Sydkorea: Ændring i præventionsforordning fremprovokerer debat

(Alle links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet)

Den 7. maj 2012 annoncerede den koreanske fødevare- og lægemiddelstyrelse, at nødpræventionsmidler, også kendt som dagen-derpå-piller [da], vil blive tilgængelige som håndkøbsmedicin. Samtidig er p-piller, der tidligere var håndkøbsmedicin, blevet receptpligtige. Nødpræventionsmidler vil stadig være receptpligtige for mindreårige.

Disse pludselige ændringer i reguleringen af lægemidler har antændt ophedede diskussioner online. Mens der stadig debatteres i medicinske kredse om nødpræventionsmidlernes risici og effektivitet, har mange sydkoreanske netbrugere udtrykt uenighed om ændringen. I en nyhedsartikel i “The Hangyoreh” [ko] er kvinderettighedsorganisationer og især ugifte unge kvinder citeret for at kritisere beslutningen som noget, der gør salget af konventionel prævention ekstra ubelejligt.

Contraceptive pill. Image by Flickr user  Beppie K (CC BY-NC-SA 2.0).

Præventionspiller. Billede af Flickr-brugeren Beppie K (CC BY-NC-SA 2.0).

Twitterbrugeren @redparco [ko] påmindede folk om den sociale stigmatisering af ugifte kvinder der besøger gynækologer i det sydkoreanske samfund, der stadig er forholdsvis konservativ og patriarkalsk:

When they [Food and Drug Administration] want to reference European cases, then they should first make gynaecologist examinations and contraceptives more accessible — just like how it is done in those European countries. At least they should provide a social atmosphere where unmarried Korean women feel comfortable in visiting gynaecologists to get a prescription for oral contraceptives.

Når de [Fødevare- og Lægemiddelstyrelsen] vil henvise til europæiske sager, bør de først gøre gynækologiske undersøgelser og prævention mere tilgængelige – ligesom det bliver gjort i de europæiske lande. De burde i det mindste sørge for en social atmosfære, hvor ugifte koreanske kvinder føler sig trygge ved at besøge gynækologer for at få en recept på p-piller.

@marisusa kom med [ko] et lignende argument:

[…] The morning-after pill sounds like blaming women for what happened. And there is a chance it could be abused in that way.

[…] Dagen-derpå-pillen lyder som at lægge skylden for, hvad der skete, hos kvinder. Og der er en chance for, at det vil blive misbrugt på den måde.

Efter at have inviteret andre brugere til at deltage i en diskussion, gættede ThinkThink [ko] på, at det pludselige skift i politikken er blevet drevet mere af profitmaksimering end af omsorg for borgernes sundhed. Shin Jae-eun kommenterede følgende under netbrugerens indlæg:

When the [oral] contraceptive becomes prescription-only, people conscious of other people's eyes will not be able to visit [the gynaecologist] easily – which may result in a spike in the abortion rate and failure in birth control […] I am totally against it.

Når den [orale] prævention bliver receptpligtig, vil folk der er bevidste om andre folks opfattelse af dem ikke let kunne besøge [gynækologen] – hvilket måske resulterer i en stigning i antallet af aborter og i præventionens fallit. […] Jeg er helt imod det.

Mens størstedelen af netbrugerne advarer mod farerne ved nødprævention og sommetider henviser til dem som en ‘hormonbombe’, tweetede Twitterbrugeren @__mangmang [ko]:

The emergency contraceptive is really – as its name says – an “emergency” pill, so there is nothing wrong with switching it to over the counter. However, when the oral contraceptive is converted into a prescription-only drug, it will be really hard, almost impossible for a teenager and women living in a small suburban area and tiny community to purchase the pill [discreetly].

Nødpræventionen er virkelig, som navnet siger, en ‘nød’-pille, så der er intet galt i at gøre den tilgængelig i håndkøb. Men når p-piller bliver gjort receptpligtige, vil det blive virkelig svært, næsten umuligt for en teenager og kvinder der bor i et lille forstadsområde og små lokal samfund at købe pillen [diskret].

Ud over kvinderettighedsgrupperne, modsætter den katolske kirke sig også beslutningen. Den katolske kirke i Chungcheong-provinsen afholdte endda en demonstration foran Fødevare- og Lægemiddelstyrelsens bygning og advarede om, at [nødpræventions-] pillerne kunne skade folks moral og give forkerte lektioner i livets kostbarhed, specielt til teenagere – et argument mange Twitter-brugere ikke køber.
@symadam5 tweetede [ko]:

Those Catholics who claim that switching emergency contraceptives to over the counter would promote loss of morality and encourage abortion – have they lost touch with reality? The illegal abortion rate and the international adoption rate are already extremely high in this country. What kind of wild imagination do they have? If one fails to take an oral contraceptive, then one should be able to take a pill afterwards – that is why it is called ‘emergency’ contraceptive. It is quite an exaggeration to define consuming a pill within 72 hours an act of abortion.

De katolikker, der hævder, at det at gøre nødprævention tilgængeligt i håndkøb vil promovere tab af moral og opfordre til abort – har de mistet virkelighedsforbindelsen? Omfanget af illegale aborter og international adoption i dette land er allerede ekstremt stort. Hvilken vild fantasi har de? Hvis man ikke får taget en p-pille, burde man være i stand til at tage en pille efterfølgende – det er derfor det kaldes en ‘nød’ prævention. Det er noget af en overdrivelse at definere indtagelsen af en pille indenfor 72 timer som en abort.

Den ændrede politik af præventionsmidler forventes at træde i kraft allerede næste år.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.