Spanien: Crowdfunding mod bankernes straffrihed

I lyset af den spanske regerings og anklagemyndighedernes passivitet over for en undersøgelse af den afgåede direktør Rodrigo Ratos forvaltning af Bankia, har spanierne nu selv samlet penge ind til et sagsanlæg, og det endda nok til at imødekomme de betingelser, som skal sikre at processen forløber effektivt. Initiativet har opnået en massiv tilslutning gennem de sociale netværk, bl.a. under hashtag'et #CrowdfundPaRato. På blot ét døgn blev de nødvendige 15.000 euro indsamlet, hvilket førte til at crowdfunding-tjenesten Goteo, hvor indsamlingen fandt sted, gik ned nogle timer. Bestyrerne af indsamlingen beder nu om, at man ikke donerer flere penge, da man allerede har nået målet samt lidt til.

På Goteo's website forklares motiverne og målet for projektet:

La Constitución española, en su artículo 119, establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

En nuestro caso, tenemos claro que meter a Rato y demás responsables de la Estafa Bankia en la cárcel no es precisamente una iniciativa que vaya a ser respaldada por los que hacen las leyes. Tampoco va a ayudar que acreditemos que no disponemos de la enorme cantidad de recursos económicos que se requieren para un proceso de esta dimensión.

En definitiva, no vamos a poder contar con los instrumentos del Estado (que tampoco es que nos fiemos mucho de ellos). Es más, piensan que no podemos hacerlo porque no tenemos dinero, pero no cuentan con que somos much@s y que, con una pequeña aportación de cada un@, lo conseguiremos.

Den spanske forfatning fastslår i artikel nr. 119, at brugen af retsvæsenet skal være gratis når dette er stadfæstet ved lov, i hvert fald for dem, som ikke råder over tilstrækkelige midler til et sagsanlæg.

I vores tilfælde står det klart, at målet med at få buret Rato og de øvrige ansvarlige blandt Bankias ansatte inde, ikke lige nøjagtig er et initiativ som vil nyde støtte fra dem, som laver lovene. Det hjælper heller ikke at fastslå, at vi ikke disponerer over de enorme pengesummer som skal til i en sag af denne størrelsesorden.

Helt sikkert er det, at vi ikke skal regne med nogen hjælp fra de statslige organer (ikke at vi nærer nogen særlig tillid til dem). De regner endda ikke med, at vi selv kan gøre noget, fordi vi ikke har nogen penge, men de glemmer at vi er mange, og at hvis vi alle spæder lidt til, kan vi klare det.

Et banner til støtte for indsamlingen til sagsanlægget mod Rodrigo Rato.

På sin blog steph.es/blog forklarer @fanetin hvordan pengene skal fordeles:

  • 200 € til legaliseringer for aktieindehaverne ved et notariat
  • 6000 € til advokaten (for hele sagen, hvilket blandt andet indebærer interviews med op mod 80 personer).
  • 1000 € til en sagfører (påkrævet).
  • 3000 € til rejser (i løbet af ét år) til Madrid for advokater, vidner, etc…
  • 5000 € til forskelligt papirarbejde, undersøgelser og kommunikation.
  • 1300 € til crowdfunding-tjenesten Goteo.

Tydeligvis fortsætter den folkelige opbakning til at stille de ansvarlige bag den økonomiske krise i Spanien til regnskab for deres handlinger, og initiativet står stærkere end nogensinde.

Som man kan læse på bevægelsen 15-M's side, 15mparato:

Emprenderemos acciones criminales y civiles contra los integrantes del Consejo de administración de Bankia, en la época en la que fue presidido por el Sr. Rodrigo Rato y contra el Consejo de administración del Banco Financiero y de Ahorros, la matriz tóxica y ruinosa que endosaron al Estado.

Solicitamos prisión y el embargo de sus bienes por valor equivalente a la cantidad obtenida con la colocación irregular de acciones. Han engañado a 400.000 inversores -en muchos casos ahorradores de la entidad- para sustraerles su dinero y ahora, misteriosamente, ha desaparecido, arrastrando al país al borde del rescate.

Lad os gribe til retslige og civile aktioner mod medlemmerne af Bankia's administrative råd fra den tid hvor banken blev styret af Hr. Rodrigo Rato, og mod det administrative råd for Banco Financiero y de Ahorros, den giftige og ødelæggende konstellation som blev påtvunget staten.

Vi vil kræve fængselsstraf og beslaglæggelse af deres indehavende svarende til det beløb de har fået ud af den ulovlige uddeling af aktier. De har snydt 400.000 investorer – i mange tilfælde deres egne kunder – til at lægge penge på bordet som nu på mystisk vis er forsvundet, i en sådan grad at landet nu er på vej mod afgrunden.

1 Kommentar

Deltag i debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.