- Global Voices på dansk - https://da.globalvoices.org -

Kenya: Eksplosion ryster Nairobi og #NairobiBlast “trender” på twitter

Kategorier: Subsaharisk Afrika, Kenya, Borgermedier, Breaking News

(Links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet)

En eksplosion [1] ramte mandag eftermiddag en af Nairobis hovedveje, Moi Avenue, i Kenyas hovedstad. Indledende undersøgelser peger på, at eksplosionen skyldtes en elektrisk fejl i området. Kenyas politikommissær har afvist rygter om bombeangreb forbundet med Al-Shabaab.

Kenya har været ramt af en serie af bombe- og granatangreb [2] siden landets militære indtrængen i Somalia mod Al-Shabaab, døbt “Opreration Linda Nchi” (“Operation Forsvar Landet” på swahili).

Netbrugere diskuterer tragedien og deler informationer under hashtaggene #NairobiBlast [3] og #MoiAvenueBlast [4] på twitter.

 

Stedet hvor eksplosionen fandt sted i Nairobi. Billede delt på Twitpic af @JoeWMuchiri.

Hold jer venligst væk:

@__RamzZy__ [5]:Unless you're the press, If you've no business near the scene stay away. Let the Police & Rescue teams do their work. #MoiAvenueBlast

@__RamzZy__ [5]: Medmindre du er fra pressen, hvis du ikke har noget at gøre nær stedet, så hold dig væk. Lad politiet og redningsfolkene udføre deres arbejde #MoiAvenueBlast

@cobbo3 [6]: Dangerous for pple to gather on Moi & Kimathi St after #MoiAvenueBlast. If terror bomb, usuallly a 2nd bomb is nearby to hit crowds.

@cobbo3 [6]: Det er farligt for folk at samles på på Moi og Kimathi St efter #MoiAvenueBlast [MoiAvenueeksplosionen]. Hvis der er tale om terror er der som regel en anden bombe i nærheden for at ramme folkemængder.

Mediernes ansvar:

@jaydab [7]: @mckenziecnn,we r waiting to see n hear what ul say about #nairobiblast. report as it is and dont exaggerate.

@jaydab [7]: @mckenziecnn, vi venter på at se og høre hvad du vil sige om #nairobiblast. Rapporter det som det er og lad være med at overdrive.

@CyrusNjoroge [8]: When social media landed in town,we all became ‘experts’.We never wait for facts. #Nairobiblast

@CyrusNjoroge [8]:Vi blev alle ‘eksperter’, da sociale netværk kom til byen. Vi venter aldrig på fakta. #Nairobiblast

@saddiqueshaban [9]: I sincerely hope @MediaCouncilK is keenly watching the conduct of media houses as they report on the #nairobiblast. Resposibility a must

@saddiqueshaban [9]: Jeg håber virkelig at @MediaCouncilK holder stærkt øje med mediehusenes adfærd mens de rapporter om #nairobiblast. Ansvar er en nødvendighed

@Kevin2Tek [10]: #NairobiBlast now trending globally.Please watch what you tweet,dont spread panic or pander lies!

@Kevin2Tek [10]: #NairobiBlast trender nu globalt. Vær venligst opmærksom på hvad du tweeter. Lad være med at sprede panik og indynde dig med løgne!

Hvad var skyld i eksplosionen?:

@iAMneshynsky [11]: people should stop jumping into conclusion and say its an al shabaab atack..it could be anything at this point #NairobiBlast

@iAMneshynsky [11]: Folk burde undlade at drage forhastede konklusioner og sige at det er et Al-Shabaab-angreb..på nuværende tidpunkt kan det være hvad som helst #NairobiBlast

@careywinnie [12]: oh God,i hope my movie stalls friends are ok and everyone else!! #NairobiBlast #moiavenue wtf happened?

@careywinnie [12]: Jeg håber ved gud, at mine venner ved filmboderne og alle andre er okay!! #NairobiBlast #moiavenue hvad fa… skete der?

@jowac50 [13]: RT #NairobiBlast Police boss Mathew Iteere says explosion caused by electrical fault – Reports

@jowac50 [13]: RT #NairobiBlast Politichefen, Mathew Iteere, siger at eksplosionen skyldes en elektrisk fejl – rapporter

@Fionaakumu [14]: The words “blasts” and “explosions” need to be re-examined. Since when did they become synonymous to each other? #MoiAvenueBlast

@Fionaakumu [14]: Ordene “bombesprængninger” og “eksplosioner” må tages op til genovervejelse. Siden hvornår blev de hinandens synonymer? #MoiAvenueBlast

Regeringens uansvarlighed:

@tonybkaranja [15]: We really need a disaster management plan that's not just on paper #nairobiblast

@tonybkaranja [15]: Vi har virkelig brug for en katastrofeberedskabsplan der ikke kun eksisterer på papir #nairobiblast

@MisterAlbie [16]: Again our lack of proper disaster awareness and preparedness bites us in our behinds. #Firehydrants etc #MoiAvenueBlast

@MisterAlbie [16]:Vores mangel på ordentlig katastofe-bevidsthed og beredskab bider os endnu engang bagi. #Firehydrants [brandhaner] etc #MoiAvenueBlast

@TeamKonshens1 [17]: Just shows how incompetent our Emergency response teams are!! Looks like a movie on live TV! #NairobiBlast

@TeamKonshens1 [17]: Det viser bare hvor inkompetente vores beredskabstjenester er!! På direkte tv ligner det en film! #NarirobiBlast

@iCabway [18]: #MoiAvenueBlast reminds us why fire hydrant installation MUST be enforced in this troubled age. African cities are hopeless in that regard.

@iCabway [18]:#MoiAvenueBlast [eksplosionen på Moi Avenue] viser hvorfor installation af brandhaner er nødvendigt i denne  urolige tidsalder. Med hensyn til det, er afrikanske byer håbløse.

Plyndringer midt i tragedien:

@iAMneshynsky [19]: Looters doing what they know best on moi avenue #NairobiBlast

@iAMneshynsky [19]: Røvere gør, hvad de gør bedst på Moi Avenue #NairobiBlast

@rmunene [20]: Kenyans “siphoning” shoes and clothes from the stalls at the scene of the blast. #nairobiBlast #KTNLiveStream

@rmunene [20]: Kenyanere “støvsuger” eksplosionsstedets boder for sko og tøj. #nairobiBlast #KTNLiveStream

Politiets ineffektivitet:

@ArybaStacks [21]: I don't know why police are still allowing people along the whole Moi Av. stretch… What if there is a second blast? #MoiAvenueBlast

@ArybaStacks [21]: Jeg ved ikke hvorfor politiet stadig tillader folk at være på hele Moi Avenue-strækningen.. Hvad hvis der sker endnu en bombesprængning?

@Mwanikih [22]: Cops making a bad situation worse by forcefully trying to evacuate the crowds. Now guys are shouting “Mlikua wapi?” [where were you?] #NairobiBlast

@Mwanikih [22]: Politiet gør en dårlig situation værre, ved kraftigt at forsøge at evakuere folkemængden. Nu råber folk “Mlikua Wapi?” [hvor er du?] #NairobiBlast

Kenyas Politi siger [23], at de 27 mennesker der kom til skade under eksplosionen er under behandling.