Mexico: Kampagnevideo kaldet #NiñosIncómodos (UtryggeBørn) spredes viralt og vækker røre

(Links i dette indlæg er på spansk, medmindre andet er angivet)

I forbindelse med opløbet til det forestående præsidentvalg i Mexico [en] udsendte bevægelsen “Nuestro México del Futuro” (Vores Mexicos Fremtid) den 9. april 2012 en video kaldet “Utrygge børn stiller krav til kandidaterne”. På kun 4,02 minutter viser denne video scener, som trist nok er hyppigt forekommende i Mexico (tyveri, kidnapning, fattigdom, vold, korruption i den offentlige sektor, trafikkaos og forurening), og disse opføres af børn, som til slut fremsiger en overbevisende meddelelse til præsidentkandidaterne:

Si éste es el futuro que me espera, no lo quiero. Basta de trabajar para sus partidos y no para nosotros. Basta de arreglar el país “por encimita”. Doña Josefina, don Andrés Manuel, don Enrique, don Gabriel, se acabó el tiempo, México ya tocó fondo. ¿Sólo van a ir por la silla o van a cambiar el futuro de nuestro país?

Hvis dette er min fremtid, så vil jeg ikke have den. Nu er det nok med at arbejde for jeres partier og ikke for os. Nu er det nok med kun at bringe landet i orden “på overfladen”. Fru Josefina, hr. Andrés Manuel, hr. Enrique og hr. Gabriel, tiden er gået; Mexico har allerede nået bunden. Går I kun efter præsidentposten, eller har I tænkt jer at gøre noget ved vores lands fremtid?

Videoen blev spredt viralt og er blevet delt blandt tusinder af personer via Facebook og Twitter. Som det ofte hænder med de virale videoer, lod reaktionerne ikke vente på sig.

Katya Albiter, som skriver for Vivir México, roser i første omgang produktionen af denne video, men er herefter skeptisk og sætter spørgsmålstegn ved hvem der står bag projektet:

Desgraciadamente, me cuesta trabajo dejarme llevar tan fácil porque, tras la emoción, lo primero que pienso es: este video no es cosa de niños. La producción es demasiado buena y bien cuidada. Y entonces me pregunto ¿quién está detrás de esto? La respuesta más inmediata es Nuestro México del Futuro. Ellos se definen como “un movimiento social sin precedente a escala nacional que ha convocado a todos los mexicanos a expresar su visión sobre el México en el que les gustaría vivir” -yo me niego a calificarlo de “movimiento social”, es lo malo de estudiar sociología, nada nos complace-.

Desværre lader jeg mig altså ikke påvirke så let. For efter den umiddelbare sindsbevægelse, er det første jeg tænker: denne video er jo ikke lavet af børn. Produktionen er for god og for gennemtænkt. Og så er det jeg spørger mig selv: Hvem står bag dette? Det umiddelbare svar er Nuestro México del Futuro (Vores Mexicos Fremtid). De definerer sig selv som “en social bevægelse uden fortilfælde på nationalt plan, som har sammenkaldt alle mexicanere til at udtrykke deres vision for dét Mexico de gerne vil bo i”. Jeg nægter at kalde dette for en “social bevægelse” — det er det dårlige ved at studere sociologi: intet stiller os tilfredse.

Vitocha, skribenten bag bloggen Estupideces sin sentido (Meningsløse Tåbeligheder), udtrykker her sin uenighed idet han påstår at kritikken af det aktuelle system og vreden opstået på grund af dette system blot er en “trend”:

Contrario a la muy probablemente opinión mayoritaria, que aplaude ese ejercicio de libertad de expresión de traumatizantes efectos mediáticos, a mi no me causa furor justiciero. Y no sólo por mi tendencia natural a ejercer de advocatus diavoli, ni por la indignación tipo señora gorda histérica que ha producido en la clase política y en la intelectualidad inorgánica, el empleo de niños actores para intervenir en el proceso electoral federal en curso, violando las disposiciones legales, sino por la esencia del mensaje que forma parte de una tendencia en boga entre la sociedad civil.

A principios de los años noventa comenzó a gestarse en la escena política mexicana una moda que en ese momento tenía una razón de ser y resultaba efectiva en sus propósitos. Era la moda de constituir grupos críticos, formados por empresarios, intelectuales, ex guerrilleros, curas liberacionistas y activistas ambientales y de derechos humanos.

I modsætning til den formodentlige flertalsindstilling, som roser denne praksis for ytringsfrihed ved brug af traumatiserende kommunikationseffekter, så vækker den altså ikke nogen retfærdighedslidenskab hos mig. Og dette er ikke blot grundet mine umiddelbare tendenser til at være djævelens advokat, eller grundet den hysteriske vrede a la sur-gammel-heks, som er blevet fremkaldt i politiske og uorganiske intellektuelle kredse, og heller ikke grundet anvendelsen af børneskuespillere til medvirken i den aktuelle føderale valgproces, og derved et brud med visse lovbestemmelser, men derimod på grund af essensen af det budskab der sendes, som blot er en del af en modetrend i det civile samfund.

I begyndelsen af 90'erne kom der på den mexicanske politiske scene en trend under opsejling, som på det tidspunkt havde eksistensberettigelse og forekom effektiv i forhold til sine hensigter. Det var en trend for dannelse af kritikgrupper, som udgjorde arbejdsgivere, intellektuelle, ex-guerillasoldater, frigørelsespræster og miljø- og menneskerettighedsaktivister.

Samme forfatter begrundede sine idéer således:

Ser ciudadano no se agota en andar denunciando con el índice flamígero, ni en el áurea impoluta que se forma al pertenecer a una organización de la sociedad civil que no quiere contaminarse incursionando en actividades políticas. Tampoco significa promover una percepción maniquea y bastante rudimentaria de “ciudadanos buenos vs. políticos malos”, ni en frases soeces del tipo “estamos hasta la madre”.

Ser ciudadano, y esto lo dicen algunos personajes con más o menos “cierta” credibilidad ganada al paso de los años e incluso de los siglos, como Hobbes, Rousseau, Montesquieu y más recientemente Hannah Arendt, es ser parte activa de lo público que es la fuente primigenia de su condición de cive, es decir el que vive en la civitas, que a su vez tiene su origen en la polis, formada por los pólites o politkós (ciudadanos).

At være borger handler ikke om at rende rundt med løftet pegefinger, eller at bære på en pudset glorie, som er opnået ved at man er tilknyttet en samfundsorganisation som ikke vil lade sig snavse til med politiske aktiviteter. Og at være borger betyder heller ikke at man bør fremme en manikæisk og primitiv forestilling om “gode borgere vs. onde politikere” og heller ikke uanstændige sætninger som “estamos hasta la madre” [mexicansk slang for “Vi har fandme fået nok”, red.].

At være borger betyder — ifølge personligheder, som gennem årenes løb har vundet en “vis” troværdighed, såsom Hobbes, Rousseau, Montesquieu og for nyligt Hannah Arendt — at man tager aktiv del i det offentlige, som er den oprindelige kilde til vores tilstand som cive [borgere], dvs dem som bor i civitas [samfund] og som samtidigt har sin oprindelse i polis [byer] som udgøres af pólites eller politkós (borgere).

Udbredelsen af denne video lader til at have opfyldt sit formål at “genere”  i hvert fald nogle af aktørerne på den politsike scene. Marco Antonio Gómez Lovera rapporterede blandt andet:

El día de hoy en el pleno algunos diputados dieron su opinión al respecto del video que muestra a unos niños representando la situación actual del país y que increpa a los candidatos a la presidencia sobre la finalidad de sus actos.

El diputado priista Miguel Ángel García Granados pidió a la Secretaría de Gobernación retirar el spot del aire y no escudarse tras el pretexto de permitir la libertad de expresión.

I dag udladge nogle parlamentsmedlemmer ved plenarforsmalingen deres holdning hvad angår den video, som viser nogle børn der repræsenterer landets aktuelle situation og som irettesætter præsidentkandidaterne for hensigterne bag deres handlinger.

Parlamentsmedlemmet Miguel Ángel García Granados, fra partiet PRI, bad regeringssekretariatet om at fjerne indslaget og ikke undskylde sig med påskud om ret til ytringsfrihed.

Hvad angår de medførte gener for lovgiverne, især García Granados, stiller journalisten Carlos Marín spørgsmålstegn ved, at det ikke kritiseres, når politikerne bruger børn i deres kampagner:

Impúdicos y desvergonzados, cuando se trata de políticos en campaña besuqueando a niñas y niños, no ven “uso”: simplemente se hacen pendejos.

[Politikerne er] umoralske og frække, når de i kampagner krammer små piger og drenge og ikke ser det som “udnyttelse”: de er simpelthen nogle fjolser.

På Twitter gjorde Gabriel Guerra (@ gabrielguerrac) grin med den måde hvorpå videoen både gjorde lovgivere og den brede offentlighed ubekvemme:

Hay quienes se molestan más por un video que por la realidad que refleja… Eso SÍ es el mundo al revés…

Der er dem som lader sig påvirke mere af en video end af den realitet, som videoen afspejler… Det kalder jeg en omvendt verden…

Alessia Corcuera (@top_roping_ale) udtrykte sin begejstring for udbredelsen af denne video:

Ya vieron el video de los #NiñosIncómodos? uff, está buenísimo, a mi me gustó y coincido, “si ese es el futuro que me espera, no lo quiero”

Har I set videoen los #NiñosIncómodos (UtryggeBørn)? Wow, den er virkelig god, den kunne jeg godt lide. Og jeg er helt enig, “hvis dette er den fremtid der venter mig, så vil jeg ikke have den”

På den anden side påpeger administratoren for kontoen @Dios_Padre:

Es más que obvio que detrás de los “niños incomodos” están unos adultos muy “acomodados”.

Det står klart, at bag ved videoen “Utrygge Børn” har vi et hold af meget “bekvemme” voksne

Andre brugere , som @JCsudias, satte ligeledes spørgsmålstegn ved videoen ved at henvise til at formålet med denne video er “et andet” [end det angivet], trods de ikke slår fast hvad det så er:

#niñosincómodos la mayoría de los mexicanos ya no somos tan tontos para caer en chantajes de ese tipo el trasfondo de su petición es otra

#niñosincómodos de fleste mexicanere er ikke længere så dumme, at de falder for denne type afpresning. Formålet bag er et andet.

Virale videoer fører altid mangeartede reaktioner med sig. Og der vil sikkert komme mange flere videoer af denne slags, som medfører røre og postyr i blogosfæren og på de sociale netværk, i løbet af valgprocessen i Mexico. Vi følger med fra sidelinjen.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.