Syrien: Houla-massakren skaber internationalt ramaskrig

(Links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet)

Anti-regeringsdemonstranter indtog ved middagstid d. 25. maj gaderne i Houla, nordvest for Homs, uvidende om at deres demonstration i sidste ende ville blive besvaret med en massakre af hidtil ukendt grusomhed. Mindst 116 mennesker blev dræbt af regeringsvenlige styrker.

En video [voldsomme billeder] af mænd der løber fra hvad der lader til at være voldsom beskydning, dukkede op på YouTube samme dag. Rapporter siger at der under angrebet blev brugt kampvogne, raketdrevne granater og kraftige maskingeværer.  Kameramanden filmer indgangen til en bygning, hvor der ligger livløse kroppe på jorden, mens han råber byens navn, Houla. Mængden af lys peger på, at dette er i begyndelsen af det 7 timer lange angreb.

Bevæbnede mænd i militæruniformer gik derefter ind i hjem og begyndte at skyde folk, herunder mange børn.

En anden video [voldsomme billeder] [ar] viser, hvad der lader til at  være et rum, hvor lig – hovedsagligt børn – er dækket med tæpper, mens en mand råbende beskylder den arabiske verden for at være tavs.

Ofre

I Houla opfordrede aktivister som Hadi Abdallah angiveligt FN-observatører til at komme øjeblikkeligt og være vidne til begivenhederne, men forgæves:

@Thanku4theAnger: Hadi Abdallah called head of UN monitors about Houla massacre. His reply “Regime does not allow us to travel at night”

@Thanku4theAnger: Hadi Abdallah ringede til lederen for FN-observatørerne om Houla-massakren. Hans svar var: “Regimet tillader os ikke at rejse om aftenen”.

@Thanku4theAnger: Hadi Abdallah : We have more than 300 injured dying in front of us & we can't even provide basic emergency care

@Thanku4theAnger: Hadi Abdallah : Vi har mere end 300 sårede og døende foran os og vi kan ikke engang yde grundlæggende akut lægehjælp.

FN's observatører ankom endelig dagen efter og bekræftede dødstallet

Massebegravelse af ofrene, Houla, Syrien. Billede af: Sniperphoto Agency, copyright © Demotix (26/05/2012).

Verden rundt kom der øjeblikkelige reaktioner af chok og forfærdelse:

@acarvin: The photos being shared via the ‪#HoulaMassacre‬ hashtag are bloody, graphic and heartbreaking. So many beautiful children, dead. ‪#syria

@acarvin: Billederne der bliver delt via hashtagget #HoulaMassakren er blodige, grafiske og hjerteknusende. Så mange smukke børn, døde. #Syrien

@NMSyria: The UN security council has unanimously condemned the use of heavy weapons in ‪#HoulaMassacre‬ that left 108 people killed. Oh really?

@NMSyria: FN's sikkerhedsråd har enstemmigt fordømt brugen af tungt artilleri i #Houlamassakren der efterlod 108 dræbte. Ej, virkelig?

@Hamadx: #AlHoulahMassacre‬ I don't wanna have kids anymore. This world is not safe, not human.

@Hamadx: #AlHoulaMassakren Jeg vil ikke længere have børn. Denne verden er ikke sikker, ikke menneskelig.

Den egyptiske blogger, Zeinobia, reagerede på sin blog:

Whoever did this horrible massacre got no human feelings, brainwashed to the level that he became a killing machine that does not differentiate what about what is right or wrong as a human to kill a child in that way.

Hvem der end er ansvarlig for denne forfærdelige massakre,  har ingen menneskelige følelser. Han er hjernevasket til det punkt hvor han bliver en dræbermaskine, der ikke skelner mellem hvad der er menneskeligt rigtigt og forkert, for at kunne være i stand til at dræbe et barn på den måde.

D. 27. maj benægtede talsmanden for det syriske udenrigsministerium, at det syriske militær var ansvarlig og gav Al Queda-tilknyttede terrorister skylden for massakren. Den libanesiske blogger, As'ad Abu Khalil (“Vred Araber”) var kynisk:

How can I comment on developments in Syria anymore? I simply disbelieve the Syrian regime and the exile Syrian opposition groups: both have a proven record of criminality and massacres and lies and fabrications. […] Of course, the government given its bloody and war criminal record (under Hafidh and now under Bashshar), can easily be responsible for this massacre. It has no moral scruples or ethical factors that would prevent it from perpetrating such a crime.  But as one friend (Amer), wrote to me about it: “No version I heard makes sense, the amount of lies makes it impossible to know the truth: bombing? slaughter? army? villages raiding each other? these things cannot happen all at the same time.”

Hvordan kan jeg kommentere udviklingen i Syrien længere? Jeg tror simpelthen hverken på det syriske regime eller på de landsforviste syriske oppositionsgrupper. Begge har en bevist tidligere historie af kriminalitet og massakre og løgne og fabrikationer. […] Selvfølgelig kan regeringen let være ansvarlig for massakren, grundet dens blodige og kriminelle historie (under Hafidh og nu under Bashshar). Den har ingen moralske skrupler eller etiske faktorer der ville forhindre den i at begå en sådan kriminalitet. Men som en ven (Amer) skrev til mig; “Ingen version, jeg har hørt, giver mening. Mængden af løgne gør det umuligt at kende sandheden. Bombning? Slagtning? Landsbyer der plyndrer hinanden? Disse ting kan ikke ske hele tiden.”

Bloggeren Maysaloon kritiserer Abu Khalils ambivalente holdning:

@Maysaloon: The Angry Arab's position on ‪Syria‬ is clear: no to the opposition and regime, but mainly opposition, and regime, but mainly opposition.

@Maysaloon: Den Vrede Arabers holdning til Syrien er klar: nej til oppositionen og regimet, dog hovedsagligt oppositionen, og regimet, men hovedsagligt oppositionen.

Ruwayda Mustafah kommenterede Ruslands holdning:

@RuwaydaMustafah: This just came in. ‘Russia says both sides are involved in Houla massacre’. Why would protesters kill their own children?

@RuwaydaMustafah: Dette er lige kommet ind. ‘Rusland siger, at begge parter er involveret i Houla-massakren’. Hvorfor ville demonstranter dog dræbe deres egne børn?

Nogle sammenlignede endda den syriske regering med Israel (der var ansvarlig for en massakre i en libanesisk landsby, tilfældigvis ved navn Hula, i 1948):

@SultanAlQassemi: Massacre of innocents – Bashar Al Assad is the new Ariel Sharon

@SultanAlQassemi: Massakren af uskyldige – Bashar Al Assad er den nye Ariel Sharon [da]

Rundt omkring i Syrien er der strejker i solidaritet med ofrene:

@HamaEcho: General strikes in the main markets of Damascus‬ today condemning the regime's massacres.

@HamaEcho: Generalstrejker i Damaskus hovedmarkeder i dag fordømmer regimets massakrer.

@ZainSyr: Shops in the old souq of Medhat basha & Hareqa r closed! 4 the 1st time they participate in a strike! ‪Damascus‬! We r getting closer

@ZainSyr: Butikker i det gamle marked i Medhat basha og Hareqa er lukkede. For første gang deltager de i en strejke. Damaskus! Vi nærmer os

Bloggeren Yorikirii has mindes massakren i et digt:

There are places in war
That become Sacred Places
Massacred Places. turning points
Who did it? we all know. who asks?
The realities on the ground speak their own truth
My Sacred Places. on a day in May. this was Houla

I krig er der steder
Der bliver til helligsteder
Steder for massakrer. vendepunkter
Hvem gjorde det? vi ved det alle. hvem spørger?
Realiteterne på jorden taler deres egen sandhed
Mine hellige steder. på en dag i maj. dette var Houla

1 Kommentar

Deltag i debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.