USA: “Occupy Wall Street” får større og større betydning

Da vi første gang publicerede historien “Occupy Wall Street” [en] om en gruppe demonstranter, der have slået lejr i Zuccotti Park, havde denne historie endnu ikke vundet indpas på forsiderne af de lokale aviser. Men nu, en måned efter, med mange hundrede tusinder tilhængere, som har sluttet sig til denne bevægelse — inklusiv fagforeningsledere, intellektuelle (såsom Slavoj Zizek), og andre kendte personligheder (såsom Michael Moore) — er Occupy Wall Street blevet genstand for stor opmærksomhed i de nationale og

Hundrede tusinder af demonstranter på Wall Street. Foto: david_shankbone en flickr (CC-BY NC 2.0)

internationale nyhedsmedier. Protesterne har nu også bredt sig til andre storbyer i USA, såsom Boston, Hartford, Seattle, Washington DC og Tampa.

Faktisk har bevægelsen skabt så meget opmærksomhed, at den ligefrem opnåede at blive diskussionstema blandt politiske eksperter og formidlere, såsom Eric Alterman fra Center for American Progress. Alterman forstår godt “utålmodigheden og raseriet” [en], som denne bevægelse repræsenterer, og han er enig med økonom og nobelprismodtager Joseph Stiglitz i, at dette er “1 %-tidsalderen” — en hentydning til den ene procent, som besidder størstedelen af USA's rigdom.

Men ikke alle deler denne holdning: Herman Cain, republikansk præsidentkandidat, har kritiseret Occupy Wall Street-bevægelsen [en], i det han mener, at den økonomiske krises rødder ikke findes i Wall Street, men nærmere i Det Hvide Hus. Cain slår også fast, at demonstranterne bør give sig selv skylden [en] for at de ikke er millionære, og for at de er arbejdsløse (et argument på linje med den republikanske og neoliberale ideologi). Som ventet er hans kommentarer blevet kritiseret kraftigt, og kritikerne anser ham for at repræsentere en “irrationel ideologi” [en].

Bloggere såsom Robert W. Snyder fra nj.com [en] mener, at protesterne fortjener at blive betragtet fra en anden synsvinkel, eftersom pressen primært har fokuseret på konfrontationerne mellem demonstranterne og politiet.

As we saw in the sixties, a peaceful protest was defined by disproportionate coverage of a trouble-seeking minority of protesters. As is so often the case, it was the photos and headlines that were most misleading. Photographs are great for capturing action and anger, but they just can't carry the nuances best conveyed by words.

Som vi så i 60'erne, så blev en fredelig protest defineret af uforholdsmæssig dækning af en lille minoritet af problemopsøgende demonstranter. Som det hænder så ofte, så var det billederne og overskrifterne der var mest vildledende. Billeder er gode til at fange action og vrede, men de kan altså ikke bringe alle de nuancer, som bliver beskrevet bedst med ord.

Joseph Lawler fra The Spectacle Blog [en] forklarer forskellen mellem Occupy Wall Street og den ultrakonservative Tea Party-bevægelse, da man har spekuleret over, om den førstnævnte kunne gå hen og blive til en politisk gruppe.

Judging by photos of Occupy Wall Street activists, the movement, for now at least, appears to be closer to the “rebellious youth” model of protest than the “fed-up citizenry” feel of the Tea Party. We'll see where it goes from here.

At dømme efter billederne af Occupy Wall Street-aktivister, så lader denne bevægelse mere til at repræsentere modellen for  “rebelske unge” end modellen for “utilfredse borgere”, som mere kendetegner Tea Party-bevægelsen – i hvert fald som det ser ud nu. Vi får se hvad der sker fra nu af.

Eksperter slår fast, at Præsident Barack Obama har forsøgt at kanalisere den vrede og voksende styrke, som Occupy Wall Street har opnået, for at kunne retfærdiggøre sit lovgivningsprojekt fokuseret på at skabe flere arbejdspladser. Justin Vasallo fra bloggen The Faster Times [en] mener dog ikke, at Occupy Wall Street har benyttet sig af præsidentens image for fortsat at udføre sit arbejde:

If Obama truly has been following the Occupy Wall Street movement, he must realize a passionate and growing coalition of the American people are already mobilizing without him.

Hvis Obama virkelig har fulgt Occupy Wall Street-bevægelsen, så må han også indse, at en passioneret og voksende koalition af amerikanere allerede har mobiliseret sig uden ham.

Og der er netop mange på Twitter, som har udtrykt deres mening  hvad angår Occupy Wall Streets eventuelle politiske motiver, som fx Uneditedcamera (@Uneditedcamera) [en]:

#occupywallstreet this movement is not about political parties. It’s about democratizing our lives.

#occupywallstreet denne bevægelse handler ikke om politiske partier. Den handler om at demokratisere vores liv.

Chris Spencer (@Chris M Spencer) har til gengæld kritiseret bevægelsen med følgende kommentar:

Definition of a crybaby: being mad at corporations because you're unemployed. @OccupyWallSt #OccupyWallStreet #OWS #futility

Definitionen af et tudefjæs: at blive vred på alle korporationerne fordi du selv er arbejdsløs. @OccupyWallSt #OccupyWallStreet #OWS #futility

Curmudgeon (@Curmudgeonisto) mener ligeledes, at denne bevægelse spilder tiden

#OccupyWallstreet protesters would be less “poor” if they put half their wasted effort into pursuit of Education/Training/Jobs #OWS #TCOT

#OccupyWallstreet-demonstranterne ville ikke være nær så “fattige”, hvis de havde brugt bare halvdelen af deres nytteløse anstrengelser på at stræbe efter uddannelse/oplæring/arbejde #OWS #TCOT

OccupyWallStreetNYC (@OccupyWallStNYC) kommenterer på de lokale autoriteters udøvelse af magt:

The best response to their violence is more peace. #occupywallstreet #sep17

Den bedste reaktion på deres vold er mere fred. #occupywallstreet #sep17

Jordan Hammond (@InktViek) beskriver Occupy Wall Streets kamp med et citat af Ghandi:

#occupywallstreet “first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win” –Ghandi [sic], they are now fighting us

#occupywallstreet “først ignorerer de dig, så griner de af dig, så kæmper de mod dig, og så vinder du” -Gandhi, de kæmper nu mod os.

Nedenfor kan du se en video med diverse udsagn fra nogle af bevægelsens deltagere (alt indholdet er på engelsk):

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.