Jordan: Kampagne startet mod lov om “voldtægtsægteskab”

(Links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet)

I marts i år begik den 16-årige marokkaner, Amina Filali, selvmord efter at være blevet tvunget til at indgå ægteskab med sin voldtægtsmand, og marokkanerne udtrykte deres vrede over episoden. Nu råber jordanerne op om det 15-årige voldtægtsoffer der er blevet giftet væk til hendes voldtægtsmand, hvis dødsdom blev annulleret som følge heraf.
Dommen blev annulleret takket være Paragraf 308 af den jordanske straffelov, der gør det muligt for en voldtægtsmænd at gå ustraffet, såfremt han gifter sig med sit offer.
En kampagne er nu startet for at få loven afskaffet.

Nej til 308-kampagnen.

Bloggeren Naseem Tarawnah opsummerede sagen der har oprørt folk:

A 19 year old Jordanian kidnaps a 14 year old girl (with the assistance of his family) – takes her to a location where a tent was set up for him to rape her repeatedly for three straight days before the police roll in. The court sentences him to death by hanging but he manages to produce a very recent marriage certificate signed by a judge. The court then stays the execution but claims that it will be reinstated should the boy divorce her without a “justifiable cause”. A professor of sociology from the University of Jordan was widely quoted by the original article produced by Arab Al Yawm – that “women are different in nature from men” and that the girl should now make her best of the situation and play the role of a good wife, mostly by putting this whole silly rape thing behind her.

En 19-årig jordaner bortfører en 14-årig pige (med hjælp fra hans familie) – tager hende med til et område hvor et telt er blevet sat op, for at han kan voldtage hende gentagne gange i tre sammenhængende dage før politiet ankommer. Retten dømmer ham til død ved hængning, men det lykkedes ham at fremskaffe en nyligt udstedt vielsesattest, underskrevet af en dommer. Retten udsætter herefter henrettelsen, men fastholder at den vil blive udført såfremt drengen lader sig skille fra hende uden “berettiget grund”. En professor i sociologi fra Jordans Universitet er blevet citeret vidt og bredt i den originale artikel af Araberen Al Yawm – at “kvinder, af natur adskiller sig fra mænd” og at pigen nu burde få det bedste ud af sin situation og agere rollen som en god hustru, hovedsagligt ved at lægge hele denne latterlige voldtægtsting bag hende.

Twitter-brugere i Jordan har fordømt Paragraf 308 og udtrykt deres harme over måden hvorpå kriminelle får lov til at undgå straf, mens deres ofre bliver straffet effektivt.
Aktivister og bekymrede jordanere har tweetet om Paragraf 308 under hashtagget #جريمة308 (#Crime308) [ar] for at rejse opmærksomhed og samle støtte til en ansøgning hvis mål er at indsamle 20,000 underskrifter imod Paragraf 308 [ar]:

نعلن رفضنا القاطع لما يطال النساء المغتـَـصبات من جرائم مركـّبة تحت مسمى العقوبات المخففة التي يوفرها القانون للمغتصب، ونسجل مواقفنا الرافضة لتخفيف العقوبة عن المجرمين، وتضييع حق الضحية والمجتمع تحت حماية القانون
Vi erklærer vores entydige afvisning af de flertallige forbrydelser mod
kvindelige voldtægtsofre på grund af retslige bestemmelser af strafnedsættelse for voldtægtsmænd. Vi tager afstand fra både strafnedsættelse for kriminelle og fra afvisningen af ofrets og samfundets rettigheder, under lovens banner.

Ansøgnigen kræver også strengere straffe for seksuelle overfald og annullering af selve kategorien. I Jordan betegnes seksuelle overfald som en hvilken som helst tvungen seksuel handling, bortset fra vaginal indtrængen, hvilket er den eneste handling der legalt set betragtes som voldtægt. Som følge heraf bliver voldtægten af en mand eller tvungen anal indtrængen af en kvinde heller ikke legalt betragtet som voldtægt.

Tweets med Hashtagget #Crime308 har for det meste fokuseret på den personlige og sociale omkostning, grundet Paragraf 308 og fremhævet dens fejl.

Zain tweetede:

@ZainMN: القوانين يجب أن تكون علاجاً لآفات المجتمع وليس تجسيداً لمفاهيم و ممارسات الظلم فيه.
@ZainMN: Love burde kurere samfundets sygdomme, ikke legemliggøre koncepter om og praksis af undertrykkelse.

Abd Ashhab skrev:

@abdashhab: جريمة 308 فن تحطيم شرف و مستقبلها البنت و كرامة عائلة و الدعس على مجتمع و بالآخر تبرئة الجاني
@abdashhab: Crime308 er kunsten med hvilken man ødelægger en kvindes ære og hendes fremtid, samtidig med hendes families værdighed. Den nedtramper samfundet og den kriminelle bliver i sidste ende frifundet.

Hadeel Abdel Aziz, Administrerende Direktør for Jordans Center for Retshjælp bekræftede:

@hadilaziz:‬ لن نسمح بمعاقبة الضحية ولن نسمح بافلات المغتصب من العقوبة سنعمل على تعديل قانون العقوبات
@hadilaziz: Vi vil ikke længere tillade at ofre bliver straffet og voldtægtsmænd går fri. Vi vil ændre straffeloven.

Raffoul H. Abubaida skrev:

@Raffoul: #جريمة308‬‏ معالجة ذيل المشكلة بعد الاغتصاب دون التفكير بان الاصل منع الاغتصاب ابتداءا وذلك بوضع العقوبة الرادعة
@Raffoul: [Den nuværende lov] henvender sig til problemerne efter en voldtægt uden hensyntagen til at vi burde forhindre voldtægten i overhovedet at finde sted, ved at håndhæve straffe der er afskrækkende.

Hadeel Maaitah tweetede:

@girl_brainy: Imagine tweeting once a day using ‫#جريمة308‬ saves one victim! Cumulative effort will save victims & save girls from becoming ones

@girl_brainy: Forestil dig det at tweete via #جريمة308 redder et offer. En kumulativ indsats vil redde ofre og redde piger fra at blive ofre.

Kampagnen mod Paragraf 308 blev startet for kun få uger siden, men i denne korte periode har den haft to møder for frivillige, samlet over 2000 underskrifter, og haft en betydelig mediedækning. Foruden Twitter foregår kampagnen også på Facebook.

Brugen af de sociale medier har mulliggjort støtten fra prominente figurer, såsom Formanden for Jordans Nationale Kvindekommision, en tidligere minister og et medlem af parlamentet. Den jordanske befolknings offentlige harme over denne uretfærdighed mangler dog stadig at bære frugt i form af afskafningen af Paragraf 308. Der hersker håb om at dette vil blive opnået inden Jordan oplever deres egen Amina Filali.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.