Peru: Opfølgning på konflikten om mineprojektet Conga

(Alle links er på spansk, med mindre andet er angivet)

Både julen og nytåret samt forskellige politiske nyheder har tæret på mediedækningen af sagen om mineprojektet Conga i den peruanske Cajamarca-region. Dette betyder imidlertid ikke at konflikten ikke fortsat udvikler sig.

Kontroverserne udspringer af den skade projektet står til at forårsage på en række laguner i den højere beliggende del af Cajamarca, da selvsamme laguner benyttes som vandforsyning af områdets landbefolkning. I løbet af oktober måned blev to (1 og 2) strejker afholdt i protest mod mineprojektet. Den sidste af disse strakte sig ind i december og udartede sig til en regional generalstrejke der blev opretholdt gennem flere dage, og som tvang parterne til forhandlingsbordet med en løsning for sigte. Ikke desto mindre fik forhandlingerne ikke det forventede resultat, og regionen blev erklæret i undtagelsestilstand, hvilket førte til generalstrejkens abrupte ophør. Oven i dette udøvede regeringen andre former for pres mod Cajamarcas Regionale Styre – som har ledet protesterne – foruden andre lederskikkelser. Sidstnævnte måtte tilbringe 10 timer i fængsel mens “deres identitet blev bekræftet”.

I følgende video har Tony Alvarado samlet nogle holdninger til konflikten blandt indbyggerne i Cajamarca:

Et uventet lavpunkt i dette sammenstød udgjorde landets Premierminister Salomón Lerners opsigelse samt den efterfølgende udnævnelse af Óscar Váldez, tidligere Indenrigsminister, i hans sted. Betydningen af denne omrokering har, udover en politisk særbehandling i regeringens rækker, været en konsolidering af regeringens ændrede strategi i forhold til netop denne sociale konflikt.

Alt imens man fra Cajamarcas side ønskede undtagelsestilstanden ophævet, igangsatte regeringen således en informationskampagne om dens investeringer i regionen, samtidig med at den opfordrede til genoptagelsen af forhandlingerne og annoncerede en international besigtigelse til afdækning af de mulige miljømæssige skader som følge af Conga-projektet.

I løbet af nogle dage blev undtagelsestilstanden ophævet og de øvrige undertrykkende manøvrer fraveget. Efterfølgende, da forhandlingerne langt om længe blev genoptaget i Cajamarca, skete dette under kritik af de indkaldte personers repræsentantive legitimitet. Lederen af Fronten til Forsvar for Cajamarcas Interesser (Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca), Wilfredo Saavedra, klandres for at være inhabil i sin funktion som forhandlingspartner, idet man påstår at han er medlem af den kontroversielle guerrilla, MRTA. Som forventet blev forhandlingerne igen annulleret uden at have ført til en overenskomst.

Nogle dage senere indkaldte regeringen parterne til en ny forhandlingsrunde, denne gang i Lima. Her deltog flere autoriteter fra Cajamarca, men imidlertid ikke regionens præsident, Gregorio Santos. Selvom dette møde endte ud i nogle aftaler, blev de involverede i indgåelsen af disse kaldt for “slyngler” blandt visse sektorer i Cajamarca. Senere varslede man nye protester til afholdelse i løbet af de første dage af 2012. Men hvad vigtigere er, stadfæstede Cajamarcas Regionale Styre en vedtægt hvori de erklærede Conga-projektet for uholdbart. Som reaktion på dette meddelte det Peruanske Præsidentielle Ministerråd (PCM – Presidencia del Consejo de Ministros del Perú) at Santos ville blive afskediget.

Den 2. januar – midt i dette anspændte miljø – blev protesterne i Cajamarca genoptaget, og selvom det fra nogle kilder forlyder at disse ikke har nydt den store opbakning, melder man fra andre sider om lukkede markeder og pågående protester. Derudover har man indkaldt til et nyt møde den 13. januar hvor Conga-projektet skal diskuteres, ligesom den tidligere varslede Protestmarch for Vand vil finde sted den 27. januar på landsdækkende plan.

Som ventet har mange givet deres mening til kende på diverse blogs. Det gælder for eksempel Juan Sheput de Mate Pastor, som siger:

El presidente regional Gregorio Santos se ha ratificado en la ordenanza que declara inviable al proyecto Conga. La amenaza de revocatoria en ese sentido lo debe tener sin cuidado, no sólo porque provenga de un sector tan desprestigiado moralmente como el fujimorismo sino porque, según noticia que ha pasado desapercibida en Lima, Gregorio Santos es considerado el hombre del año en Cajamarca.

Den regionale præsident Gregorio Santos viser sit faste standpunkt gennem vedtægten som erklærer Conga-projektet uholdbart. Truslen om tilbagekaldelse fra sit embede burde dermed ikke have den store betydning, ikke kun fordi den kommer fra en sektor så moralsk set vanrygtet som fujimorismen, men fordi Gregorio Santos – ifølge en nyhed som ingen i Lima har bidt mærke i – betragtes som årets mand i Cajamarca.

På bloggen Sin Patrones finder man illustrative udtalelser om de nylige protester:

Otra de las instituciones cuestionadas por la firma del acta a espaldas del pueblo es la Municipalidad Provincial de Cajamarca, representada por su alcalde, los manifestantes también llegaron a la Municipalidad.

En anden af de institutioner, der er blevet betvivlet i forbindelse med underskrivelsen af aftalen bag om ryggen på folket, er Cajamarca Kommune, repræsenteret af borgmesteren. De demonstrerende er også nået til kommunen.

En artikel som har fundet vej frem til flere forskellige blogs er “Begæret efter guld i Cajamarca: Interesse for at udvinde Conga” ( “La codicia por el oro de Cajamarca: Interés por explotar Conga”) af Jorge Tejada Campos, som er lærer ved Universidad Nacional de Cajamarca. Han nævner blandt andet følgende:

El Premier ha adelantado opinión sobre los resultados del peritaje , ha dicho que servirá para subsanar cosas y explicar al pueblo de Cajamarca sobre las bondades del proyecto. Es decir, su visión de peritaje es para hacernos ver lo torpe que somos, que no entendemos lo que significa las “ventajas de la actividad minera”. […]

En los términos de referencia se advierte que los peritos serán personas naturales, no hay peritaje internacional, para mitigar posibles impactos negativos y proponer mejoras. Se borró el peritaje internacional, se exige confidencialidad, es decir todo se hará en secreto, como se hizo con las aguas del río Grande entre Minera Yanacocha y SEDACAJ, la información ya se tiene en el Ministerio de Energía y Minas, entonces el Perito elegido sólo hará trabajo de escritorio, en Lima, en ningún momento será necesario siquiera visitar Cajamarca, menos la zona de operaciones de la minera. Todo, absolutamente todo está arreglado en favor de la ejecución del Proyecto.

Premierministeren har allerede luftet sin mening om resultaterne fra besigtigelsen. Han har sagt at den skal bruges til at retfærdiggøre ting og fortælle folket fra Cajamarca om projektets herligheder. Det vil sige, hans vision om besigtigelsen er at få os til at indse, at vi er så tykhovedede, at vi ikke forstår hvad “fordele ved mineaktiviteten” betyder. […]

I kommissoriet bemærkes det at eksperterne vil være fysiske personer – der er ikke tale om en international besigtigelse til at hjælpe på den mulige negative indvirkning og komme med forslag til forbedringer. Man har fjernet den internationale besigtigelse, man forlanger fortrolighed, hvilket vil sige at alt hvad man laver, kommer til at foregå i hemmelighed, ligesom man gjorde det omkring vandet i Río Grande mellem mineeejeren Yanacocha og SEDACAJ. Informationen findes allerede i Ministeriet for Energi og Minedrift, så den udvalgte “ekspert” skal bare lave skrivebordsarbejde – i Lima – og på intet tidspunkt vil det blive nødvendigt for vedkommende blot at besøge Cajamarca, og endnu mindre området hvor minearbejdet finder sted. Alt, simpelthen alt, er skruet sammen til projektets fordel.

Naturligvis findes der modsatrettede holdninger til protesterne i Cajamarca samt hvordan disse kan indvirke på den politiske styring:

A pesar de su caótica fragmentación, la izquierda en el Perú parece tener una curiosa orquestación que por distintos caminos les permite llegar al mismo peligroso derrotero: bloquear al Estado peruano. […] Debido a que las izquierdas no responden a ninguna dirigencia unificada y son solo conglomerados de agitadores, lunáticos y terroristas frustrados, lo más probables es que cada quién siga en su propio afán y acaben configurando un escenario de caos social y político que el gobierno de Ollanta Humala no va a tolerar. En algún momento que parece inevitable, la situación podría desembocar, efectivamente, en una militarización del país. Yo creo, sin temor a equivocarme, que la izquierda está jugando con fuego. Por desgracia la izquierda es un segmento no solo virulento e irracional sino irresponsable.

På trods af at venstrefløjen i Peru lider under en kaotisk fragmentation lader den til at have en bemærkelsesværdig evne til iscenesættelse, som ad forskellige veje gør den i stand til at styre ud på den samme farlige kurs: At blokere for den peruanske stat. […] I kraft af at venstrefløjen ikke kan mønstre nogen samlet ledelse og kun består af en samling frustrerede urostiftere, tosser og terrorister, er det mest sandsynlige at hver og én i deres iver fortsætter ad hver sin vej, og at de ender med at udgøre en kaotisk social og politisk scene, som Ollanta Humalas regering ikke vil kunne tolerere. På et tidspunkt, som synes uundgåeligt, vil situationen reelt kunne munde ud i en militarisering af landet. Uden frygt for at tage fejl, tror jeg at venstrefløjen leger med ilden. Ulykkeligvis er venstrefløjen som segment betragtet ikke alene giftigt og irrationelt, men også uansvarligt.

I forhold til hvordan sagerne omkring Conga kommer til at fortsætte, er der nu tilbage at vente på resultaterne fra dels føromtalte møde den 13. januar, dels både starten og afslutningen på besigtigelsen om miljøhensyn af mineprojektet (EIA – Estudio del Impacto Ambiental), samt ikke mindst at se hvordan den annoncerede Protestmarch for Vand udvikler sig.

Billedet fra Flickr-brugeren tehzeta er benyttet under følgende licens: Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0 Generisk (CC BY-SA 2.0)

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.