Indgreb mod de sociale medier i Kina: 6 arresterede og 16 websites lukket

(Alle links i dette indlæg er på engelsk)

Nyheder spredte sig som ringe i vandet på det kinesiske internet, da landet vågnede lørdag den 31. marts 2012. Det officielle nyhedsbureau Xinhua rapporterede, at ifølge Kinas nationale internet-informationskontor (National Internet Information Office, SIIO) og politiet i Bejing, var seks mennesker blevet arresteret og 16 websites blevet lukket med den begrundelse ”at de havde fabrikeret eller formidlet rygter online”.

Den samme rapport fastslog, at de populære Twitter-lignende mikroblogging-sites, Sina Weibo og Tencent Weibo, hvor de såkaldte rygter fremgik, derfor var blevet ”kritiseret og straffet”. Det er ikke muligt at vide, hvad straffen omfatter, men de kinesiske internetbrugere blev hurtigt klar over, at de to mikroblogging-sites havde bandlyst deres brugere at opslå kommentarer fra lørdag den 31. marts til tirsdag den 3. april.

Mange udenlandske medier, såsom BBC, The Wall Street Journal, Al Jazeera og Forbes, opfangede historien.

Ingen kan høre dig skrige her. Klistr folks munde til med tape. Fra Ministeriet for Tofu

Ingen kan høre dig skrige her. Klistr folks munde til med tape. Fra Ministeriet for Tofu

Den helt nye blog, Rectified.name opslog følgende:

Early last week there was a flood of sensational rumors on Chinese microblogs alleging political unrest and splits among the Party’s top leadership. Last night news broke that the relevant authorities slapped China’s two most influential microblog platforms, Sina Weibo and Tencent Weibo, for not acting strongly enough to suppress the rumors.

I starten af sidste uge strømmede sensationelle rygter ud på kinesiske mikroblogs, der hævdede politisk uro og spittelse i partiets topledelse. I går aftes kom det ud, at de relevante myndigheder kritiserede de to mest indflydelsesrige mikroblog-platforme Sina Weibo og Tencent Weibo for ikke at handle stærkt nok for at sætte en stopper for rygterne.

Xinhua citerede en talsmand fra SIIO, der hævdede, at disse rygter (en almindelig eufemisme for at kritisere regeringen) var om ”militære køretøjer på vej ind i Bejing, og at der foregik noget i Bejing”. De refererede til samtaler om et formodet kupforsøg og en magtkamp i det kinesiske kommunistparti (CCP), der foregik på internettet efter at Bo Xilai var blevet fjernet fra hans post som topembedsmand.

Udtalelser om Bo Xilai og det formodede kup blev censureret tidligere på måneden i de kinesiske sociale medier.

Jing Gao fra Ministeriet for Tofu skrev:

On the morning of March 31, Sina Weibo users who tried to leave comments received an error message from the system:

“To all Weibo users, recently, comments left by microbloggers have started to contain much illegal and detrimental information, including rumors. In an effort to clean them up in one stroke, comments function of Sina Weibo will be temporarily disabled from 8 a.m. March 31 to 8 a.m. April 3. After the clean-up, we will reopen comments section. Necessary clean-up of information is conducive to providing everyone a better communicating atmosphere. We expect your understanding and consideration. Thank you for your support.”

Lørdag morgen den 31. marts modtog brugere på Sina Weibo, der forsøgte at kommentere indhold, en fejlmeddelelse fra systemet:

“Til alle Weibo-brugere: For nylig er kommentarer fra mikrobloggere begyndt at indeholde meget ulovlig og negativ information, herunder rygter. I et forsøg på at komme dette til livs på én gang, vil Sina Weibos kommentar-funktion midlertidig være sat ud af funktion fra den 31. marts 8.00 til 3. april 8.00. Efter oprydningen vil kommentar-funktionen genåbne. Den nødvendige informationsoprydning er medvirkende til tilvejebringelse af en bedre kommunikativ atmosfære for alle. Vi forventer forståelse og hensyn. Tak for jeres støtte.”

A Sina Weibo's user: "Sina’s mascot should look like this these days". Image from Ministry of Tofu

En Sina Weibo-bruger: "Sina's maskot burde se sådan ud i disse dage." Billede fra Ministeriet for Tofu

Xinhua citerer en anden udtalelse fra SIIO’s talsmand, der påpeger, at et ukendt antal mennesker, der er anklaget for at sprede rygter, er blevet “irettesat og belært”, men har udvist “intention om at angre”. Ifølge Xinhua meddeler Bejings politi, at rygter “meget kritisk forstyrrer den offentlige ro og orden, underminerer den sociale stabilitet og fortjener straf”.

C.Custer fra Techinasia har udtalt, at:

The rumors are referred to as exerting an “evil influence” on society, and those who spread them are called “lawbreakers” who acted “maliciously” and “without reason.” Xinhua is China’s official state wire service, and these words were probably carefully chosen.

The report ends with this sentence: “The two companies [Sina and Tencent] expressed that they would thoroughly implement the relevant regulations, take steps to reform themselves, and increase their supervision [of content].” That is very significant, especially if you’re a weibo user.

Rygterne bruges til at skabe “dårlig indflydelse” på samfundet, og de, der spreder rygterne, bryder loven med ond hensigt og uden grund. Xinhua er Kinas officielle nyhedsbureau for regeringen.

Rapporten afsluttes med følgende sætning: “De to virksomheder (Sina og Tencent) har udtrykt, at de meget grundigt vil implementere relevante reguleringer, tage skridt i retning af at reformere sig selv og i højere grad kontrollere indholdet på deres sider.” Dette er meget betydningsfuldt, især hvis man er Weibo-bruger.

Kina har uden tvivl det mest sofistikerede censursystem på internettet i verden, kendt som “Great Firewall of China” (Kinas store Firewall). Alligevel anses de sociale medier, særligt mikroblogs, af mange som det 21. århundredes værktøj til at udfordre regeringens kontrol af informationer.

Kommunistpartiet er ganske opmærksom på de sociale mediers magt. Sidste år øgede de kinesiske myndigheder bestræbelserne på at kontrollere online information, efter at episoder i Det Arabiske Forår bragte Twitter og Facebook ind i rampelyset som et værktøj til at vælte regeringer. I december 2011 tog de kinesiske autoriteter nye metoder i brug og tvang mikrobloggere til at tilmelde sig med deres rigtige navne. Der er dog en udbredt mening om, at de kinesiske internetvirksomheder er populære og magtfulde nok til at udfordre regeringen. Spørgsmålet er blot, om der er nogen i Kina, der kan narre CCP?

C.Custer fra Techinasia udtalte i slutningen af hans opslag:

If they think Weibo poses a real threat to social stability, they will not hesitate to pull the plug.

But it will never come to that, because Sina and Tencent aren’t stupid. They may have been playing fast-and-loose with the real name regulation rules so far, but they both understand that complying with regulators is the only way a company can do business in China. (Don’t believe me? Ask Google.) So, if you’re on weibo, expect to see significant changes in the months ahead (and maybe don’t retweet those coup rumors unless you’re interested in getting to know your local State Security agents a bit better). Real-name registration hasn’t significantly impacted the discourse on Chinese microblogs yet, but I have the distinct feeling that the music is about to stop.

Hvis de tror, at Weibo udgør en virkelig trussel mod den sociale stabilitet, vil de ikke tøve med at hive stikket.

Men det vil aldrig komme så langt, fordi Sina og Tencent ikke er dumme. De har ganske vist ikke været seriøse omkring spørgsmålet om reguleringen af deres brugeres virkelige navne, men begge virksomheder er klar over, at den eneste måde at drive virksomhed på i Kina er at rette sig efter bestemmelserne. (Tror I mig ikke? Spørg Google!). Derfor, hvis du er på Weibo, må du forvente store ændringer i de kommende måneder (og det er en god idé ikke at gen-tweete kup-rygterne, med mindre man er interesseret i at lære de lokale statssikkerhedsagenter bedre at kende). Registreringen af brugernes virkelige navne har endnu ikke haft indvirkning på diskursen på de kinesiske mikroblogs, men jeg er ret sikker på, at musikken snart stopper.

Internetkontrol er et stort spørgsmål I Kina. De sociale mediers magt til at udtrykke social og politisk uro udgør en direkte trussel for CCP’s Orwelliske harmoni og stabilitet. Til trods for økonomiske udfordringer og midt under overgangen til en ny ledelse, synes det at virke til, at CCP finder det bedst at kontrollere alt på internettet for ikke at miste partiets magt.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.