Egypten: Revolutionen er ikke ovre

(Links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet.)

Dette indlæg er en del af vores særlige dækning af valget i Egypten 2011/2012.

Hele verden vendte igen sin opmærksomhed mod Egypten d. 23. og 24. maj, da landet afholdte dets første præsidentvalg [da] efter den store folkeopstand der for halvandet år siden væltede Hosni Mubarak.

Omkring 660 kandidater forsøgte at blive godkendt (hvilket medførte at bloggeren Bassem Sabry fandt på en humoristisk liste om dem der ikke stillede op til præsidentvalget). Blandt kandidaterne var ikke kun medlemmerne fra Det Muslimske Broderskab og deres Frihed og Retfærdighedsparti (FJP), men også prominente medlemmer af det tidligere styre (disse er kendt som “felool” [et nedsættende udtryk for rester eller levn, red.] eller “remnants”[rester]).

Der endte med at være 23 officielle kandidater, hvoraf 10 efterhånden blev diskvalificeret. Således kunne der stemmes på 13 kandidater i alt, fra “revolutionens kandidat” Khaled Ali til Mohamed Morsi, FJP's “reservehjul”, d. 23. maj.

Egyptian presidential election in a nutshell. Cartoon by Carlos Latuff.

Det Egyptiske præsidentvalg i en nøddeskal. Tegnet af Carlos Latuff.

Det endelige resultat vil blive annonceret officielt d. 29. maj, men der var hektisk interesse da valgstederne var ved at lukke. Optællingen startede umiddelbart efter og resultatet blev frigivet i realtid på diverse tvkanaler og gennem flere liveblogs.

Rapportering og optælling

På samme måde som under parlamentsvalget, var der udbredt borgerovervågning. Der blev løbende indgivet rapporter på diverse sociale netværk. Påstandene om uregelmæssigheder såsom ulovlig valgkamp, blev for det meste tilskrevet tilhængere af FJP-kandidaterne Mohamed Morsi og tidligere premierminister Ahmed Shafik.

Under hashtagsene  #EgyPresElection, #EgyElection og #EgyPresElex, var interessen på twitter så stor, at folk allerede diskuterede og skændtes efter kun 2% af de afgivne stemmer var blevet talt op.

Det førte til vittigheder om vanviddet og de søvnløse timer der var i vente:

@bassem_sabry: Breaking: Hosni Mubarak wins by 99.9% of the votes.

@bassem_sabry: Breaking: Hosni Mubarak vinder med 99.9% af stemmerne.

@vicosalama: @bassem_sabry aahh the good old days. no stress involved 🙂

@vicosalama: @bassem_sabry ahh de gode gamle dage. ingen stress involveret 🙂

Twitter-brugerne @Iyad El-Baghdadi og @GalalAmrG oprettede i samarbejde et dokument for at holde styr på resultaterne. Jeg [skribenten Rayna St.] hjalp med at viderebringe resultatopgørelserne ved at samle tallene der blev udgivet på nyhedskanalerne  Ahram Online og  Aswat Masriya.

Mens resultaterne kom ind, viste Mohamed Morsi og Ahmed Shafik sig at være de to kandidater til flertalsvalget d. 16. og 17. Juni. Den nasseristiske Hamdeen Sabahi   tog uventet et spektakulært spring:

@HaniShukrallah: URGENT URGENT: Sabbahi leaps to second place!

@HaniShukrallah: HASTER HASTER: Sabbahi springer op på andenpladsen!
No kidding! Free election in Egypt??? Cartoon by Carlos Latuff.

Virkelig! Frit valg i Egypten?? Tegnet af Carlos Latuff.

Det store antal stemmer han modtog har været en af de største overraskelser ved dette valg, specielt eftersom Alexandria (generelt en højborg for Det Muslimske Broderskab) og Imbada-distriktet i det nordlige Cairo (generelt en styrkeposition hos Salafi) i høj grad stemte på Sabahi. Han rykkede senere ned på tredjepladsen, hvor han ifølge den endelige optælling forbliver.

Mange boykottede imidlertid valget, da de følte det var udemokratisk og kun ville styrke militærets hold i landet.

Manges frygt blev bekræftet i en erklæring fra Ahmed Shafiks talsmand om at “revolutionen er ovre”.

Revolutionen er ikke ovre

Om aftenen d. 25. maj brød reaktionerne ud  på twitter, da den endelige optælling blev annonceret:

@MohAbdElHamid: If today proved one thing it would be that our predictions are bullshit. This revolution can't be predicted.

@MohAbdElHamid: Hvis i dag beviser noget, er det at vores forudsigelser er vrøvl. Denne revolution kan ikke forudsiges.

@DaliaEzzat_: Egyptians are forced to choose between two forms of fascism. For many, this won't be an easy decision. Huge consequences for both.

@DaliaEzzat_: Egyptere bliver tvunget til at vælge mellem to former for fascisme. For mange vil det ikke være et let valg. Store konsekvenser i begge tilfælde.

@Gsquare86: Organization is the key!! if we learned anything from Ikhwan [the Muslim Brotherhood] is that even if they are unpopular in the streets, their machine is working!

@Gsquare86:Organisering er nøglen!! Hvis vi har lært noget fra Ikhwan [Det Muslimske Broderskab], er det, at selvom de er upopulære på gaden, virker deres maskineri!

@shadihamid: The Brotherhood is always obsessed about preservation of the ‘tanzim,’ or organization. In that sense, it can already claim victory.

@shadihamid: Broderskabet er altid besat af bevarelsen af ‘tanzim’ eller organisationen. I den forstand kan det allerede kræve sejren.

Mange af diskussionerne fokuserede på en boykot af flertalsvalget:

@glcarlstrom: Seems to m