Det globale online fællesskab protesterede over amerikanske anti-pirat lovforslag

(Alle links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet).

Den 18. januar var en vigtig dag for internettet. Store firmaers websites, fra Google til Twitpic, gik sammen med civile samfundsgrupper for en fælles sag: at protestere mod to amerikanske lovforslag, der kan få stor betydning for den globale frihed til at udtrykke sig online.

Som Global Voices’ øverste direktør Ivan Sigal har skrevet [da], “Desværre er der stærke private og offentlige kræfter, der ville foretrække at internettets åbenhed og tilgængelighed blev begrænset.” Stop Online Piracy Act (SOPA) og Protect-IP Act (PIPA) ville begge tvinge websites til pro-aktivt at censurere information, der potentielt er under ophavsret, og som Sigal skrev, kan det “resultere i voldsom skade på arbejde udført af digitale aktivister, der lever i undertrykkende regimer, samt begrænsninger af den basale ytringsfrihed hele verden.”

Fordi disse lovforslag potentielt kan ramme internetbrugere over hele verden, har medlemmer af det globale fællesskab sluttet til til amerikanerne for at protestere. Fra den tyske gruppe for digitale rettigheder Netzpolitik [de] til Open Media Canada over individuelle bloggere og brugere af sociale medier er holdningen den samme: Stop disse lovforslag.

Mørklægning

Det franske netsted https://linuxfr.org gik i sort i modstand mod #SOPA

Mange websites har valgt at udtrykke deres modstand ved at mørklægge deres websites – enten helt eller med en mellemliggende side. Danica Radovanovic (@DanicaR), der skriver for det australske blog-netværk DejanSEO, diskuterer Wikipedias beslutning om også at gå i sort, en beslutning der påvirker websitets diverse globale fællesskab:

Over the course of the past 72 hours, over 1800 Wikipedians have joined together to discuss proposed actions that the community might wish to take against SOPA and PIPA. This is by far the largest level of participation in a community discussion ever seen on Wikipedia, which illustrates the level of concern that Wikipedians feel about this proposed legislation. The overwhelming majority of participants support community action to encourage greater public action in response to these two bills. Of the proposals considered by Wikipedians, those that would result in a “blackout” of the English Wikipedia, in concert with similar blackouts on other websites opposed to SOPA and PIPA, received the strongest support.

I løbet af de sidste 72 timer har over 1800 wikipedianere gået sammen om at diskutere foreslåede handlinger, som fællesskabet måtte have lyst til at tage mod SOPA og PIPA. Det er klart det højeste niveau af deltagelse i en fælles diskussion, hvilket illustrerer den store bekymring, som wikipedianere har over lovforslagene. Hovedparten af deltagerne støtter, at fællesskabet handler for at fremme en højere grad af offentlig handling som svar på de to lovforslag. Blandt de forslag, som wikipedianerne overvejer, gik den største støtte til dem, der vil mørklægge det engelske Wikipedia sammen med lignende mørklægningstiltag på websites, der også er modstandere af SOPA og PIPA.

Den franske organisation La Quadrature du Net [fr] har tilsluttet sig dets amerikanske kollegaer og mørklagt dets website ved at vise dette billede:

Pirate Party of Catalunya går i sort for at vise solidaritet

Piratpartier er blandt de stærkeste modstandere af anti-pirat lovforslagene. I spanien [es], Katalonien, Schweitz [ch], Argentina [es], Canada, og Sverige (blandt utvivlsomt mange andre), har lokale piratpartier også tilsluttet sig at mørklægge deres websites.

Andre, der gik i sort den 18. januar, var Tysklands Chaos Computer Club [de] og Die Grüne [de], og den internationale organisation Reporters Without Borders. Sidstnævnte forklarede sin beslutning, ved at skrive:

We have decided to close our English-language website for 24 hours to symbolize the oppressive gag that would spread over the Internet as we know it if SOPA and PIPA are adopted. These bills would affect an incalculable number of Internet users who are innocent of any kind of intellectual property violation by forcing websites to block access to other sites suspected of vaguely-defined copyright breaches.

Vi har besluttet at lukke vores engelsksprogede website i 24 timer for at symbolisere den undertrykkende mundkurv, der ville blive spredt over internettet, som vi kender det, hvis SOPA og PIPA bliver vedtaget. Disse lovforslag vil ramme et ukendt antal internetbrugere, som ikke er skyldige i nogen form for overtrædelse af intellektuel ejendomsret ved at tvinge websites til at blokere adgangen til andre websites, der er under mistanke for svagt definerede overtrædelser af ophavsrettigheder.

Der er flere billeder af websites, der er gået i sort i protest hos Netzpolitiks SOPA “mørklægning” galleri [de].

At formidle vigtigheden af aktivisme

I nogle lande har bloggere uddannet deres [online] fællesskaber i betydningen af modstand mod SOPA og PIPA. Den libanesiske blogger Mireille Raad har skrevet en forklaring på, hvorfor libanesiske borgere bør bekymre sig om disse lovforslag. Hun skriver :

Being a lebanese, doesn’t stop you from being an internet user – the SOPA will affect the internet in a bad way and it involves websites outside the US, and that’s yours…

…You should care and be pissed of, because, like it or not, the internet doesn’t exist in the clouds, it is made of companies that exist in countries and have to answer to local laws despite the fact that internet is “global”. This fact is making people worldwide care about the SOPA legislation – and even though you may feel powerless, you still should care and take online action – because all citizens in cyberspace are created equal and so their actions resonate equally

At være libaneser forhindrer dig ikke at være internetbruger – SOPA vil påvirke internettet på en dårlig måde, og det rammer også websites udenfor USA, og de er jeres [websites]…

…I bør bekymre jer og være vrede fordi, hvad enten du kan lide det eller ej, eksisterer internettet ikke i skyerne. Det er skabt af firmaer, der eksisterer i lande, og som er nødt til at rette sig efter lokale love, på trods af det faktum, at internettet er “globalt”. Dette faktum gør, at folk over hele verden bekymrer sig om SOPA lovgivningen – og selvom I føler Jer magtesløse, bør I stadig bekymre Jer og handle online – fordi alle borgere i cyberspace er skabt lige og deres handlinger ligeså

En tidligere artikel [zh] af den taiwanesiske informationsfrihedsaktivst CK Hung kalder anti-pirat lovforslagene for “The Great Firewall of Chinamerica.” [“Kinamerikas store brandmur”]. På en grafik [zh], viser bloggeren sin pointe:

Redaktør: En engelsk udgave af grafikken er også tilgængelig:

Han skriver også::

掌權者很樂意用 「保護智財」 或 「阻絕色情」、 「和諧社會」 當做永遠不可能吃到口的誘餌來說服公民支持其強化管制網路的法律和政策 (例如選擇便利管制的工具), 然後藉由這些法律和政策來強化它對公民的資訊監控。 掌權者很樂意公民只看見海市蜃樓, 卻忽略通往海市蜃樓的道路上, 威脅著社會自由民主的 collateral damages。 不論最終的掌權者到底是微軟、 蘋果、 共產黨、 民主黨、 還是共和黨, 受害的永遠都是絕大多數的公民。

Dem der sidder på magten er glade for “beskyttelse af intellektuel ejendomsret” eller “fornægtelse af sex”, “harmonisk samfund” som maddingen der aldrig fodrer munden og dermed overbeviser borgerne om, at de skal støtte deres politik og de restlige tiltag, der vil styrke kontrollen med internettet (dvs. valget af værktøjer, der kan facilitere kontrollen). Og gennem disse love og politiker kan de således styrke deres overvågning af borgernes information. Magthaverne er glade for, at borgerne kun ser et fatamorgana, men ignorerer at vejen til fatamorganaet leder til de sideeffekter, der truer det frie og demokratiske samfund. Uanset om den endelige leder er -Microsoft, Apple, Kommunistpartiet, Demokraterne eller Republikanerne- vil det store flertal af ofrene altid være borgerne.

而臺灣, 正是這兩大監控勢力交會處的絕佳實驗場所。

Og Taiwan er prøvestenen i skæringspunktet for disse to store overvågningskræfter.

Global Voices’ egen bidragyder fra Venezuela Marianne Diaz forklarer, hvorfor hun ikke bryder sig om lovforslagene [es]:

De cualquier modo, Estados Unidos no es el mundo, y las leyes de propiedad intelectual tienen limitaciones territoriales y varían de país a país. Por ejemplo, en Venezuela, la obra entra en dominio público sesenta años después de la muerte del autor. Sin embargo, mediante la aplicación de SOPA y PIPA, Estados Unidos pretende que a mí, a ti y a cualquier siberiano se le pueda forzar a cumplir unas limitaciones que no le son aplicables de acuerdo a la ley.

…Under alle omstændigheder er USA er ikke identisk med verden, og intellektuel ejendomslove er underlagt geografiske begrænsninger og kan variere fra land til land. I Venezuela for eksempel, udløber ophavsretten for et værk 60 år efter forfatterens død. Hvis man gennemfører SOPA og PIPA, vil USA imidlertid tvinge mig, dig og enhver sibirer til at underlægge os begrænsninger, der ikke svarer til [lokal] lovgivning.

På Twitter er der lignende samtaler. Fra Storbritannien, skriver @GokhanKaratay:

I really do hope #SOPA and #PIPA bills aren't passed through the senate. Legislation against piracy is needed, but that really isn't the way

Jeg håber virkelig at #SOPA og #PIPA lovforslagene ikke bliver vedtaget af senatet. Lovgivning mod pirateri er nødvendig, men det er virkelig ikke måden [at gøre det på]

Idet han fremhæver, at den argentinske videoplatform Cuevana deltager, understeger @Gaby_xoa:

#Cuevana uniéndose al apagón #ANTISOPA que cuarta la libre expresión!!! twitpic.com/88nzkg

#Cuevana deltager i #ANTISOPA “mørklægning” [mod det lovforslag der] indskrænker ytringsfriheden!

Hvad du kan gøre for at stoppe SOPA og PIPA

Selv om det internationale samfund i begrænset grad kan påvirke et amerikansk lovforslag, så er solidariteten udtrykt i modstand mod begge lovforslag yderst nyttig for amerikanske aktivister. Udover de ovennævnte eksempler, har bloggere fundet mange kreative måder at ytre sig på, bl.a. at tilføje et anti-SOPA eller anti-PIPA Twibbon eller ved at lader deres WordPress blog “gå i sort”.  Fight for the Future opfordrer det internationale samfund til at underskrive en underskriftsindsamling, der skal sendes til det amerikanske udenrigsministerium. Alene det at skrive om konsekvenserne af de to lovforslag kan hjælpe.

Amerikanske borgere har til gengæld mange valgmuligheder. Her er et par muligheder for, hvordan man kan involvere sig:

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.