Nicaragua: Den fortsatte kamp imod børnearbejde

(Videoer i dette indlæg er på spansk med engelske undertekster, medmindre andet er angivet)

Det har ikke været nemt at sætte en stopper for børnearbejde i Nicaragua, og de efterfølgende videoer viser, hvorfor mange børn stadig arbejder på trods af de nye love mod børnearbejde. Mens nogle familier indser værdien i at lade deres børn få en uddannelse — og således reagerer positivt på oplysningskampagner, der officielt gør børnearbejde ulovligt, er børnearbejde for andre familier en måde at overleve på. Også selvom loven præciserer over for både regering, arbejdsgivere, syndikater og familier, at alle har pligt til at forebygge børnearbejde, som kan skade børn fysisk eller psykisk, og som kan hindre dem i at lære at læse eller udvikle sig. Den svære økonomiske situation i Nicaragua gør det imidlertid meget vanskeligt for de svageste og dårligst økonomisk stillede familier at afvise børnearbejde både på arbejdsmarkedet og i hjemmet.

Children in Ometepe, Some rights reserved by Zach Klein

Unge frugtsælgere på øen Ometepe i Nicaragua, Foto: Zach Klein. Journeyman Pictures.

Den engelske nyhedsorganisation Journeyman Pictures afdækker dette i Hard Labour (Hårdt Arbejde) [en], en video der viser børn i færd med at udføre farligt arbejde, mens autoriteterne enten benægter deres eksistens eller erklærer sig ude af stand til at bortvise et barn, når de ved, at familien er afhængig af indtægten:

A group of children smash stones into small pieces, risking blindness as chips of rock fly into the air. Officially, child labour is illegal in Nicaragua and the cooperative leader in one quarry is quick to deny that any children are working there. “It is prohibited for children to work as stone cutters. It's much too risky. Children should go to school, not work.” But Anibal, a ten-year-old labourer, tells a different story. He has already spent a year in hospital after he was injured working at the quarry. “A pile of dirt fell from up high. It fell on me and injured my leg.” Despite the objections of the Sandinista government, being one of the poorest countries in Latin America leaves families with little choice. Diana Espinoza, the local representative from Save the Children admits it is a very difficult situation: “there's a whole market with child labour at several levels”.

Når en gruppe små børn arbejder i f.eks.et stenbrud, hor de slår sten i stykker, risikerer de at blindes, hvis deres øjne rammes af de små stenstumper, der flyver op i luften. Børnearbejde er officielt ulovligt i Nicaragua og den kooperative leder i et stenbrud er hurtig til at benægte at børn arbejder der. ”Det er forbudt for børn at arbejde som stenhuggere. Det er alt for risikabelt. Børn skal gå i skole og ikke arbejde”, siger han.

Men Anibal, en tiårig børnearbejder, fortæller en anden historie. ”En bunke affald faldt ned højt oppefra. Det ramte mig og kvæstede mit ben.” På trods af indsigelser fra Sandinist- regeringen, har mange familier imidlertid intet andet valg, da de tilhører et af de fattigste lande i Latinamerika. Diana Espinoza, en lokal repræsentant fra Red Barnet, indrømmer at det er en meget vanskelig situation: ”Der er et helt marked med børnearbejde på mange niveauer”, siger hun.

Nogle ændringer har dog fundet sted, specielt i kaffeindustrien. Landmænd, der ønsker, at deres kaffe skal være en del af Fair Trade, skal kunne garantere, at børnene på gårdene ikke plukker kaffebønner, men at de i stedet går i skole. Kaffeplukkerne var selv børnearbejdere, og samtidig med at de er klar over, hvilke udfordringer der ligger i at skulle sende deres børn i skole i stedet for at lade dem arbejde, så de kan bidrage med indtægterne til familien, nævner en af kvinderne, at det er et nødvendigt offer at bringe for at børnene kan få en bedre fremtid.

Det er dog ikke nemt at få sit barn tilbage i skolen, hvis det har haft børnearbejde. Det viser historien om Fabiola og hendes søn Jose. Selvom hun ønsker sit barn skrevet op til at gå i skole i stedet for at tjene på gaden, er hun stødt på mange forhindringer. Skulle Jose ende med at komme i skole, vil han sikkert alligevel være stemplet som børnearbejder.

Børn deler deres meninger om børnearbejde i Nicaragua i de to efterfølgende videoer. Ved hjælp af video-træning gennem Xchange Perspectives, rapporterer børn fra Jinotega-regionen i Nicaragua om problemet:

Og fra Abre Tus Ojos Nicaragua [es], rapporterer teenagere også om problemerne i Matagalpa nord for Nicaragua. Gennem interviews med børnearbejdere såvel som med autoriteter inden for organisationerne, der prøver at forebygge børnearbejde, ses det, at grundene til at børnene arbejder, er meget ens. For eksempel at familien blot består af et barn og dets mor, og at barnets indtægt derfor er en nødvendighed for at overleve. Børnearbejde kan også skyldes sygdom i et hjem. Hvis børnene er de eneste, der formåer at skaffe den nødvendige indtægt til at forsørge familien. Disse børn bliver alt for tidligt voksne.

Andre gange lader de voksne deres børn arbejde, for at de kan lære at udøve en gerning og ikke bare drive den af. Selvom de arbejder dagen lang og kommer hjem meget trætte, så sætter disse børn og teenagere en ære i at kunne hjælpe deres familier og betragter det ikke som ”arbejde” eller noget, der fratager dem deres rettigheder. Blandt de foranstaltninger, som er ved at blive iværksat, er en kombination af skolegang om formiddagen og med mulighed for at arbejde hjemme om eftermiddagen. Den model skal gøre barnet bevidst om dets rettigheder.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.