Peru: Studerendes død i Andesbjergene splitter medier og sociale netværk

Fundet af Ciro Castillo Rojos [es] krop, en studerende der for ca. syv måneder siden forsvandt i regionen montañosa del Colca [es] (Arequiparegionen i det sydlige Peru) blev afslutningen på spekulationerne om hans endeligt. Fundet har til gengæld på ny antændt diskussionen [es] omkring omstændighederne ved den universitetsstuderendes død, som stadig forbliver et mysterium. Men det har især sat gang i den offentlige debat vedrørende den dødes kæreste, Rosario Ponces rolle i hændelsen (hun forsvandt sammen med ham, men blev fundet i live få dage efter de var blevet meldt savnet) og samtidig pressens rolle i tidligere sager af samme art.
Ciro Castillo Rojos forsvinden, har de sidste måneder [es] fyldt alle de peruanske avisers forsider. Til dels pga. den universitetsstuderendes fars udholdenhed, der vedvarende både fortsatte sin søgen efter sønnen, og som det derudover lykkedes at påvirke hele befolkningen og den lokale presse, ved offentligt (i et fjernsynsinterview) at meddele at familien ikke længere anså hændelsen som en forsvindingssag, men som en drabssag.

Lokal avisforside ifb. med dækningen af sagen.

Pressen tog generelt denne og andre hypoteser og spekulationer til sig, som familien til den forsvundne kom med, hvilket kunne aflæses i overskrifterne. Til forskel fra de tusinder af andre forsvindingssager der er registreret i Peru, lykkedes det denne sag fortsat at være en del af mediernes dagsorden og derudover at fastholde befolkningens opmærksomhed meget længere tid end sædvanligt.
Flickr-brugeren The Advocacy Project [en] kommenterede i september måned:
[Ciro Castillo Rojo] has been missing for 5 months and his disappearance has captivated the nation, as opposed to the disappearance of more than 15,000 people during the internal armed conflict.
[Ciro Castillo Rojo] har været forsvundet i 5 måneder og hans forsvinden har tryllebundet nationen, i modsætning til de mere end 15,000 der er forsvundet i forb. med den interne væbnede konflikt.
Twitteren Marco Antonio (@Markcopero) bemærker:
@amigoperu76 la familia de Ciro tiene buenas influencias, por eso la prensa siguió el caso, al día se pierden miles y la prensa no informa
@amigoperu76 Ciros familie har stor indflydelse, derfor fortsatte pressen dækningen af sagen. Hver dag forsvinder der tusinder, og pressen skriver ikke om det
Bloggen La mazmorra de mi suegra [es] kritiserer den enorme opmærksomhed pressen har givet sagen og kommenterer:
Desapariciones de personas ocurren todos los días [en el Perú], mas a ninguno jamás se le dio similar cobertura que al de Ciro Castillo, lo cual lleva a concluir que se trata de un reality show creado para acaparar la atención pública y distraerla de los problemas principales de corrupción que afronta el gobierno de turno.
Personer forsvinder hver dag [i Peru], men ingen sag har nogensinde fået så stor dækning som Ciro Castillos. På baggrund af dette, kan der konkluderes at der er tale om et reality show, som er skabt for at optage befolkningen, og på den måde aflede opmærksomheden fra de vigtigste problemer med korruption, som denne regering står over for
På samme måde, denne gang ved at stille spørgsmålstegn ved udførelsen af det administrative lovgivningssystem i peru i forbindelse med forsvindingssager, kommenterer Ricardo Alvarado fra AveCrítica [es] :
Es bastante sabido que la justicia peruana hace discriminaciones basadas en criterios de clase, raza y género… Basta con decir que el caso Ciro Castillo ha tenido la mayor concentración de recursos humanos y materiales que se recuerde en los últimos años:… Para los 16 mil peruanos desaparecidos durante los 20 años de violencia política, y para los desaparecidos en democracia -¿una decena? ¿un centenar, si contamos el Baguazo? la verdad es que nadie se ha ocupado de contarlos-, no hay fiscales viajeros, ni sinchis movilizados, ni helicópteros, ni escáneres 3D; sus familiares son sistemáticamente ninguneados; y sus peritos de parte suelen encontrar todas las trabas y dificultades imaginables, y algunas inimaginables.
Det er alment udbredt i Peru, at der uretfærdigt diskrimineres på baggrund af kriterier der beror på klasse, race og køn… Det er tilstrækkeligt at sige at Ciro Castillo-sagen har fået den største mængde af menneskelige ressourcer og materialer indenfor de sidste år:… For de 16 milioner peruanere der er forsvundet i løbet af de sidste 20 års politisk vold og til de forsvunde i demokratiet – dusiner? hundredevis?, hvis vi tæller Baguazo med? Sandheden er, at ingen har gidet at tælle dem. Der er ingen rejsende statsadvokater, ingen mobiliseret Sinchis [ Oversættelsesnote: Et politikorps mod terror, trænet af amerikanerne. Gjorde sig især bemærket i 80´erne med flere brud på mennesekrettighederne],  ingen helikoptere eller 3D scannere; deres familier bliver systematisk set ned på og deres sagkyndige finder altid alle tænkelige hindringer og besværligheder, også nogle utænkelige
I samme kategori hentyder twitteren Carlos(@DanBrownie) , ved at signalere at man ikke har ledt efter andre forsvundne peruanere med samme ihærdighed som med Castillo Rojo eller at man simplethen har glemt dem , til en politimand som forsvandt under den væbnede episode kendt i Peru under navnet “Baguazo” [es]:
Me alegro que encontraran a Ciro pero ¿y el Mayor Bazan?
Jeg er glad for de fandt Ciro. Men hvad med major Bazan?

Reportaje de la TV local (captura de pantalla).

Emnet dominerede også de sociale netværk i Peru: det lod til at alle brugerne havde valgt side, om det så var familien til Ciro Castillo Rojo eller det var Rosario Ponce, kæresten som overlevede og som de fleste udpegede til at være den mulige drabsmand.
Mario Santander (@alois77), kom i denne forbindelse med et symbolsk tweet, rettet til et tidligere kvindeligt medlem af kongressen:
@Rosario_Sasieta ojala ud. colabore para meter presa a la asesina basura de rosario ponce , dra. charito
@Rosario_Sasieta Gid De vil hjælpe til med at få den beskidte morder Rosario Ponce bag tremmer, doktor Charito [Oversættelsesnote: kælenavn for Rosario]

Jesús Gonzáles (@GsusGonz) udtrykker sin mening omkring Rosario Ponces formodede deltagelse i Ciro Castillo Rojos død:

Yo creo que Rosario Ponce no es asesina pero ella tuvo que ver con la muerte de ciro #RosarioPonce

Jeg tror ikke at Rosario Ponce er morderen, men hun havde noget at gøre med Ciros død # RosarioPonce

Lulu Lozada (@cofredelulu) minder om retten til formodet uskyldighed:

Se vulneraron los derechos de Rosario Ponce al sindicarla como asesina. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
Rosario Ponces rettigheder blev krænket da man udnævnte hende til morder. Alle mennesker er uskyldige indtil det modsatte er bevist
Efter fundet af den dødes krop, blev ordet “Ciro” til et stort emne i Peru og debatten omkring mediernes rolle i denne sag intensiveredes.
Simon Gonza Abad (@gonzaabadsimon) siger ironisk:
creo que gran parte de la prensa quiere que encuentren a rosario ponce culpable…. claro ps para tener mas titulares
Jeg tror at en stor del af pressen gerne vil have at man finder Rosario Ponce skyldig… selvfølgelig, for at få flere overskrifter
Simón de Sirene (@H144000) mener at pressen har overdrevet:
La mayoria d la gente cree que Rosario es culpable porque los medios diariamente la tratan como asesina
Størstedelen af befolkningen tror at Rosario er skyldig fordi hun dagligt behandles som en morder i pressen#PeriodismoDelincuencial @Capital967
Selv emnespecifikke bloggere fandt noget at sige om den massive dækning som denne sag fik af pressen. Som f.eks. Luis Samanamud fra  Abrir Negocio [es] :
Ciro Castillo y Rosario Ponce, un negocio para los medios de comunicación… Muchos diarios y medios digitales por Internet publican grandes titulares para vender sus publicaciones y por su puesto logran apreciables ganancias sin que esto signifique beneficios para los digamos autores, Ciro y Rosario…
Ciro Castillo og Rosario Ponce er blevet en forretning for medierne… Mange aviser og digitale medier publicerer via internettet store overskrifter for at sælge deres udgivelser og selvfølgelig tjener de stort på det, uden at dette nødvendigvis har betydning for, skal vi kalde dem forfatterne, Ciro og Rosario…
José Aguilar (@Jose_Aguilar) beklager sig over den behandling nyheden har fået i medierne:
Ya no quiero ver más TV,hoy he sentido un asco indescriptible por todos los canales, todos buscan hacer llorar a la mama de Ciro en su canal
Nu gider jeg ikke se mere fjernsyn i dag. Jeg synes at  alle kanalerne er ubeskriveligt usmagelige. Alle søger at få Ciros mor til at græde på deres kanal.
Giuseppe Bisso (@gbiss8) opfordrer til at gå i gang med andre vigtige aktuelle emner, som f.eks. anklagen om den formodede korruption som den anden vicepræsident Omar Chehade, står over for:
Ya apareció Ciro, ahora no se olviden de Chehade
Nu er Ciro fundet, nu må I ikke glemme Chehade
Sagen er endnu ikke afsluttet: Ved afslutningen af denne artikel var de retslige undersøgelser stadig i gang og det formodes at peruanerne fortsat vil interessere sig for udviklingen i sagen. Derudover stilles der også nogle spørgsmål fra de sociale netværk til medierne, som uden tvivl vil blive (eller burde blive) en kilde til diskussion og debat. Ikke blot inden for disse netværk, men også ved landets fakulteter for journalistik og medievidenskab. Som det spørgsmål Katherine Santiago (@KateSV) stiller:
Si comprueban q no es la asesina de , los medios limpiarán su imagen o se harán los locos?
Hvis det bliver bevist at #Rosario ikke er #Ciro s morder, vil medierne så rense hendes rygte eller vil de lade som ingenting? #CHAN
Og som Omar Zevallos (@Omarzev) spørger:
A partir del Caso Ciro, la prensa podría hacer un autoanálisis?
Med udgangspunkt i Ciro-sagen, kunne pressen så reflektere over sig selv?
Denne historie fortsætter uden tvivl.
Man kan læse flere tweets vedrørende emnet på en este Storify [es].

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.