Zambia: Katolsk præst udvist for ‘fattigdomsprædiken’

(Alle links i dette indlæg er på engelsk)

En katolsk præst fra et sogn i Zambias østlige landdistrikt er blevet udvist af den zambiske regering grundet en søndagsprædiken i hvilken han angiveligt prædikede, at de rige i landet blev rigere mens de fattige blev fattigere.

Fader Viateur Banyangandora, 40, blev hentet i Lundazi før han af Zambias sikkerhedstjeneste blev ført over 800 km væk til hovedstaden Lusaka, der er kendt under initialerne OP eller Office of President [Præsidentens Ministerium]. Herefter blev han overgivet til indvandringsdepartementet hvilket førte til udvisning til hans hjemland, Rwanda.

Indenrigsministeren, Edgar Lungu, der annoncerede præstens udvisning, sagde:

Fr. Banyangandora’s conduct was found to be a danger to peace and good order in Zambia contrary to Section 39(2) of the Immigration and Deportation Act, No. 18 of 2010.

Fader Banyangandoras adfærd blev anset for at være en trussel mod fred og orden i Zambia, i modstrid med sektion 39(2) af udlændingeloven 18 fra 2010.

Hans indledende anholdelse og den efterfølgende udvisning blev modtaget med blandede følelser af zambiske netbrugere, i betragtning af at den siddende PF-regering menes at have fået hjælp af en række katolske præster under dens valgkampagne mod den tidligere regering MMD. I hans tidlige dage fastslog den katolske præsident Sata, at Zambia ville blive regeret i overensstemmelse med bibelske principper.

President Sata praying in a Catholic Church

Præsident Sata bedende i en katolsk kirke. Billede venligst udlånt af Zambian Watchdog.

I en kommentar om udvisningen, skrev Political Analyst [siden har ikke et permanent link til individuelle kommentarer]:

Following the 10 commandments l presume? Deporting a man of God??

Jeg formoder, at de 10 bud følges? Når man deporterer en Guds mand?

I et andet bidrag skrev Abana Ba Mfunu:

Why should we allow foreigners to be interfering in the internal affairs of the country, let it be a lesson to other foreigners who don’t like keeping their mouths shut!!!!

Hvorfor skulle vi tillade udlændinge at blande sig i landets interne affærer? Lad det være en lærestreg til andre udlændinge, der ikke kan lide at holde deres mund lukket!!!!

Colonial Apologist svarede:

@Abana Bafumu. You are the same person who would grin and clap when Bishop Duffy and the Radio Ichengelo preist would say things against MMD. People like you are a waste of space in Zambia. Try a little bit of sincerity and maturity.

@Abana Bafumu. Du er den samme type person som ville le og klappe når Biskop Duffy og Radio Ichengelos præst sagde ting mod MMD. Folk som du er spild af plads i Zambia, Prøv en smule oprigtighed og modenhed.

I hvad der synes at være en bøn, skrev Mwape:

The catholics are tasting their own vomit. Everyone knew what type of a hyena was Sata but the catholic Church went ahead and crowned him king. Let’s continue watching as the drama continues am a catholic but on my church’s support for Sata left me puzzled. God we have suffered enough in these few months Sata has been in power and it seems things are just getting worse. Please send your holy spirit to help him guide your flock using the ten commandments. May you also give the catholic leaders a prophetic lens to help them know what is good for your people. It may take few days or years but Lord I know you will come to our aid. Redeem your children from this government. I ask all this through Christ our Lord who live and reigns with you. Amen!

Katolikkerne smager deres egen galde. Alle vidste hvilken hyæne Sata var, men den katolske kirke gik frem og kronede ham til konge. Lad os fortsat se til, mens dramaet fortsætter. Jeg er en katolik, men min kirkes støtte til Sata forundrede mig. Gud, vi har lidt nok i de få måneder Sata har været ved magten, og det lader til at tingene kun bliver værre. Send os venligst din hellige ånd til at hjælpe ham med at lede din flok ved brug af De 10 Bud. Må du også give de katolske ledere en profetisk linse til at hjælpe dem til at vide hvad der er godt for dit folk. Det kan tage få dage eller år, men Herre, jeg ved Du vil komme os til hjælp. Forløs dine børn fra denne regering. Jeg beder om alt dette gennem Kristus, vor Herre, der lever og regerer med dig. Amen!

I en tidligere historie om præstens anholdelse skrev Saulos:

Cursed are those who are dragging the Priest for preaching true gospel. The day comes when the whole truth shall be reviewed when the current gvt will be tossed out like a monkey who has missed a branch and falls to the ground without remedy. OP guys tell Mr Cobra the truth do not cheat our President he is not working yet, Suppose we had By-elections do you think PF would survive. Let us face reality people of the Nation.

Forbandet er de, der slæber præsterne væk for at prædike ud fra det sande evangelium. Dagen kommer hvor hele sandheden vil blive revideret når den nuværende regering vil blive smidt ud som en abe, der har ramt ved siden af en gren og falder til jorden uden kur. OP-folk fortæller Hr. Cobra, at sandheden ikke snyder vores præsident. Han arbejder ikke endnu. Antag vi havde supplereringsvalg. Tror du PF ville overleve? Lad os se virkeligheden i øjnene, folk af Nationen.

En sarkastisk Ninny skrev:

deport the Catholic priest to Rwanda. How dare he talk about poverty in zambia? Cannot he see rich president, rich Guy Scott [Vice President] , rich kabimba [ruling PF secretary general], rich GBM [Defence Minister], rich richie Rich. Where is poverty in zambia? It is in your mind you pathetic priest. Go back and live in poverty in your country. Zambia is a very rich country. We have only two classes rich and upper rich.

De deporter den katolske præste til Rwanda. Hvor vover han at tale om fattigdom i Zambia? Kan han ikke se vi har en velhavende præsident, velhavende Guy Scott [Vicepræsident], velhavende Kabimba [regerende PF-generalsekretær], velhavende GBM [forsvarsminister], og en velhavende Richie Rich. Hvor er fattigdommen i Zambia? Den er i dit hoved, din ynkelige præst. Tag tilbage og lev i fattigdom i dit land. Zambia er et velhavende land. Vi har kun to klasser; velhavende og mere velhavende.

På Facebook skrev Waziona Nkhwekwe:

Mr Speaker if Priests will be arrested because of their sermons I wonder who is safe in this Country? The Pf Government learn to rule the Country without threats and intimidation . Such methods have been used before in this Country and they lamentably failed !

Hr. Ordstyrer, hvis præster anholdes på grund af deres prædikener undrer jeg mig over hvem der er sikker i dette land? PF-regeringen lærer at regere landet uden trusler og intimidering. Sådanne metoder er blevet brugt før i dette land, og de fejlede sørgeligt.

Historierne om præstens anholdelse og efterfølgende udvisning blev tweetet og retweetet flere gange og fremkaldte forfærdelse:

@anglissima: WTF! #Zambia Priest detained for preaching “rich getting richer, poor getting poorer”. http://zambianwatchdog.com/2012/08/01/op- … via @GNdhlovu

@anglissima: Hvad fa…! #Zambisk præst tilbageholdt for at prædike at “rige bliver rigere, fattige bliver fattigere”. http://zambianwatchdog.com/2012/08/01/op- … via @GNdhlovu

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.