After seeing their sincerity and tenderness…will you still kill them? Your wish to own beautiful things will take their lives away!

把您的妖娆留给西门庆: Køb ikke elfenben….ingen handel, ingen mord…De er menneskers venner…Efter at have set deres oprigtighed og ømhed…vil du stadig slå dem ihjel? Dit ønske om at eje smukke ting vil tage deres liv!

果断—-潘子 : So horrible, stop buying [ivory]. Without market demand, there will be no more production.

果断—-潘子 : Så forfærdeligt, stop med at købe [elfenben]. Uden markedsefterspørgsel, vil der ikke være mere produktion.

湘潭大学学生微博: It’s awful! Don’t know why you [the poachers] can do this! No market, no killings! Say no to ivory!

湘潭大学学生微博: Det er frygteligt! Ved ikke hvorfor I [krybskytter] kan gøre dette! Intet marked, ingen mord! Sig nej til elfenben!

En anden bruger, Sherry in Africa [zh] , bosiddende i Lagos, Nigeria, postede en tråd, der fremhævede det simple faktum, at afrikanere kender til det kinesiske folks ønske om at have produkter lavet af truede dyrearter:

…只有中国人吃这些动物,买象牙、犀牛角,市场上的黑人都会讲中文: “象牙要不要?”
Only Chinese eat these kinds of [wildlife] animals, buy ivories, rhino horns. Even African people in the market can speak Chinese: “Do you want ivory?”

…Kun kinesere spiser de arter af [vilde] dyr, køber elfenben og hornene fra næsehorn. Selv afrikanere på markedet kan tale kinesisk: “Ønsker du elfenben?”

Kenya: Elfenbens kilde og transitpunkt

Den Internationale Fond for Dyrevelfærd (IFAW), en ikke-statslig organisation hvis mål er at beskytte dyreliv, påpegede d. 20. juli, 2012, at Kenya både er en kilde til illegal elfenben og et transit punkt fra Afrika til Asien. IFAW's østafrikanske regionale direktør, James Isiche, mener, at de opdagede sager kun er toppen af isbjerget og giver myndighederne i Kenya skylden:

Incidences of elephant poaching are on the rise in Kenya, and it is now emerging that the country is not only a source of illegal ivory, but has also become one of the smuggling route of choice for traffickers […] While Kenyan authorities have in the past done a commendable job in impounding ivory at various exit points in the country, the trend of seizures in the last one and half years is worrying. There is need and urgency for all authorities in Kenya and other elephant range states to protect elephants from poachers as well as to seal off these routes to criminal gangs involved in this vice.

Forekomsten af krybskytteri er stigende i Kenya, og det viser sig nu, at ikke kun er landet en kilde til ulovlig elfenben, men det er også blevet en yndet rute for illegal handel […]. Mens Kenyas myndigheder tidligere har gjort en prisværdig indsats ved at beslaglægge elfenben ved forskellige udrejsepunkter i landet, er tendensen af beslaglæggelserne det sidste halvandet år bekymrende. Der er et hastende behov for myndighederne i Kenya og i alle andre stater med elefantområder at beskytte elefanterne mod krybskytter såvel som at afspærre disse ruter for at stoppe kriminelle bander involveret i denne last.

Fra forbud til ‘reguleret kontrol’ af handlen?

Konventionen for International Handel med Truede Arter (CITES) har startet en diskussion om at regulere elfenbenshandel efter at have indset, at den stigende efterspørgsel gør et forbud nytteløst. Organisationen foreslår at oprette en Central Organisation for Elfenbenshandel (CISO) [pdf] der ville få ‘kontrol over markedet’ og kun handle med elfenben fra elefanter, der har lidt en naturlig død. Overskuddet skal reinvesteres i beskyttelse og bevaring.

Sådanne forslag møder alvorlig kritik fra bevarelsesgrupper såsom Bureauet for Miljømæssige Undersøgelser (EIA). Administrerende direktør, Mary Rice, har udtrykt sine dybe bekymringer:

EIA remains deeply concerned that any more ‘legal’ sales – or discussion of ‘legal’ sales – of ivory will further stimulate the ivory market, supporting the perception that international trade has resumed and increasing demand for illegal ivory.

EIA forbliver dybt bekymret over, at flere ‘lovlige handler’ eller tale om ‘lovlige handler’ af elfenben kan stimulere elfenbensmarkedet og støtte formodningen om, at international handel er genoptaget og få efterspørgslen af illegal elfenben til at stige.

EIA afviser CITES forslag og opfordrer i stedet til en uafhængig revision af de huller i håndhævelsen som korruption og hvidvaskning af penge i den illegale handel, der har ledt til det nuværende elfenben-handelssystems fiasko.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.