Latinamerika: Sociale netværk synliggør “genbrugsklunsere”

“Eftersom vi anerkender værdien af de sociale netværk, drager vi nytte af dem. Så hvis er du én af dem, som følger os, har du nok bidt mærke i, at vi nu er igang på Twitter”. Med dette budskab fejrer Red LACRE, Latinamerikas og Caribiens Netværk for Genbrugsklunsere [en, es], at de efter tre måneder er oppe på 500 følgere til deres twitterkonto, @redlacre. Det fejres, men samtidig går næste udfordring på snarest at nå de 1000, for på den måde at udvide det kontaktnetværk, som skal medvirke til i højere grad at synliggøre værdien af organisationens arbejde.

Men hvad er i grunden en “genbrugsklunser”? Det er de personer, hvis arbejde og primære indtægtskilde er at opsamle, sortere, genanvende, omdanne, kommercialisere og genbruge affald, direkte ud fra den primære kilde. Ofte benævner man disse personer på forskellig vis; i Chile og Argentina går de for eksempel under betegnelsen cartoneros, i Mexico er de kendt som pepenadores og i Nicargua som buzos [oversættelsesnote: alle udtryk af betydningen “skraldsamlere”], foruden talrige andre varianter, som de forsøger at frigøre sig fra, for i stedet at vinde anerkendelse som genbrugsklunsere eller simpelthen “genbrugere” (på spansk reciclador og på portugisisk catador).

Genbrugsklunsere fra Guatemala. Foto: Exequiel Estay Facebook Red Lacre, benyttet med tilladelse.

Genbrugsklunsere fra Guatemala. Foto: Exequiel Estay Facebook Red Lacre, benyttet med tilladelse.

De har organiseret sig på kontinentalt plan siden starten af 90'erne, og i dag udgør de det formelle netværk, Red LACRE [en, es], som består af 15 lande fra verdensdelen. Fire lande vil endvidere tilslutte sig netværket i nær fremtid. Formålet med initiativet er at opnå “inkluderende” genbrug, dvs. at hvert medlemsland både skal tillade og formelt anerkende [en] genbrugsklunsernes arbejde. Til det har synlighed vist sig at være et nøgleelement, og internettet og de sociale netværk er nogle af de bedste redskaber man har gjort brug af, for at gennemføre og accelerere denne proces hen imod anerkendelse.

Disse netværk kan hjælpe os til bedre at forstå hvem genbrugsklunserne er, samt hvori værdien af deres arbejde ligger. Således dukker udtrykket “Reciclador de base” [es] (“genbrugsklunser”) op på Wikipedia i et opslag dateret 23. oktober 2011 (ifølge Wikipedias historik). Her udreder man visse nøglebegreber og underbygger forståelsen af konceptet bag faget.

Se distingue además de cualquier otro tipo de reciclador, por ser quien trabaja directamente en donde se depositan los residuos, lo que comúnmente se conoce como basura. Por ello, la selección de los residuos sólidos, los hace desde el lugar de disposición primaria y los transportan hacia el lugar donde se realiza la selección fina y enfardado, para una venta posterior. Se entiende por selección fina la separación de distintas calidades de materiales, lo que le permite el acceso a mejores rangos de precio.

[Genbrugsklunserne, red.] skiller sig endvidere ud fra samtlige andre typer genbrugere, idet de arbejder direkte på stedet hvor man efterlader spildprodukterne, bedre kendt som skraldet. Her foregår altså den grove sortering af affaldet, som efterfølgende transporteres til et andet sted, hvor man gennem finsortering og indpakning gør det parat til videresalg. Med finsortering forstås udskillelsen af forskellige materialer i henhold til deres kvalitet, hvilket gør det muligt at sælge disse til en højere pris.

Samtaler med 140 anslag

En broderet udgave af de chilenske genbrugsklunseres logo. Foto: Recicladores Chile, benyttet med tilladelse.

Følger man de genbrugsklunsere der er organiseret gennem netværket, på Twitter, finder man en mangfoldig oplysnings- og uddannelseskampagne om deres arbejde. Sætninger som “vi lever af genbrug” og “RedLacre kæmper for formaliseringen af dette fag og forbedringen af de nuværende arbejdsvilkår” går igen i beskederne, og andre byder på mere hårde facts såsom: “Vidste du at antallet af personer som lever af genbrugsarbejdet i Latinamerika, er højere end 4 millioner?” eller “vi samarbejder om nedbringelse af de kommunale udgifter. Vi genbruger affaldet fra dit nabolag og skaber arbejdspladser”. Disse budskaber føjer nye dimensioner til vores forståelse af effekterne ved dette arbejde.

Parallelt med dette er det andre stedet på Twitter ikke så meget arbejdet, der er omdrejningspunktet, men derimod begynder man at opridse nogle kendetegn for hvert af medlemslandene og deres tilsvarende nationale scene. Dertil kommer de forskellige synspunkter – såvel interne som eksterne – som har med dette fag at gøre:

Alvaro Alaniz (@alaniz_a): En Brasil, las latas de Coca Cola tienen la imagen e historia del pdte de una cooperativa de recicladores de Rio. INCLUSION!

Alvaro Alaniz (@alaniz_a): I Brasilien er Coca Cola-dåserne udstyret med et billede af og en historie om chefen for en af genbrugsklunsernes fagforeninger i Rio. INKLUSION!

Exequiel Estay Tapia (@RECICLADORESYA): recicladores chilenos luchando por una inclusión en el anteproyecto de ley de residuos…inclusión verdadera YAAAAAAAA

Exequiel Estay Tapia (@RECICLADORESYA): Chilenske genbrugsklunsere kæmper for at komme til orde i skitseringen af en lov om affald…ægte inklusion NUUUUUU

Francisco Pollak (@panchopollak), también refiriéndose a Chile: Hoy conocí tres historias de los llamados “cartoneros” convertidos en recicladores y emprendedores. La materia prima es voluntad.

Francisco Pollak (@panchopollak), som også henviser til Chile: I dag har jeg hørt tre historier om såkaldte “cartoneros” der er blevet til initiativrige genbrugsklunsere. Råmaterialet er vilje.

PLACC (@cclimatico): Recicladores de Perú se formalizan y crean pequeñas y medianas empresas #cambioclimatico #Gestiónderesiduos.

PLACC (@cclimatico): Genbrugsklunsere i Peru formaliserer arbejdet og opretter små og mellemstore virksomheder #cambioclimatico #Gestiónderesiduos.

CiViSOL (@civisol), sobre Colombia: Por inclusión simulada de recicladores la Corte suspendió la licitación de aseo de Bogotá. Esta es la historia > larepublica.co//archivos/ECON…

CiViSOL (@civisol), om Columbia: Pga. indblanding fra genbrugsklunsere har domstolen suspenderet udliciteringen af hygiejne i Bogotá. Dette er historien > larepublica.co//archivos/ECON…

Venner med fordel

Et andet af de sociale netværk hvor flere af de latinamerikanske genbrugsklunseres fagforeninger gør et stort stykke arbejde, er Facebook. Her ser vi hvorledes den traditionelle opslagstavle er flyttet over på computerskærmene, og i dag fungerer dette store virtuelle fællesskab som et sted, hvor aktioner og tiltag koordineres, og oplevelser og identiteter fremhæves.

Fotografier, videoklip og links supplerer forskellige informationer som starttidspunktet for en workshop, krav til opnåelse af statsstøtte, datoer for kurser og en række andre alment orienterede oplysninger, der skal hjælpe enhver gruppe og dens medlemmer i det daglige arbejde.

Billede af Inside Out Montevideo. Foto: Jorge Meoini, benyttet med tilladelse.

Netværkets websted tæller mere end 700 venner, og derfra kan man komme i kontakt med andre grupper såsom Foreningen for Genbrug af Drømme fra Montevideo, Uruguay (Cooperativa Reciclando Sueños de Montevideo Uruguay [es]) . Sidstnævnte fortæller på deres væg om oplevelsen med en samling genbrugsklunsere hvis portrætter blev trykt i storformat og udstillet forskellige steder i byen, som en del af det internationale projekt Inside Out [en] (finansieret af TED-prisen).

 

Som kunstnerne bag projektet i Uruguay, Magdalena Gurmendez og Agustín Fernández, påpeger, er disse billeder en måde at synliggøre det livsvigtige arbejde genbrugsklunserne varetager i byen.

La tarea de clasificación de residuos es uno de los primero pasos en la cadena del reciclaje, por lo general esta tarea se realiza en pésimas condiciones de trabajo -recorriendo la ciudad en carros para buscar en los contenedores-, pero el trabajo en cooperativas permite una dinámica distinta, trabajar bajo techo, con residuos pre-clasificados…

Opgaven med sortering af affald udgør et af de første skridt i genbrugskæden, og almindeligvis udføres dette under forfærdelige arbejdsforhold – man trækker en vogn gennem byen for at gennemsøge containerne – men arbejdet i sammenslutninger muliggør en anden dynamik; man arbejder indendørs og med allerede grovsorteret affald…

Alt i alt forstærkes denne kamp for inklusion gennem de sociale netværk. Her finder arbejderne et nyt rum, fra at have strejfet omkring på gaderne til at nå hjertet af de sociale netværk, for ikke længere at være usynlige, for at opnå at deres slid bliver opfattet som et fag, som derfor bør formaliseres. Internettet står til tjeneste for genbruget, miljøet og en ny generation af økonomier, så at vi gennem et klik skal genopdage dette arbejde, som ellers er skjult for os.

Gerardo Espíndola Rojas er Produktchef for Red Mi VOZ [es]. Læs mere om vores samarbejde med Mi VOZ [en].

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.