Malawi: Præsidenten lover at ophæve forbud mod homoseksualitet

(Links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet)

Bare måneder efter de zambiske netbrugere var i oprør mod FNs generalsekretær Ban Ki Moon for at bede landet om at være tolerante over for homoseksuelle [da], siger præsident Joyce Banda, at Malawi vil ophæve forbuddet mod homoseksuelle i landet, og udtalelsen har gjort visse af Malawis netbrugere vrede.

I sin første tale til nationen fortalte Joyce Banda parlamentet, at hendes regering ville ophæve love der diskriminerer mennesker på deres  seksuelle orientering.
“Lovene om uanstændighed og unaturlige handlinger vil blive ophævet”, sagde hun.

Et kort der viser straframmen for homoseksuelle i Afrika. Billedkilde: http://ilga.org/

Religiøse grupper i Malawi har gjort det klart at ægteskab der indgås af personer med samme køn ikke kan tillades af gudfrygtige og kulturelt stærke malawiske normer. Menneskerettighedsgrupper hævder dog at minoriteters rettigheder, inklusive dem der opfordrer til ægteskab med en person af samme køn, bør fremmes.

En Ret i Malawi dømte et homoseksuelt par til 14 års fængsel i 2010. Dette skete efter at parret, Steven Monjenza og Towonge Chimbalanga, afholdte en forlovelsesceremoni. De blev øjeblikkeligt arresteret og fængslet.

Netbrugere reagerede på nyheden på Facebook. Khalil skrev:

She dnt have a choice

Hun havde intet valg

Isaac er uenig:

She had a choice of keeping quiet.

Hun havde valget at tie stille.

Abdulmalik foreslår at  trækket er et resultat af pres fra bidragydere:

No wonder the late President quarreled with her. She is just a stooge of the West. We don't need such stooges in Africa

Ikke så underligt at den forrige præsident mundhuggedes med hende. Hun er bare vestens marionetdukke. Vi har ikke brug for marionetdukker i Afrika.

Joyce Banda taler på DFIDs (Storbrittaniens Departement for International Udvikling) konference i 2010. Foto delt på Flickr af DFID, under Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0) .

Harutizwi spørger, “Hvor er vores afrikanske identitet?”:

Western nations are pressuring African nations to legalise homosexuality in exchange 4 aid. Malawi's Banda is already playing 2 the western tune. Where is our African identity? If we allow homosexuality will we ever hv a future? Ndiyani achazvara 4 the next generation? I can't even say gone 2 the dogs coz dogs hv never heard o4 that. May the God o4 heavens save mankind.

Vestlige nationer presser afrikanske nationer til at legalisere homoseksualitet i bytte for støtte. Malawis Banda spiller allerede til Vestens melodi. Hvor er vores afrikanske identitet? Hvis vi tillader homoseksualitet vil vi så have nogen fremtid? Ndiyani achazvara til den næste generation? Jeg kan ikke engang sige gået i hundene, for hundene har aldrig hørt om det. Må himlens Gud redde menneskeheden.

Men Phetie minder kritikere om  at Malawis regeringssystem og selv kristendommen ikke kommer fra Malawi:

Its no prblm 4 Malawi legalising homosexuality…after all almost evrythn in our system of government copies 4rm western countries…even christianity came 4rm them

Det er intet problem for Malawi at legalisere homoseksualitet…..alt i vores regeringssystem kopierer jo vestlige lande…selv kristendommen kom fra dem.

Clemans lykønsker præsidenten:

Wow Banda congrats

Wow Banda tillykke

Lyson Sibande identificerer fem fejlslutninger imod afkriminaliseringen af homoseksualitet:

Fifth fallacy: The Bible is the ultimate judge over homosexuality

It is an absurd fallacy ever, to think that every human being believes in the Bible. In this regard, it is a total disregard of the secularism of the constitution should homosexuals’ rights be criminalized on Christianity grounds. There is no rationale behind judging homosexuals with the Bible, which they may not believe in. It is like forcing a Moslem or Hindu to swear over the Bible. Nonetheless, if homosexuality is a religious catastrophe, then denominations have the right to deal with it among their memberships within their jurisdiction.

My conclusion:
According to Christianity, homosexuality harbors grievous transgression of God’s law and is punishable by death; Leviticus 20:13, as a Christian myself, I believe this Biblical teaching is irrefutable within its domains. However, non Christian homosexuals can not be denied their rights based on Biblical dogmas. Malawi as a secular nation that upholds democracy; where discrepancy arise as such that particular religious beliefs conflict with democratic fundamentals, democracy must prevail; because democracy is for everyone while religion is for those that espouse the respective teaching. Therefore, such a gesture as condemnation of gaysim based on Christian morals would symbolize crucifixion of democracy on the cross of Christian creeds.

Femte fejlslutning: Bibelen er den ultimative dommer over homoseksualitet.

Det er en absurd fejlslutning nogensinde at tænke at ethvert menneske tror på bibelen. I denne henseende er det at se bort fra verdsliggørelsen af  forfatningen, såfremt homoseksuelles rettigheder bliver kriminaliseret med kristendommen som baggrund. Der er ingen rationalitet bag den bibelske fordømmelse af homoseksuelle, på hvilken de muligvis ikke tror. Det vil svare til at tvinge en muslim eller hindu at sværge på bibelen. Hvis homoseksualitet ikke desto mindre er en religiøs katastrofe, må trosretningerne have retten til at håndtere det med deres medlemmer inden for deres kompetenceområde.

Min konklusion:
Ifølge kristendommen rummer homoseksualitet en grov overtrædelse af Guds lov og er strafbart med døden; 3. Mosebog 20:13, som en kristen tror jeg på at den bibelske lære er ubestridelig indenfor sine domæner. Men ikke-kristne homoseksuelle kan ikke nægtes deres rettigheder, baseret på bibelske dogmer. I Malawi, som en verdslig nation der opretholder demokrati; hvor uenigheder opstår når særlige religiøse overbevisninger er i konflikt med grundlæggende demokratiske principper, må demokratiet sejre, fordi demokratiet er for alle, mens religion er for dem der går ind for dens respektive lære. Derfor ville en sådan gestus, som at fordømme homoseksualitet baseret på kristen moral, symbolisere korsfæstelsen af demokratiet på de kristne trosbekendelsers kors.

Seba Space, en LGBT-blogger fra Uganda, tror at Joyce Banda har hjertet på det rette sted:

Bless her soul for taking a lead on homosexuality. Malawi‘s president has vowed that the gay law will be repealed.

Yes, Malawi’s Joyce Banda is swimming against the parliamentary tide but her heart is in the right place so we must applaud her stance. Africa needs a lot of conviction politicians like her.

Velsign hendes sjæl for at tage en ledende holdning omkring homoseksualitet. Malawis præsident har svoret at loven omkring homoseksualitet vil blive ophævet.

Ja, Malawis Joyce Banda svømmer imod den parlamentariske strøm, men hendes hjerte er på det rette sted, så vi må bifalde hendes holdning. Afrika har brug for mange  overbevisningspolitikere som hende.

På Twitter tiltrak nyheden hurtigt opmærksomhed.

@mugumya: #Malawi's president #Banda wants to overturn ban on homosexuality in country. Why do I think she will lose the next election?

@mugumya: #Malawis præsident #Banda vil vælte forbuddet mod homoseksualitet i landet. Hvorfor tror jeg hun vil tabe næste valg?

@femianthony: In Malawi, Homosexuality is Punishable by 14 Years in Prison

@femianthony: I Malawi er homoseksualitet strafbart med 14 års fængsel.

@moronwatch: @gnixon88 @Original_Cindy I'm not – just returned from Malawi where a book on the evil of homosexuality was on sale at the airport

@moronwatch: @gnixon88 @Original_Cindy Jeg er ikke – er lige kommet hjem fra Malawi hvor en bog omkring homoseksualitetens ondskab var på udsalg i lufthavnen.

Afrikas BBC News producer,  @forbeesta, siger dog at præsidentens kontor i Malawi har benægtet beretningerne:

@forbeesta: Malawi Pres Banda's office have confirmed to me that they object to reports that she will repeal homosexuality laws. BBC will update #Africa

@forbeesta: Malawis Præsident Bandas kontor har bekræftet at de modsætter sig beretningerne om at hun vil ophæve lovene om homoseksualitet. BBC vil opdatere #Africa

Uganda fremstillede i år påny et kontroversielt, anti-homoseksuelt lovforslag, præsenteret i 2009, der foreslog dødsstraf for homoseksuelle handlinger. Den tidligere libanesiske førstedame, Jewel Howard Taylor, har fremstillet et lovforslag der vil gøre homoseksualitet strafbart med døden.

Malawi vil blive det første land i Afrika der fjerner forbud mod homoseksualitet siden 1994. Det er forbudt i 38 afrikanske lande og det er strafbart med døden i Mauretanien, Sudan og nord Nigeria.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.