Sydsudansk maratonløber konkurrerer under det olympiske flag

Dette indlæg er en del af vores reportage om De Olympiske Lege i London 2012 [en].

(Alle links i dette indlæg er på engelsk)

Den sydsudanske atlet Guor Marial deltager i De Olympiske Lege i London 2012, men ikke under hans lands flag. Marial stiller op i legenes længste kapløb — herrernes maraton — som uafhængig løber.

Sydsudan er verdens yngste land. Det blev erklæret uafhængigt den 9. juli 2011 og er endnu ikke blevet anerkendt af den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Martina Nicolls skrev om Guor på bloggen Feast or Famine:

“Guor Marial will run as an independent athlete in clothing without a country flag or identification. He will race under the Olympic flag. The 28-year old will compete in the marathon which takes place on August 12. Marial’s country of birth South Sudan, gained independence a year ago and is yet to form a national Olympic committee. His country of current destination is (United States of ) America. Marial, a permanent resident in America, is in the process of gaining American citizenship. However he is not yet a US citizen and cannot therefore run under the United States flag.”

“Guor løber som uafhængig atlet og vil have tøj på uden landeflag eller anden identifikation. Han stiller op under det olympiske flag. Denne 28-årige løber skal konkurrere i det maraton, som finder sted den 12. august. Marials hjemland, Sydsudan, erklæredes uafhængigt for et år siden og har endnu ikke en national olympisk komité. Marials foreløbige destination er USA. Han har permanent opholdstilladelse i Amerika og er i gang med at ansøge om statsborgerskab. Han er dog endnu ikke amerikansk statsborger og kan derfor ikke løbe under det amerikanske flag.”

Guor Marial stiller op i London til herrerne maraton. Billede lånt fra www.RunBlogRun.com

Til at begynde med opfordrede IOC Marial til at konkurrere på Sudans vegne, men han nægtede at repræsentere det land, som han flygtede fra som 15-årig. Rajib Sen skrev:

Guor Marial was born in Southern Sudan at the start of the long-drawn conflict in that country which resulted in the creation of the world’s newest country, South Sudan, only last year. Thus, it has not yet established a National Olympic Committee, so it cannot send a team to the Games which open (this) week, which leaves Marial unable to represent his own country. The IOC has suggested that he runs for Sudan, which has invited him to join their team but Marial who lost 28 members of his family in the war has refused. “I lost my family and relatives and in South Sudan two million people died,” he said by telephone from Flagstaff, Arizona, USA where he lives. “For me to just go and represent Sudan is a betrayal of my country first of all and is disrespecting my people who died for freedom.

Guor Marial blev født i det sydlige Sudan i begyndelsen af landets langtrukne konflikt, som resulterede i uafhængighedserklæringen for verdens nyeste land, Sydsudan, for kun et år siden. Der er således endnu ikke etableret en National Olympisk Komité og de kan derfor ikke sende hold til Legene, som starter i denne uge. Dermed kan Marial ikke repræsentere sit eget land. IOC har opfordret ham til at løbe for Sudan, som netop har inviteret ham til at løbe for deres hold. Men Marial, som har mistet 28 familiemedlemmer i forbindelse med krigen i Sudan, har afslået. “Jeg mistede min familie og slægtninge, og 2 millioner mennesker døde i Sydsudan,” fortalte Marial per telefon fra Flagstaff, Arizona, USA, hvor han bor. “At repræsentere Sudan ville for mig først og fremmest være at forråde mit land, og det ville vise en respektløshed over for mit folk, som har ladet livet for friheden.”

Der er to andre atleter, som ligeledes skal konkurrere under det olympiske flag:

As many as 204 countries will be participating at the London Olympic Games opening next week. But Philipine van Aanhotl and Reginald de Windt will not be part of any of their contingents. They will compete (as) Independent Olympic participants only because they will represent no nation. They were citizens of the Netherlands Antilles of the Caribbean Islands, a country that was dissolved on 10th October 2010. Accordingly, the Netherlands Antilles Olympic Committee withdrew its membership of the IOC. That’s how two Olympic-standard athletes were left stranded without a country to represent.

Hele 204 lande deltager ved De Olympiske Leges åbning i London i næste uge. Men Philipine van Aanhotl og Reginald de Windt er ikke del af deres respektive grupper. De stiller op som Uafhængige Olympiske deltagere, kun fordi de ikke ønsker at repræsentere nogen nation. De var statsborgere på de Nederlandske Antiller i Caribien, et land som blev opløst den 10. oktober 2010. Derfor har de Nederlandske Antillers Olympiske Komité meldt sig ud af IOC. Og sådan skete det, at to olympiske atleter altså stod uden noget land at repræsentere.

Nick Weldon fra Runner’s World blog interviewede Marial:

If I get permission, all I can do is go there and be open-minded. You never know. But right now it’s important for me to just be there, to show the world and South Sudanese people. I am here. You are here. You are a country. You are here. Which means, next time, 2016, it’s not going to be me there alone. There are a couple of kids, when they see me this year; it’s going to motivate them. It’s going to make me happy if I can see that kind of thing happen.

Hvis jeg får tilladelsen, så er alt hvad jeg kan gøre blot at tage dertil med et åbent sind. Man ved aldrig. Men lige nu er det vigtigste for mig bare at være med, og vise verden og det sydsudanesiske folk. Jeg er her. Du er her. Du repræsenterer et land. Du er her. Hvilket betyder, at næste gang, i 2016, så vil jeg ikke være alene der. Der vil være nogle børn, som, når de ser mig i år, så vil det motivere dem. Det ville gøre mig lykkelig, hvis jeg får den slags at opleve.

Dette indlæg er en del af vores reportage om De Olympiske Lege i London 2012 [en]. 

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.