Egypten: Revolutionen er ikke ovre

(Links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet.)

Dette indlæg er en del af vores særlige dækning af valget i Egypten 2011/2012.

Hele verden vendte igen sin opmærksomhed mod Egypten d. 23. og 24. maj, da landet afholdte dets første præsidentvalg [da] efter den store folkeopstand der for halvandet år siden væltede Hosni Mubarak.

Omkring 660 kandidater forsøgte at blive godkendt (hvilket medførte at bloggeren Bassem Sabry fandt på en humoristisk liste om dem der ikke stillede op til præsidentvalget). Blandt kandidaterne var ikke kun medlemmerne fra Det Muslimske Broderskab og deres Frihed og Retfærdighedsparti (FJP), men også prominente medlemmer af det tidligere styre (disse er kendt som “felool” [et nedsættende udtryk for rester eller levn, red.] eller “remnants”[rester]).

Der endte med at være 23 officielle kandidater, hvoraf 10 efterhånden blev diskvalificeret. Således kunne der stemmes på 13 kandidater i alt, fra “revolutionens kandidat” Khaled Ali til Mohamed Morsi, FJP's “reservehjul”, d. 23. maj.

Egyptian presidential election in a nutshell. Cartoon by Carlos Latuff.

Det Egyptiske præsidentvalg i en nøddeskal. Tegnet af Carlos Latuff.

Det endelige resultat vil blive annonceret officielt d. 29. maj, men der var hektisk interesse da valgstederne var ved at lukke. Optællingen startede umiddelbart efter og resultatet blev frigivet i realtid på diverse tvkanaler og gennem flere liveblogs.

Rapportering og optælling

På samme måde som under parlamentsvalget, var der udbredt borgerovervågning. Der blev løbende indgivet rapporter på diverse sociale netværk. Påstandene om uregelmæssigheder såsom ulovlig valgkamp, blev for det meste tilskrevet tilhængere af FJP-kandidaterne Mohamed Morsi og tidligere premierminister Ahmed Shafik.

Under hashtagsene  #EgyPresElection, #EgyElection og #EgyPresElex, var interessen på twitter så stor, at folk allerede diskuterede og skændtes efter kun 2% af de afgivne stemmer var blevet talt op.

Det førte til vittigheder om vanviddet og de søvnløse timer der var i vente:

@bassem_sabry: Breaking: Hosni Mubarak wins by 99.9% of the votes.

@bassem_sabry: Breaking: Hosni Mubarak vinder med 99.9% af stemmerne.

@vicosalama: @bassem_sabry aahh the good old days. no stress involved 🙂

@vicosalama: @bassem_sabry ahh de gode gamle dage. ingen stress involveret 🙂

Twitter-brugerne @Iyad El-Baghdadi og @GalalAmrG oprettede i samarbejde et dokument for at holde styr på resultaterne. Jeg [skribenten Rayna St.] hjalp med at viderebringe resultatopgørelserne ved at samle tallene der blev udgivet på nyhedskanalerne  Ahram Online og  Aswat Masriya.

Mens resultaterne kom ind, viste Mohamed Morsi og Ahmed Shafik sig at være de to kandidater til flertalsvalget d. 16. og 17. Juni. Den nasseristiske Hamdeen Sabahi   tog uventet et spektakulært spring:

@HaniShukrallah: URGENT URGENT: Sabbahi leaps to second place!

@HaniShukrallah: HASTER HASTER: Sabbahi springer op på andenpladsen!
No kidding! Free election in Egypt??? Cartoon by Carlos Latuff.

Virkelig! Frit valg i Egypten?? Tegnet af Carlos Latuff.

Det store antal stemmer han modtog har været en af de største overraskelser ved dette valg, specielt eftersom Alexandria (generelt en højborg for Det Muslimske Broderskab) og Imbada-distriktet i det nordlige Cairo (generelt en styrkeposition hos Salafi) i høj grad stemte på Sabahi. Han rykkede senere ned på tredjepladsen, hvor han ifølge den endelige optælling forbliver.

Mange boykottede imidlertid valget, da de følte det var udemokratisk og kun ville styrke militærets hold i landet.

Manges frygt blev bekræftet i en erklæring fra Ahmed Shafiks talsmand om at “revolutionen er ovre”.

Revolutionen er ikke ovre

Om aftenen d. 25. maj brød reaktionerne ud  på twitter, da den endelige optælling blev annonceret:

@MohAbdElHamid: If today proved one thing it would be that our predictions are bullshit. This revolution can't be predicted.

@MohAbdElHamid: Hvis i dag beviser noget, er det at vores forudsigelser er vrøvl. Denne revolution kan ikke forudsiges.

@DaliaEzzat_: Egyptians are forced to choose between two forms of fascism. For many, this won't be an easy decision. Huge consequences for both.

@DaliaEzzat_: Egyptere bliver tvunget til at vælge mellem to former for fascisme. For mange vil det ikke være et let valg. Store konsekvenser i begge tilfælde.

@Gsquare86: Organization is the key!! if we learned anything from Ikhwan [the Muslim Brotherhood] is that even if they are unpopular in the streets, their machine is working!

@Gsquare86:Organisering er nøglen!! Hvis vi har lært noget fra Ikhwan [Det Muslimske Broderskab], er det, at selvom de er upopulære på gaden, virker deres maskineri!

@shadihamid: The Brotherhood is always obsessed about preservation of the ‘tanzim,’ or organization. In that sense, it can already claim victory.

@shadihamid: Broderskabet er altid besat af bevarelsen af ‘tanzim’ eller organisationen. I den forstand kan det allerede kræve sejren.

Mange af diskussionerne fokuserede på en boykot af flertalsvalget:

@glcarlstrom: Seems to me turnout will be even bigger factor in #egypt runoff – imagine there will be lots of unenthusiastic voters?

@glcarlstrom Det virker for mig som om fremmødet vil være en større faktor i #egypt runoff [flertalsvalget] – forestil jer, der vil være mange vælgere uden entusiasme.

@RawahBadrawi: If there is ever a time to boycott, it's now. Voting for Morsi as a way of fulfulling the goals of the Revolution is an oxymoron.

@RawahBadrawi: Hvis der nogensinde var en tid til boykot, er det nu. At stemme på Morsi for at opfylde målsætningen for revolutionen er et paradoks.
Second round of Egypt election - any options? Cartoon by Carlos Latuff.

Anden runde af valget i Egypten – nogen muligheder? Tegnet af Carlos Latuff.

Og selvom nogle allerede har besluttet sig for at boykotte flertalsvalget fordi det er ‘uetisk og skamfuldt’, mener andre  at det ville være en kæmpe fejltagelse da det ville betyde, at tavse stemmer ville gå til Morsi.

Derudover er der blevet rejst et spørgsmål om, hvor mange af Shafiks modtagne stemmer  kom fra det koptisk kristne mindretal i Egypten. Selvom den koptiske kirke ikke officielt støttede en kandidat, frygter mange af kirkens medlemmer muligheden for, at et medlem af Det Muslimske Broderskab bliver præsident. Nogle mener at de kristne stemmer har skubbet Shafik til toppen, en tanke der er blevet afvist som “misvisende” og imødegås i en række kommentarer[ar].

Da Aboul Fotouh, tidligere medlem af Det Muslimske Broderskab og indehaver af fjerdepladsen tilsyneladende har afvist at støtte Morsi, er der kommet mange forslag til hvilke mulige koalitioner der vil blive formet.  Mange har opfordret til at den nyligt ændrede lov om politiske rettigheder ( “anti-felool”-loven ) bliver iværksat og at Shafik bliver udelukket fra at opstille:

@Amany90: All Egyptian lawyers must unite NOW to get Shafiq out using the isolation law or the corruption charges. Get to work

@Amany90: Alle advokater i Egypten må forenes NU for at få Shafiq ud ved hjælp af isolationsloven eller korruptionsanklager. Kom i gang

@mfatta7: Shafiq's presence on the candidate list is legally controversial and he can be well disqualified by a court ruling before the run off.

@mfatta7: At Shafiq er at finde på listen over kandidater er juridisk kontroversielt og han kan sagtens diskvalificeres med en retskendelse før flertalsvalget.

@mfatta7: The SCAF [military] holds the key to the constitutional court which holds the key to banning Shafiq from race.

@mfatta7: SCAF [militæret] holder nøglen til forfatningsdomstolen der rummer nøglen til at udelukke Shafiq fra valget.

Mange svinger lige nu mellem chok og frygt og overvejer de værst tænkelige scenarier, mens andre har opfordret landet til at fortsætte fremad på vegne af alle dem der ofrede deres liv for revolutionen. Og nej – på trods af det mulige resultat af dette valg er revolutionen ikke ovre. Tallene viser at 75% af de egyptiske vælgere stemte imod en præsident fra Det Muslimske Broderskab og 60% stemte imod en tilbagevenden af det gamle regime.

Dette indlæg er en del af vores særlige dækning af valget i Egypten 2011/2012.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.