Rising Voices fejrer fem-års jubilæum

(Alle links i dette indlæg er på engelsk)

Det er nu fem år siden Rising Voices blev skudt igang i kølvandet på en debat omkring det globale digitale rums tilstand. Dengang havde Global Voices indtaget en førende position inden for denne nye verden af borgermedier, som havde vist en hidtil overset side af verden – gennem almindelige borgeres øjne og ord. Til trods for denne fordelagtige stilling, stod det samtidig klart, at det kun var én del af samfundets stemmer som blev hørt.

I denne artikel dateret 22. maj 2007 skriver Rising Voices’ tidligere leder, David Sasaki, følgende:

But these past two years have also taught us that certain regions of the world and certain demographics within those regions have benefited from the boom in citizen media more than others. Most bloggers and podcasters still tend to be middle or upper-middle class. Most have a college-level education. Most live in large cities. And of the 70 million weblogs now tracked by Technorati, 95% of them are written in just 10 languages. The truth is, what we often call the ‘global conversation,’ is a privileged discussion among global elites.

Men de sidste to års udvikling har også lært os, at visse dele af verden, og visse demografisk bestemte grupper inden for de dele, har fået mere ud af boom'et i borgermedier end andre. De fleste bloggere og podcastere tilhører stadig overvejende middelklassen eller den højere middelklasse. De fleste har en videregående uddannelse. De fleste bor i storbyerne. Og ud af de 70 millioner blogs som er blevet kortlagt af Technorati, er 95% af dem skrevet på kun ti forskellige sprog. Sandheden er, at det vi ofte kalder for “den globale samtale” i virkeligheden er en priviligeret diskussion, som foregår inden for den globale elite.

Kort efter offentliggørelsen af den citerede artikel, fremlagde Rising Voices den første i rækken af hvad der med tiden skulle blive til seks konkurrencer om mikrobevillinger til projekter som skal opsøge og involvere underrepræsenterede grupper i borgermedierne. Gennem dette initiativ fik de enkeltpersoner og organisationer, som var ivrige efter at komme med idéer til, hvordan deres lokalsamfund kunne opnå adgang til disse nye kommunikationsredskaber, mulighed for at føre idéerne ud i livet.

Og selvom det ikke står til diskussion, at antallet af personer, der har internetadgang, og som tager del i aktiviteterne på nettet, er højere end nogensinde før, så er der stadig meget at gøre for Rising Voices. Dette fortsatte behov illustreres tydeligt ved stigningen i ansøgninger til mikrobevillingerne: Ved den første uddeling af disse i 2007 modtog Rising Voices et par hundrede ansøgninger. Ved vores seneste konkurrence i 2012 modtog vi næsten 1200 ansøgninger fra mere end 120 forskellige lande.

Fællesskabet mellem bevillingsstøttede projekter er blevet til hjørnestenen i Rising Voices’ virke. Gennem projektledernes engagement og hårde arbejde er der blevet skabt hul igennem til utallige nye stemmer fra dele af verden og på sprog, som ikke ellers er blevet ligeså bredt repræsenteret på nettet. Og samtidig er det en “opdagelsesproces” der har gjort disse nye digitale historier mulige. Det er mødet med den frihed til at tale for sig selv, som adgangen til borgermedierne og ny teknologi har givet dem, der har åbnet dørene for mange af medlemmerne i fællesskabet Rising Voices.

I løbet af juni måned vil vi lade nogle af disse personer reflektere over og dele ud af deres oplevelser med Rising Voices og disse nye opdagelser.

Tak til alle der har støttet op om Rising Voices gennem de fem forgangne år.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.