Guatemala: Internetadgang erklæres en menneskerettighed

(Links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet)

I byen Santiago Atitlan er internetadgang blevet erklæret en “menneskerettighed” af både indbyggere og lokale myndigheder. Myndighederne gennemfører desuden en plan for at levere gratis WiFi til hele befolkningen sådan at alle kan drage nytte af det og udøve deres ret.

Konceptet om lokalsamfund og deling er forskanset i indfødtes hverdag i Guatemala. Fællesområder, åbne døre, samarbejde og deling er disse samfunds hovedkarakteristika, specielt blandt små  sprogsamfund, såsom gruppen af mayaernes Tzutuhil-indfødte i Guatemalas højland. Mens kulturer udvikler og tilpasser sig nye fund indenfor videnskaben og teknologien, omfavner indfødte kulturer ny teknologi og tilpasser deres brug i overensstemmelse med traditionelle principper. Sådan er tilfældet med internetadgang.

Billede med tilladelse af Yo respondo

Santiago Atitlans ungdom bruger digitale værktøjer pro-aktikvt. Deres program, Yo Respondo, y Tu?) [es] [Jeg svarer! Gør du?] bliver sendt via internettet og lokalt kabel-tv og promoveres gennem sociale netværk. Der holder de dialoger hvor lokale problemer som genbrug og andre miljømæssige problemstillinger diskuteres.

Gruppen dedikerede en udsendelse til WIFi-projektet, da den første fase var klar. Under udsendelsen, ved navn “Internet…min menneskeret”, blev Frank La Rue, FNs Special-Ordfører for promoveringen af og beskyttelsen for ytrings- og meningsfrihed, inviteret til at lancere borger-WiFi. Special-Ordføreren ønskede lokalsamfundet tillykke og fejrede at internettet er anerkendt som et effektivt værktøj til at udøve og håndhæve andre rettigheder.

Som beskrevet af Radio Ati, er borger-WiFi-projektet et resultat af befolkningens og lokale myndigheders samlede indsats:

“Tomás Chiviliú, mayor of the city, points out that one of his purposes is to bring transparency to local public information, therefore they developed a network allowing the free circulation of information between different local government offices. That led them to install all the necessary equipment and offer Internet to the entire neighbourhood. He added that it is important to guarantee access to information in general, because it is of benefit to the youth, local companies and tourism”.

“Byens borgmester, Tomás Chiviliú, påpeger at en af hans formål er at gøre lokal, offentlig information mere gennemskuelig, og at de derfor udviklede et netværk der muliggjorde fri informationscirkulation mellem forskellige lokale regeringskontorer. Det ledte dem til at installere alt det nødvendige udstyr og tilbyde internet til hele nabolaget. Han tilføjede, at det er vigtigt at garantere adgang til information generelt fordi det er til gavn for ungdommen, lokale virksomheder og turisme.”

Billede med tilladelse af Juan Damian.

Selvom Santiago Atitlan er en af de fattigste landsbyer i Centralamerika, baner den vejen ved at levere kommunal internetadgang. Netværket er dog beskyttet med adgangskode. Koden, Yo soy Atitlan [Jeg er Atitlan], har til formål at styrke den lokale identitet og minder dets brugere om, at folk der søger adgang til netværket befinder sig ved siden af Atitlan Lake, en af de smukkeste  søer i verden. Santiago Atitlans kommune er også meget aktiv på Facebook [es] og på Twitter med kontoen @atitlanmuni [es].

Billede med tilladelse af Juan Damian.

Santiago Atitlan og dens folk lærer resten af os tre vigtige lektioner: Internet er en rettighedsaktivator, da den muliggør andre rettigheder såsom retten til viden; Borger-WiFi, som beskrevet af borgmesteren, har mange fordele; Og til sidst, at ny teknologi er yderste vigtigt for indfødte kulturer, da det gør det muligt for ungdommen at dele deres tusindårige kulturer med verden, sprede deres ideer og opfinde en fremtid uden grænser. Fremtiden er nu, og du kan udleve den i  landsbyen Santiago Atitlan.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.